Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
MÅ VENTE: Kreftlege Stein Sundstrøm får ikke disposisjon til å gi lungekreftmedisinen nivolumab til sine pasienter. - Men jeg forstår at den er kostbar, sier han. Foto: Arkiv

– Legeetisk sett er dette problematisk

Beslutningsforum står fast ved sin tidligere avgjørelse om ikke å gi dispensasjon slik at sykehusene kan ta i bruk en ny medisin for lungekreft. - Vanskelig, sier kreftlege.

Publisert: 2015-10-19 — 18.28 (Oppdatert: 2015-10-19 — 18.45)
Denne artikkelen er over seks år gammel.
Jeg mener dette er et politisk ansvar.
Kreftlege Stein Sundstrøm, leder i Norsk onkologisk forening

I et møte for en måned siden, den 18 september, avgjorde Beslutningsforum at de ikke ville godkjenne bruken av PD1-hemmere for lungekreft på det tidspunktet fordi det ikke foreligger markedsføringstillatelse  for medikamentene eller «kliniske eller helseøkonomiske data som gir grunnlag for vurdering».

I et møte mandag ettermiddag, har Beslutningsforum bestemt at denne beslutningen står ved lag.

Fikk grønt lys av CHMP
Det gis ikke dispensasjon til å gi medisinen til norske lungekreftpasienter, slik fagmiljøet har bedt om.

Den 24 september fikk imidlertid nivolumab en såkalt positive opinion av CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), for indikasjonen  ikke småcellet lungekreft (NSCLC).

Dette er å betrakte som råd om å gi «tommel opp» for markedsføringstillatelse til EU-kommisjonen. 

CHMP er de europeiske legemiddelmyndighetenes komite for legemidler til mennesker, og gir råd til  EU-kommisjonen.

Kreftlege Stein Sundstrøm har tidligere advart norske myndigheter om at mens man venter på en godkjenning av medisinen, så vil kanskje så mange som 1500 pasienter med lungekreft ikke få tilgang til den.

- Vanskelig
Om mandagens beslutning sier Sundstrøm, som er leder i Norsk onkologisk forening, til Dagens Medisin:

– Det er medisinsk-etisk vanskelig å ikke skal kunne bruke dette. Kostnadsmessig sett har jeg forståelse for at det er vanskelig. Bruken av dette genererer sannsynligvis noen milliarder, sier han.

– Men - legeetisk sett er dette problematisk.

– Jeg mener dette er et politisk ansvar. Det må ikke være slik at det finansieres over de regionale helseforetakenes budsjetter. Dette vil gi et mer todelt helsevesen, sier han.

Norge med i studie
Omtrent 2600 nye tilfeller av lungekreft blir diagnostisert hvert år i Norge. Av disse blir 80  prosent  klassifisert som ikke-småcellet (NSCLC).

En studie viste nylig at nivolumab som andrelinjebehandling forlenget den totale overlevelsen – sammenlignet med når pasientene fikk cellegiften docetaxel. Den ble presentert på kreftkongressen ASCO i mai, som en av fire markante studier innen immunterapi.

I denne studien deltok også norske pasienter, og norske kreftleger omtalte resultatet som lovende overfor Dagens Medisin.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!