Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

EN REVOLUSJON: – Det kommer til å skje en revolusjon i prostatakreftdiagnostikken de neste årene, tror onkolog og professor Henrik Grönberg ved Karolinska Institutet. Foto: Lisbeth Nilsen

EN REVOLUSJON: – Det kommer til å skje en revolusjon i prostatakreftdiagnostikken de neste årene, tror onkolog og professor Henrik Grönberg ved Karolinska Institutet. Foto: Lisbeth Nilsen

– Ny test bedre enn PSA-testen

Flere med aggressiv kreft ble fanget opp og, antallet biopsier kunne reduseres  ved bruk av ny test, sammenlignet med PSA-test.– Uetisk å fortsette med PSA-tester, mener svensk professor.

Annons:
“Dette er en utrolig spennende studie som gir oss forhåpninger om at vi kan redusere overdiagnostikk og overbehandling og ha fokus på dem som i dag underbehandles. ”

- Christian Beisland, leder av Norsk urologisk forening

Tirsdag 10. november publiseres resultatene fra et banebrytende arbeid svenske forskere står bak.

Under den nasjonale prostatakreftdagen i Oslo mandag denne uken, presenterte professor Henrik Grönberg ved Karolinska Institutet (KI) hovedfunnene.

Studien som er antatt i Lancet Oncology viser ifølge Grönberg at en ny test er langt bedre enn dagens PSA-test.

En tredel færre biopsier
Resultatene viste at cirka en tredel færre biopsier kunne ha vært gjennomført hvis ny test var brukt fremfor PSA-test. Testen avdekket mer aggressiv kreft enn en PSA-test og viste seg å være helseøkonomisk.

Resultatene vakte oppsikt blant de norske legene og tilhørerne.

Målet med studien var å se om det er mulig å oppdage flere tilfeller av alvorlig prostatakreft.

– Mange med aggressiv kreft som ble fanget opp av den nye testen, hadde en lav PSA-verdi, poengterte Henrik Grönberg i foredraget sitt.

Ny analyse til publisering
Grönberg, som er onkolog og professor i kreftepidemiologi ved KI, leder Stockholm-studien STHLM3, som dataene er hentet fra. Også en ny analyse er gjort og er klar for innsending til publisering.

Her har forskerne sett på virkningen av å bytte ut dagens system med ustrukturert PSA-testing med screening med ny test – og gitt samme omfang av biopsier som i dag.

Foreløpige analyser viser at dette ville føre til 50 prosent færre biopsier, samtidig som man finner like mange med aggressiv kreft, med Gleason-skår på 7 eller mer, og 20 prosent færre med lavrisikokreft. Hos menn uten kreft ville 70 prosent færre trenge å gjennomgå biopsier. Jeg ble veldig overrasket. Dette er langt høyere tall enn jeg hadde forventet, og bare i Stockholm ville det ha spart minst 2000 menn for biopsier hvert år, sier Grönberg til Dagens Medisin.

Vil stoppe dagens testing
Han er klar på at dagens ustrukturerte PSA-testing bør stanses.

– Jeg mener det er uetisk å fortsette med PSA-tester, og jeg tror at dødeligheten kan reduseres ved å benytte den nye testen, sier Grönberg.

Han understreker at det skjer mye innen diagnostikk og genetikk.

– Det kommer til å skje en revolusjon i prostatakreftdiagnostikken de neste årene. Og om to til tre år vil genetiske tester være tilgjengelige, tror Grönberg.

Sin egen kontrollgruppe
I studien som publiseres i Lancet Oncology neste uke, ble det tatt biopsier av menn med en PSA på 3 eller høyere. PSA-skår og skår på ny diagnostisk test – som kalles STHLM3-testen – ble så sammenstilt med funnene fra biopsi. Slik ble mennene sin egen kontrollgruppe.

PSA-testen har lav sensitivitet og spesifisitet. Ifølge Grönberg er seks av ti biopsier tatt ut fra PSA-prøve negative. Samtidig fanges 30–50 prosent av aggressiv kreft ikke opp.

Grönberg la vekt på at dagens diagnostikk med PSA-tester fører til både over- og underdiagnostisering.

Testen, som er utviklet ved KI, er en blodprøve som måler seks ulike proteiner, blant andre PSA, og gir informasjon basert på 232 genetiske markører og kliniske data.

Materialet omfatter 6.777 biopsier, og det er gjennomført i alt 79.969 evalueringer av biopsiene. 45 prosent av de nær 146.000 inviterte mennene sa ja til å delta.

Ble imponert
Blant de mange foreleserne på konferansen var Edward Schaeffer, leder av Prostate Cancer Program ved Johns Hopkins Hospital i USA.

– Dette er et svært stort fremskritt, sa Schaeffer i diskusjonen etter Grönbergs presentasjon.

Leder av Norsk urologisk forening, Christian Beisland, er imponert over studien og det arbeidet som er nedlagt av de svenske forskerne.

– Dette er en utrolig spennende studie som gir oss forhåpninger om at vi kan redusere overdiagnostikk og overbehandling og ha fokus på dem som i dag underbehandles. I tillegg vil mange menn slippe unødvendige biopsier. Men det gjenstår å se de endelige resultatene når studien blir publisert, sier Beisland til Dagens Medisin.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!