Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
SAMARBEID: Prosjektleder Bent Are Melsom i Helsedirektoratet, fastlege Regin Hjertholm ved Eidsvåg legekontor og produktsjef Endre Dyrøy i Infodoc jobber sammen for å utvikle fastlege-time over nett. Foto: Kristine Askvik

Snart kan alle legene prate på nett med pasienten

I løpet av neste år kan legekontorer i hele landet ta i bruk e-konsultasjon via Helsenorge. 

Publisert: 2015-11-09 — 09.13

Digital dialog

– Pasient kan sende nettspørsmål til lege om kjente problemstillinger.
– Legekontoret har fem dagers svarfrist.
– Takst på 141 kroner, takst 2ae for e-konsultasjon skal brukes og eventuelt spesialisttillegg takst 2dd.  
– Kan brukes til henvisning.
– Kan ikke brukes til sykmelding.  
– Kan foreløpig ikke brukes for barn, men dette skal komme.
– Pasient logger seg inn ved hjelp av bankbrikke, så det er en sikker pålogging og pasient kan sende sensitiv helseinformasjon.
– Pasient og lege kan begge legge ved vedlegg, som for eksempel bilder.
– Legekontor må bestemme hvordan de skal bruke tjenesten, hvor mange timer som skal legges ut tilgjengelig og så videre.  
– Pilotkontorene har erfart at det tar tid før pasientene har et behov og ønsker å bruke det. Det er nødvendig med tydelig informasjon ut til pasienter.
– Funksjonaliteten vil i første omgang være tilgjengelig i Infodoc Plenario, System X fra Hove og CGM Allmenn fra CGM.

BERGEN: – E-konsultasjon kan være et nyttig supplement til tradisjonell kommunikasjon med pasienten, et ekstra verktøy som kan forkorte saksgang og kanskje til og med gi bedre behandling der det egner seg godt. Men e-konsultasjon kan aldri erstatte en vanlig konsultasjon hvor den spontane samtales dynamikk og pasientens kroppsspråk er viktig. Den kontakten man får med pasienten der er gull, sier fastlege Regin Hjertholm ved Eidsvåg legekontor i Bergen.

Fire piloter
Eidsvåg legekontor et ett av fire legekontor som har testet ut ”digital dialog” siden mai i år.

Det er en helt ny løsning for e-konsultasjon hos fastleger som ligger under Helsenorge.no. Der kan pasienten logge seg inn på ett sted og få både generelle helseråd, oversikt over sine timer hos fastlege og spesialisthelsetjeneste, og nå også mulighet til å nettprate med legen. Løsningen er gratis for legekontorene, og er en integrert del av Helsenorge.

Helsenorge er Helsedirektoratets nye nettportal, hvor norske innbyggere kan logge seg inn for å hente ut sin helseinformasjon.


Løsningen for digital dialog via Helsenorge.no er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med Legeforeningen gjennom EPJ-løftet, og EPJ-leverandørene Hove Medical Systems, CGM og Infodoc.

Løftet er en økt satsing på elektronisk pasientjournal, og et samarbeid mellom Helse – og omsorgsdepartementet og Allmennlegeforeningen. Den nye løsningen er finansiert av Helse – og omsorgsdepartementet, elektronisk pasientjournal-leverandører og EPJ-løftet.

Ønsker bedre arbeidsflyt
– Det viktigste for oss er at løsningen skal føre til bedre arbeidsflyt for leger. Dette tror vi igjen vil resultere i bedre pasientbehandling, sier produktsjef Endre Dyrøy i Infodoc.

Fredag inviterte Infodoc leger og helsepersonell fra hele landet til Bergen for å informere om den nye løsningen og få innspill. Under møtet presenterte også Helsedirektoratet den nye nettportalen Helsenorge.no.

Det ble stilt mange spørsmål både til direktoratet og utviklerbedriftene. Også Hove og CGM er trolig rett rundt hjørne med sine løsninger.

– Det er viktig at Helsedirektoratet og Infodoc nå sitter med pennen i hånden og noterer, sier Hjertholm.

– Vi liker å jobbe på denne måten, i tett kontakt med brukerne. Noen av spørsmålene som har kommet opp her i dag må avklares juridisk, andre ting kan vi løse ved å gjøre tekniske endringer, sier produktsjef Endre Dyrøy i Infodoc.

– Hovedmålet for oss er å lage en god helhetlig helseportal for innbyggerne. Det er helt uvurderlig for oss å få inn gode spørsmål og innspill her, men vi kan ikke love at vi får til alle endringer som det har kommet forslag om, sier prosjektleder Bent Are Melsom i Helsedirektoratet.

Allerede kjent problemstilling
E-konsultasjonen fungerer på den måten at pasient kan stille legen ett spørsmål om en allerede kjent problemstilling. Dette spørsmålet svarer legen på med en nettmelding. Pasienten kan deretter stille oppfølgingsspørsmål, som legen også kan svare på.

Helsedirektoratet opplyste at dette er måten man ønsker at det skal fungere på, og at det ikke skal være en pågående nettsamtale der det er utallige svar frem og tilbake.

Kan ikke sykmelde
For det som normalt skal være ett spørsmål og ett svar skal pasienten betale en takst på 141 kroner. Dersom legen mener spørsmålet ikke kan besvares via nett, skal legen i stedet be om at pasienten bestiller en vanlig time. Dette skal ikke pasienten betale noe for.

Flere lurte også på om man kunne bruke den såkalte brevtaksten, takst 1BD. Denne taksten kan brukes når man gir råd per telefon eller sender brev, men foreløpig kan ikke denne taksten brukes i den nye løsningen. Det er heller ikke mulig å sykmelde ved en e-konsultasjon.

Eksempler på e-konsultasjoner
Hjertholm viste frem følgende eksempler der e-konsultasjoner har fungert bra for hans pasienter:

– Pasient på ferie i Nord-Norge sendte inn bilder av utslett. Fikk e-resept og kunne hente ut medisin i Nord-Norge.
– Konsultasjon etter undersøkelser som røntgen og blodprøver. Kan legge ved kommentarer og råd.
– Psykiatriske eller psykologiske problemstillinger der pasient synes det er lettere å ordlegge seg skriftlig enn muntlig.
– Hjemmeregistreringer av for eksempel blodsukker eller migrenekalender.
– Henvisninger etter utredning

Trenger flere pilot-kontorer
Infodoc, CGM og Hove er nå på jakt etter åtte til 16 nye pilot-legekontorer. Legekontorer som er interessert kan ta kontakt med bedriftene. Målet er at i løpet av 2016 skal løsningen være i bruk på mange kontorer, på tvers av de tre programmene som de tre leverandørene leverer.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • lege 09.11.2015 11.11.02

  Skal takstene pasientene betaler, gå inn under egenandelstak og derigjennom frikort?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!