Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
RØPER FAVORITTER: Anne Kari Lande Hasle vil ikke trille terning på tidligere statsråder, men sier at Dagfinn Høybråten imponerte henne mest. – Det viktigste er en statsråd som lytter, som vil noe – og som ser utover daglige avisoppslag, sier hun. Foto: Vidar Sandnes

– Årsaken til fryktkulturen finner man i profesjonen

– Det er lettere å bli arrogant enn ydmyk når man blir tatt opp på legestudiet, sier Anne Kari Lande Hasle, en av arkitektene bak foretaksreformen.

Publisert: 2016-02-16 — 11.53
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Som mangeårig departementsråd har Anne Kari Lande Hasle vært tett på utformingen av norsk helsevesen. Nå takker hun av med pensjon.

Eskene på kontoret er pakket. Sjefen selv, helse- og omsorgsminister Bent Høie, takket henne av med tale og kanapeer dagen før. Nå er dagen kommet.

Anne Kari Lande Hasle har utsatt det i det lengste, men regelverket i departementet er nådeløs på at pensjonisttilværelsen starter ved utgangen av den måneden man fyller 70 år.

– Jeg har vært så engasjert i helsepolitikk, utvikling av helsetjenesten, administrasjon og ledelse, så det blir rart ikke å følge videre omorganiseringsprosjektet som vi startet i 2001. Å følge med på utsiden, er noe annet enn å være på innsiden, sier Lande Hasle, som har vært spesialrådgiver etter at hun gikk av som departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet for tre år siden.

Kaller reform suksess
Lande Hasle er en av arkitektene bak den storstilte foretaksreformen, som resulterte i fem regionale foretak eid av staten.

Anne Kari Lande Hasle (70)

Startet i den sentrale statsforvaltningen som førstesekretær i Helsedirektoratet og konsulent i Sosialdepartementet.

Hun ble senere byråsjef i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, før hun begynte i Justisdepartementet som regjeringens spesialrådgiver i narkotikaspørsmål.

Var departementsråd i Barne- og familiedepartementet og direktør på forskningsinstituttet Nova før hun i 1999 ble departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.

Har jobbet under 11 helseministre.

Har vært spesialrådgiver i HOD etter at hun overlot departementsrådansvaret til Bjørn-Inge Larsen i 2013. Går nå av med pensjon.

– Vi hører om fryktkultur og underfinansiering. Hva er din dom over sykehusreformen i dag?

– Den er en suksess, slår hun umiddelbart fast.

– Alt har sine svakheter, men man må ikke glemme hvordan det var før. Det har blitt en ryddig ansvarslinje på ulike nivå. Vi har fått en likeverdig finansieringsordning over hele landet, selv om presset på økonomien alltid vil være der.

Hun har tidligere røpet at Helse Øst og Helse Sør ble slått sammen på grunn av konflikten mellom Ullevål og Rikshospitalet.

Arrogante leger
– Hva burde ha vært gjort annerledes?

– En helt klar svakhet, som jeg skulle ønske vi hadde skjønt, er at vi burde ha skåret gjennom og laget en ny lov for alt personell ved OUS for arbeidstid- og pensjonsordninger, uavhengig av om man hadde vært ansatt i staten eller Oslo fylkeskommune. Fortsatt er det personell som har forskjellige ordninger når de gjør samme arbeid. Det er utrolig trist og bidrar til å forsure kulturen.

Hun avviser likevel at man burde ha brukt mer tid på å utrede fusjonen, noe hun mener bare ville ha ført til større utgifter, flere maktkamper og mer usikkerhet. Årsaken til fryktkulturen finner man i profesjonen, heller enn i organiseringen, mener hun.

– Helsepersonell er ikke lette å lede. Det er lettere å bli arrogant enn ydmyk når man blir tatt opp på legestudiet og skal gjennom det. Utdanningen har ikke vektlagt nok verdien av å lytte til andre. Dette mester-/svenn-begrepet, hvor de unge skal lære av professoren, fordrer et konservativt system, mener Lande Hasle.

Byråkrathets – helt forferdelig
Som departementsråd gjennom 14 år var Lande Hasle Norges mektigste helsebyråkrat, men likevel «usynlig» for mange.

– Det er vi som er møtepunktet mellom politikk og administrasjon, hvor man skal sørge for at politisk ledelse klarer å gjøre jobben sin samtidig som man leder en administrasjon med komplekse oppgaver og mange muligheter for å trå feil. Byråkratiet er levende, i motsetning til hva mange tror. Til og med politikere spytter jo byråkrati ut av munnen.

Stemmen brister når hun snakker om hvordan byråkrater nærmest har blitt et skjellsord.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Hvis ikke vi hadde gjort jobben, kunne ikke politikerne fungere. Byråkratiet er selve grunnmuren, og det går raskt galt for statsråder hvis embetsverket ikke fungerer. Jeg hater unødvendig byråkrati, men jeg elsker godt byråkrati. Det som er problematisk, er når man opplever byråkrater som er mer opptatt av makten enn å gjøre jobben. Slike personer har jeg jaktet på i systemet, sier hun.

Plukket dagens ledere
Om sin egen maktutøvelse, blant annet da hun utpekte Bjørn-Inge Larsen som sin etterfølger, sier hun følgende:

– Å sørge for at det vokser bak seg, er en viktig, men undervurdert del av det å være leder. Det å være med å sette sammen en ledergruppe er et privilegium. Jeg er enig i at det blir et problem hvis noen tenker at «uten å kjenne henne, kommer man ingen vei», men slik har det ikke vært.

Ikke overraskende tegner det ikke til å bli en A4-pensjonisttilværelse for sosionomen som ble toppbyråkrat. 70-åringen blir deltidsdirektør ved institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo i en periode, samtidig som hun skal lede helseregisterkonferansen i mars.

Ble selv pasient
I fjor fikk helsevesen-arkitekten erfare tjenesten fra en annen side, da hun selv ble operert for brystkreft. De to svulstene ble oppdaget gjennom mammografiscreening.

– Alt gikk helt strøkent og jeg tenker ikke mer på det, selv om jeg innkalles til kontroll hvert halve år. Jeg fikk utrolig bra behandling og arbeidsfordelingen fungerte; jeg ble operert på Ullevål og strålet på Rikshospitalet.

Forholdet mellom politikk og administrasjon har vært den røde tråden i Lande Hasles yrkesliv, helt siden hun ble ansatt og «fostret opp» av tidligere helsedirektør Karl Evang.

– Jeg utviklet en spesialitet, som var å ta på meg helt umulige politiske oppgaver. Jeg ble rekruttert inn for å jobbe med narkotikapolitikk og var saksbehandler på abortloven med alle kompromisser og avveiinger som er bygget inn i den. Fordelen med så vanskelige oppgaver er at forventningene er lave og mange forventer at man går på trynet. Lykkes man, får man så mye mer ut av det, forteller hun.

Bevilgninger til sine egne
– Som departementsråd skal du gjennomføre statsrådens politikk, selv om du mener det er en dårlig ide. Hvilke slike saker har vært vanskeligst?

– Det som har vært vanskeligst, og det gjelder partier av alle farger, er når det er snakk om bevilgninger som ligger veldig nært ministerens hjemtrakter. Man må ikke trå over grensen og prioritere noen på bekostning av noe annet. De som har opplevd å bli hengt ut for å forfordele, har lært, sier hun.

Som eksempel nevner hun da daværende barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken måtte gå av etter å ha bevilget penger til SVs ungdomsparti.

– Hold dere unna abortloven
I tillegg er det en klar advarsel hun har gitt alle sine sjefer.

– Abortspørsmålet kommer opp med jevne mellomrom, med forskjellige vinklinger. Da har jeg alltid sagt «Hold deg unna abortloven». Skal man gå inn i det spørsmålet, må man ha tenkt gjennom hele spørsmålet. Den loven er litt sånn EU-politikk i underlivet. Den er omfattet med mye følelser og rører ved hele kvinnekampen.

Alle minnes reservasjonssaken som ble så betent at helseminister Bent Høie måtte snu.

– Det er et veldig godt eksempel på at det ble fattet en politisk beslutning på et felt uten at man rådførte seg med embetsverket, sier Lande Hasle.

– Nærsykehus falsk trygghet
Hun gir Høie ros for arbeidet med Nasjonal sykehusplan, og hun støtter sentraliseringsplanene.

– Tryggheten med å ha et sykehus i nærheten, er falsk. Jeg er enig i sentraliseringsvalgene som tas. Man får bedre tjenester og mer ut av pengene ved å satse på prehospitale tjenester.

– Hvis du selv hadde vært statsråd for én dag, hva ville du ha utrettet?

– Så glad som jeg er i organisasjonen, ville jeg brukt tiden på å gjøre de rundt meg gode. Da blir det flere flinke som vet hva de skal gjøre, og man får en handlekraft langt utover seg selv.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Leif 25.02.2016 09.13.17

  Ut i fra alle kommentarene her fra legehold er det bare å takke og gratulere Anne Kari Lande Hasle med en utmerket og solid jobb i mange år for det norske helsevesen. Å gjete kongens harer er ikke lett. Og spesielt ikke å gjete "overleger" som forventer samme støtteapparat som de få som har klart å komme på toppen av pyramiden. Blant våre tusen talls langrenns utøvere som jakter på edelt metall i de grønne skoger - i det ensidige enveiskjørte, arrogante faglige, sporet; http://www.nrk.no/ytring/fodt-med-helsevesen-pa-beina-1.12808308

 • Lege3 24.02.2016 16.18.21

  Selvskryt skal man høre på, da det alltid er alvorlig ment. Men det sier lite om selvinnsikten.

 • Lege3 24.02.2016 16.04.53

  Til Lege: Mange har gjort en kjempejobb gjennom tidende. Det kommer an på øyne som ser. Også Stalin gjorde en kjempejobb.

 • Lege 22.02.2016 14.26.58

  Jeg synes hun har gjort en kjempejobb!

 • Lege10 22.02.2016 01.24.55

  Hadet Hasle, du komme ikke til å bli savnet.

 • Ragnfrid Johanna Skavland 21.02.2016 00.59.46

  Enda godt at regelverket i dep. er nådeløse på at en må pensjoneres når en er 70. Det er mer enn lenge å få bite seg fast i mektige offentlige stillinger.

 • Johan Kippervik 19.02.2016 21.04.49

  Hun er også tidligere intervjuet... http://tidsskriftet.no/article/332163

 • Lege n 18.02.2016 12.17.50

  DM intervjuet Lande Hasle for 3 år siden da hun gikk ad som departementsråd, klippet fra det intervjuet: "- Da Tøre Tønne ble helseminister i den første Stoltenberg-regjeringen, oppdaget jeg at vi tenkte likt. Vi var skjønt enige om at organiseringen var det glade vanvidd, og jeg fikk derfor de nødvendige fullmakter." Fra det glade vanvidd er vi nå i et vanvidd preget av frykt? Og Tønne er ikke lenger hennes favoritt. Nå er det Høybråten hun trekker fram av sttsrådene og ikke Tønne.

 • Camilla Børve 18.02.2016 11.52.19

  Dette var litt av en solskinnshistorie: "Å sørge for at det vokser bak seg, er en viktig, men undervurdert del av det å være leder. Det å være med å sette sammen en ledergruppe er et privilegium. Jeg er enig i at det blir et problem hvis noen tenker at «uten å kjenne henne, kommer man ingen vei», men slik har det ikke vært," sier Lande Hasle. -Jeg tror det er flere enn meg som er glade for at den tidligere departementsråden nå går av. Det å tilsette fra egen bekjentskapskrets uten å lyse ut viktige stillinger eksternt, er etter mitt syn ikke god ledelse, men noe helt annet, som ikke burde kjennetegne et demokrati. Det betyr at en går glipp av mange unge, dyktige byråkrater, med annen bakgrunn enn dep-råden selv. Jeg vet at flere unge, svært dyktige personer som har jobbet i departementet, som har forsvunnet til andre departement under hennes tid, og jeg vet også at stillinger har blitt utlyst internt - kanskje for å sikre at "rett" person fikk jobben, selv om vedkommende nødvendigvis ikke var den som var best skikket og hadde rett kompetanse for jobben. Jeg håper at hennes etterfølger har en annen og bredere tilnærming til å sørge for "å la det vokse bak seg" enn Lande Hasle hadde, og synes det er bra at han nå kan få tre ut av skyggen hennes etter at hun har regjert som "spesialrådgiver" i flere år.

 • Lege 18.02.2016 10.58.25

  Katta ut av sekken, denne holdningen har gjennomsyret departementet i mange år. Ønsker Bjørn Inge Larsen å videreføre en slik tradisjon.

 • Sykepleier 18.02.2016 10.44.30

  Siste tale fra elfenbenstårnet, om arroganse og ydmykhet.. eventyrlig

 • Pasient 17.02.2016 23.33.32

  3-årig utdannelse og toppbyråkrat i eltesjiktet. Hvordan står det da til med utdanningsnivået til resten av byråkratiet som herjer med sykehusene og deres akademiske kompetanse. Pasientene blir taperne når helsetjenestene styres av inkompetente personer med hvis motivasjon er karriere og makt.

 • Lege sykehus 17.02.2016 14.52.54

  Leger kan vel være vanskelig å lede, men det kommer av opparbeidet kompetanse. Det er ikke en -manglende- evne å kunne tilsidesette og korrigere lekfolks/byråkraters/politikeres vyer, men en -nødvendig- evne. Og når man må gjete katter, er det bedre å la de få selvstendighet til å gjøre egne vurderinger. Denne byråkraten, hvis navn var meg ukjent, er med sikkerhet ikke valgt inn i sin rolle av noe faglig eller demokratisk gremium, og således er hennes holdning bare bekreftende på at elitene i helsevesenet kun nærer seg selv og hverandre (utpeker sin etterfølger), og ikke virkelig tjener til befolkningens beste.

 • Jaktinteressert 17.02.2016 14.46.58

  Klippet fra over: "Det som er problematisk, er når man opplever byråkrater som er mer opptatt av makten enn å gjøre jobben. Slike personer har jeg jaktet på i systemet, sier hun" Jaktet du om dagen eller om natten, hvilke våpen, outsorcet du noe av jakten til HR avdelingen? De som etterhver skjønte at de ble jaktet på, ble de redde? Var det noen andre som ble redde?

 • Hemmelig 17.02.2016 14.44.59

  Representant av alt som er galt med dagens helsevesen.

 • Lege 17.02.2016 13.47.16

  skremmende arroganse

 • Lege 8 17.02.2016 13.46.11

  skremmende

 • Lege 7 17.02.2016 12.35.40

  Ingen her som tør og stå fram med navn "heller ikke eg" sier vel litt Høie.

 • Lege 17.02.2016 08.53.40

  Vi trenger dyktige byråkrater og ledere i et komplisert samfunn. Nettopp derfor er det så trist å lese denne byråkratens virkelighetsbeskrivelse. Det lover ikke godt for fremtiden.

 • Dr. Feelgood 17.02.2016 01.07.16

  Denne kvinnen oser av et udemokratisk sinnelag. Tenke seg til at hun i all sin beskyttede allmakt i ettertid er misfornøyd med at hun ikke skjønte at "vi burde ha skåret igjennom og laget en ny lov for alt helsepersonell ved OUS for arbeidstid- og pensjonsordninger, uavhengig av om man hadde vært ansatt i staten eller Oslo fylkeskommune"...osv. Kun en overbeskyttet toppbyråkrat som rekrutterer svake ledere rundt seg kan tillate seg å tenke slik; If I were God..... Dette bekrefter det dårlige ryktet hun har hatt på seg der hvor helsetjenestene utføres i alle de år.

 • legestudent 17.02.2016 01.06.49

  Hun faller for egen dom. Og viser manglende kunnskaper om profesjonen vår. Spar meg sier jeg bare. Hele systemet hadde kollapset hadde det ikke vært for Norges leger som elsker yrket sitt, tradisjonen og faget. Neste generasjons leger lar seg ikke kue. Mitt hovedfokus er faget og pasienten, og dette hun kaller arroganse er bare et uttrykk for norsk hersketeknikk. Gud forby at det finnes mennesker som stikker seg ut!

 • Doktern 16.02.2016 18.39.19

  Hun har rett i at helsepersonell er vanskelige å lede. Jeg tror det har mye å gjøre med forsvarlighetskravet (helsepersonelloven §4) å gjøre: Vi bryter loven om vi følger mange av disse påleggene byråkrater og sykehusledelse kommer med. At denne byråkraten ikke skjønner hvorfor "mester-svenn modellen" er viktig i medisin viser bare at hun ikke skjønner det mest grunnleggende i hvilke ferdigheter som kan leses inn og hvilke som må erfares. Hun kan jo spørre seg selv om hun ville latt seg operere av en kirurg som har kunnskapene sine fra læreboken og ikke har fått kyndig veiledning av en mer erfaren kollega,

 • LIS 16.02.2016 18.08.06

  Foretaksreformen - et barn bare en mor kan elske. Høres ut som det er lett for en sosionom å bli arrogant fremfor ydmyk også, når man tas opp i byråkratiet.

 • Lege 16.02.2016 18.07.44

  Utrolig hvilken arroganse som oser av denne kvinnen. Ber om at hun dokumenterer de udokumenterte påstanden om at sentralisering øker kvaliteten. Alle som jobber i helsevesenet er klart over at de største enhetene et de minst effektive. Bare rundt firkantige skrivebord i HOD lever man visst fortsatt i denne villfarelsen. Dette burde undersøke hvor man jobber mest klinisk og hvem som utfører flest operasjonstimer pr kirurg pr år.. Hvorfor har Norge verdens største helsebyråkrati? Vi trenger ikke byråkrater som ikke bidrar til bedre kvalitet på pasient behandlingen. Fjern unødvendig byråkrati og sats på kvalitet.

 • TV 16.02.2016 17.44.35

  Den samme ydmykheten hun etterlyser hos legene er hun blottet for selv - her har det meste gått på skinner i alle år, og når det har oppstått problemer har det i all hovedsak vært arrogante leger sin feil. NPM på sitt "beste".

 • Lege 16.02.2016 15.11.56

  Illustrerende at byråkraten mener OUS-fusjonen er vellykket. Slik ser altså veden ut med New Public Management briller.

 • Bjarne Hansen 16.02.2016 14.03.29

  'Jeg fikk utrolig bra behandling og arbeidsfordelingen fungerte; jeg ble operert på Ullevål og strålet på Rikshospitalet.' Bra hun er fornøyd med behandlingen, men har de strålebehandling på Rikshospitalet? Såvidt jeg vet er det bare på Ullevål og Radiumhospitalet.

 • KK 16.02.2016 12.43.08

  Helsepersonell bør med andre ord gjøre som dem får beskjed om. Når leger protesterer er dem arrogante. Når sykepleiere kritiserer forhold er det mangel på ydmykhet, eller lojalitet/lydighet som det fort kan leses mellom linjene. Mester-/svenn forholdet er fortsatt aktuelt. Man lærer medisin på studiet, men legevitenskap når man begynner å jobbe. Pasientens behov kommer alltid til å trumfe ledelsens behov, kan vanskelig se for meg at det kommer til å endres.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!