Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FORSIKRER SEG: Antall forsikrede med behandlingsforsikring har økt kraftig de siste 12 årene, ifølge oversikten til Finans Norge. Fjerde kvartal i 2003 hadde bare 33 932 behandlingsforsikring, til forskjell fra 2015, hvor 479 215 hadde behandlingsforsikring.

FORSIKRER SEG: Antall forsikrede med behandlingsforsikring har økt kraftig de siste 12 årene, ifølge oversikten til Finans Norge. Fjerde kvartal i 2003 hadde bare 33 932 behandlingsforsikring, til forskjell fra 2015, hvor 479 215 hadde behandlingsforsikring. Foto: Finans Norge

Norske kunder kjøper helseforsikring for 300 millioner kroner mer enn i 2013

Norske kunder betalte 1,141 milliarder for private helseforsikringer i 2015.

VOKSER: – Vi opplever en svakere vekst i bedriftsmarkedet, men en desto sterkere vekst i det privat markedet, sier medisinsk direktør i Vertikal Helseassistanse, Vidar Arnulf.
Foto: Codan Forsikring

Siden 2013 har innbetalte premier på helseforsikringer til forsikringsselskapene (bestandspremier) økt med over 300 millioner.

Det viser den siste oversikten på innbetalte bestandspremier for behandlingsforsikringer tegnet hos forsikringsselskap i Norge. Oversikten er fra Finans Norge, finansnæringens hovedorganisasjon.

I 2015 var totalen på innbetalte premier på 1 141 millioner, til forskjell fra 2013, da det «bare» ble innbetalt 838 millioner kroner i forsikringspremier.


Bedrifter bak økningen
Norske bedrifter står for den største andelen av innbetalte forsikringspremier.

Bedriftene betalte totalt 990 millioner kroner i premie, på kollektive avtaler i 2015, mens privatpersoner sto for om lag 151 millioner kroner i innbetalinger.

– Mange bedrifter og virksomheter tegner behandlingsforsikring for sine ansatte for at de skal kunne komme raskere til behandling og dermed korte ned sykefraværet. Vi ser at i 2015 benyttet litt over halvparten av de som har behandlingsforsikring seg av denne, melder Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge i en e-post til Dagens Medisin.


Over 479 000 forsikrede
Tallene fra Finans Norge viser at antall personer som har behandlingsforsikring har økt siden 2013. Ifølge statistikken var 479 215 personer forsikret med behandlingsforsikring gjennom private eller kollektive bedriftsavtaler, i fjerde kvartal i 2015. Dette er 74 895 fler enn ved samme tidspunkt i 2013.

– Over 450 000 nordmenn har i dag behandlingsforsikring via sin arbeidsgiver. For fem år siden var det halvparten så mange, så veksten har vært betydelig, sier Benjamin Raugland, produktsjef i If Skadeforsikring.

Raugland mener veksten kommer fra bedriftskunder i alle bransjer. – Bedriftene er av alle størrelser. I nabolandene våre, hvor behandlingsforsikring er et mer modent forsikringsprodukt, så er det nærmest et standard ansattgode i privat sektor. Vi venter en tilsvarende utvikling i Norge.

FORSIKRER MANGE: – Over 450 000 nordmenn har i dag behandlingsforsikring via sin arbeidsgiver. For fem år siden var det halvparten så mange, så veksten har vært betydelig, sier Benjamin Raugland, produktsjef i If Skadeforsikring.
Foto: If Skadeforsikring


Bedrifter kjøper forsikring
Vertikal Helseassistanse (Codan Forsikring), Storebrand og If Skadeforsikring står i statistikken som de tre største aktørene. De har alle flest bedriftskunder.

– Bedrifter, store og små, bidrar mest til veksten i markedet, opplyser administrerende direktør Bjarke Thorøe, i Storebrand Helseforsikring.

Han forklarer at kollektive avtaler for bedrifter ofte anskaffes for å gi ansatte rask tilgang til behandlernettverket, eller for å kunne bidra til lavere sykefravær.


– Opplever privat vekst
Vertikal Helseassistanse har flest forsikrede av selskapene i statistikken – litt over 155 000 forsikrede personer, hvor Codan Forsikring er forsikringsgiver. Selskapet forteller at de opplever vekst i markedet opp mot privatkunder og bedrifter.  

– Vi opplever en svakere vekst i bedriftsmarkedet, men en desto sterkere vekst i det privat markedet, sier medisinsk direktør i Vertikal Helseassistanse, Vidar Arnulf.

Han forklarer at selskapet samlet sett har flest bedriftskunder, som utgjør om lag 85 prosent av alle helseforsikringskundene.

– Per i dag er de fleste av våre kunder bedriftskunder. Bedrifter kjøper forsikringer av ulike grunner. De vanligste er for å redusere sykefravær og for å ha ansettelsesgoder ved rekrutteringer, men det viktigste er nok at skreddersydde helseforsikringer i større og større grad er blitt et element i bedriftenes HR-satsing, sier han.

KOLLEKTIVE OG PRIVATE AVTALER

Fordelt på privatpersoner og bedrifter, fordeler premiesummene seg slik, i 2015:

990 millioner i bestandspremie ble betalt inn fra bedrifter, i kollektive avtaler.  

151 millioner i bestandspremie ble betalt inn fra privatpersoner.

Så mange hadde behandlingsforsikring, fjerde kvartal, 2015:

437 636 hadde forsikring gjennom kollektive avtaler/ bedriftsavtaler.

41 579 hadde forsikring gjennom privat avtale.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!