Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
SÅRBARE: Mange gravide leger i norske sykehus er i tillegg midlertidig ansatt. Det setter dem i utgangspunktet i en sårbar posisjon, sier Legeforeningens president Marit Hermansen. Foto: Arkivfoto/Vidar Sandnes

– Viser den ulike oppfatningen om virkeligheten i norske sykehus

Strid om rett til vaktfritak for gravide leger.

Publisert: 2016-01-18 — 12.10 (Oppdatert: 2016-01-18 — 12.17)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Som Dagens Medisin har skrevet fikk ikke Legeforeningen medhold av Arbeidsretten i saken som handler om gravide leger i siste trimester av svangerskapet har rett til vaktfritak etter overenskomst A2 § 3.6.4 mellom Legeforeningen og Spekter.  

Vil beskytte gravide
– Resultatet strider etter vår vurdering mot tariffavtalens formål. Formålet med bestemmelsen har vært å beskytte gravide i siste trimester fra vaktarbeid. Med Arbeidsrettens dom vil man dessverre kunne risikere unødvendige sykmeldinger av gravide, har Legeforeningens advokat Synne Bjørvik Staalen uttalt

Reagerer på innlegg
I et innlegg på NRK Ytring i helgen, skriver styremedlem i Yngre legers forening, Clara Sofie Bratholm at gravide leger har mistet retten til vaktfritak de siste månedene av svangerskapet.

Dette reagerer Spekter-direktør Anne-Kari Bratten sterkt på, og mener dette er feil. Hun uttaler følgende på Spekters nettside:

 – Som for alle andre arbeidstakere, gjelder den lovfestede tilretteleggingsplikten for gravide også for sykehusleger. I tariffavtalene mellom Spekter og alle arbeidstakerorganisasjonene, er det en bestemmelse som gir både leger og andre med risikofylt arbeid mulighet for å bli overført til annet arbeid når den ansatte i samråd med behandlende lege mener dette er nødvendig for mor og foster, skriver Bratten.

– Tariffavtalen mellom Spekter og Legeforeningen åpner for at leger i sykehus kan ha vaktlengder opp til 19 timer. For å unngå at gravide kvinner mot slutten av svangerskapet skal utsettes for så lange arbeidsperioder, har vi derfor avtalt at vaktene ikke kan være lenger enn 9 timer for gravide leger i siste trimester. Dette står selvsagt fortsatt fast, skriver Bratten blant annet.

Marit Hermansen, president i Legeforeningen uttaler mandag at Legeforeningen mener saken er et eksempel på at arbeidsgiver og arbeidstakere har ulik oppfatning av hvordan virkeligheten i norske sykehus er:

– Leger har arbeidstidsordninger som går langt ut over arbeidsmiljølovens grenser, og utfører vaktarbeid som i seg selv ofte er belastende. Mange gravide leger i norske sykehus er i tillegg midlertidig ansatt. Det setter dem i utgangspunktet i en sårbar posisjon i dialogen med arbeidsgiver om behov for tilrettelegging, skriver Hermansen på Legeforeningens nettside.

– Retten til vaktfritak i siste trimester, uten nærmere begrunnelse eller konkret vurdering, har vært viktig for å sikre de gravide mot vanskelige diskusjoner med arbeidsgiver om hva som er nødvendig tilrettelegging – i en situasjon hvor fremtiden i stillingen er usikker.

– Enig i at det finnes bestemmelser
– Legeforeningen er enig med Spekter i at det finnes bestemmelser, både i arbeidsmiljøloven og i overenskomstens del A1, som gir leger, som andre arbeidstakere, rett til tilrettelagt arbeid i forbindelse med svangerskap. Det gjøres mye godt arbeid for å tilrettelegge for gravide i norske sykehus, skriver Hermansen, men sier Legeforeningen en rekke ganger har sett at tilretteleggingen ikke er tilstrekkelig:

– Det illustrerte den konkrete saken som var foranledningen for tvisten i Arbeidsretten. Legeforeningen har generelt sett seg nødt til å bringe en rekke saker om diskriminigering av og manglende tilrettelegging for gravide leger i sykehus inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet – og har vunnet frem hver gang.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Elisabeth Sæther 24.01.2016 18.45.31

  Uansett vil ikke arbeidsgiver kunne se bort fra kravene i arbeidsmiljølovens §1 og 2 som hjemler rett til et fullt forsvarlig og trygt arbeidsmiljø i alle livsfaser, også under graviditet. Dette betyr at hver enkelt gravid arbeidstaker, uansett yrke og arbeidssted, har krav på en individuell tilrettelegging basert på en kvalifisert risikovurdering og gjennomgang av muligheter og begrensninger. Dersom det ikke kan tilrettelegges bort fra risiko, har enhver gravid arbeidstaker rett på svangerskapspenger, helt eller delvis, avhengig av hvor god tilretteleggingen blir. Dersom leger skal fritakes fra vaktarbeid på dette grunnlaget, utgjør det vanligvis mellom 10 og 20 % av en full stilling. En arbeidsgiver som tar dette på alvor, er f.eks Helse Møre og Romsdal HF, som ved hjelp av sin bedriftshelsetjeneste og flinke ledere og kollegaer, har tilrettelagt for i underkant av 1000 gravide gjennom snart 8 år.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!