Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

 FORNØYD: Diabetesforbundets generalsekretær Bjørnar Allgot var sterkt kritisk til de foreslåtte innstrammingene, og er fornøyd med at Helsedirektoratet nå går tilbake på disse.

FORNØYD: Diabetesforbundets generalsekretær Bjørnar Allgot var sterkt kritisk til de foreslåtte innstrammingene, og er fornøyd med at Helsedirektoratet nå går tilbake på disse. Foto: Colourbox/Per Corneliussen (montasje)

Helsedirektoratet går tilbake på strenge førerkortkrav

Det skal likevel være mulig å kjøre personbil for pasienter som har hatt én alvorlig hypoglykemi det siste året.

Annons:

I desember i fjor sendte Helsedirektoratet ut et forslag om strengere krav for å få førerkort blant diabetespasienter. Gjennom et vedlegg til førerkortforskriften foreslo direktoratet å gjøre det vanskeligere å få førerkort hvis man har opplevd alvorlig hypoglykemi – med krav som gikk lenger enn EU-reglene Norge er forpliktet til å følge.

Lemper på strenge krav
Nå har Helsedirektoratet gått tilbake på de strengeste diabeteskravene: I desember ble det foreslått at man for å oppfylle helsekravene for førerkort til personbil ikke kunne hatt et eneste tilfelle av alvorlig hypoglykemi det siste året. Nå foreslås det at man må ha opplevd minst to alvorlige hypoglykemier for å miste førerretten, slik EU-reglene krever.

“Vi mener også at det er viktig med strenge krav til hvem som får førerkort, men det store flertallet av diabetikere får til å regulere dette selv”

- Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet

For de tyngre kjøretøyklassene krever EU-reglene at man ikke kan ha opplevd noen alvorlige tilfeller av hypoglykemi det siste året. I desember foreslo Helsedirektoratet å begrense muligheten for å få dispensasjon fra dette kravet. Også dette punktet går direktoratet nå tilbake på:

«Helsedirektoratet foreslår i ny høring bestemmelser som lemper på dette kravet, slik at det på nærmere bestemte vilkår og med oppfølging av spesialist, vil være mulig å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 etter en observasjonstid på minst tre måneder, alternativt minst seks måneder», heter det i forslaget.

Snudde etter høring
Det nye forslaget kommer ifølge Helsedirektoratet som følge av tilbakemeldinger under høringen i vår. Særlig Diabetesforbundet var kritisk til de foreslåtte innstrammingene. Generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet er fornøyd med at direktoratet går tilbake på de strengeste kravene.

– Dette er meget bra; vi synes virkelig vi har vunnet frem. De nye reglene stemmer overens med dagens praksis og fanger opp utviklingen på medisiner og medisinsk utstyr. Nå kan de som var i fare for å miste jobben på grunn av de nye reglene, puste lettet ut. Vi skal finlese forslaget, og gi et høringssvar, sier Allgot til Dagens Medisin.

Det nye forslaget har høringsfrist 6. november, og de nye helsekravene for førerkort trer etter planen i kraft 1. januar 2016.

– Gode rutiner
Ifølge Allgot har de fleste bilister med diabetes gode rutiner med å sjekke blodsukkeret både før og under bilturer:

– Vi mener også at det er viktig med strenge krav til hvem som får førerkort. Men det store flertallet av diabetikere får til å regulere dette selv.

Han er også bekymret for at innstramminger fører til at færre diabetikere forteller legen om hypoglykemier.

HEMMELIGHOLD: Professor Brian Frier ved universitetet i Edinburgh argumenterte for at EU-reglene for førerkort oppmuntrer diabetespasienter til å skjule tilfeller av hypoglykemi, i et foredrag under kongressen EASD 2015.
Foto: Øyvind Bosnes Engen

– Det er veldig negativt hvis folk slutter å rapportere til legen om hypoglykemi. Vi er avhengige av at pasienter rapporterer om dette for å forhindre alvorlige hypoglykemier og for å kontrollere bivirkninger av ulike insulintyper, sier Allgot.

26 prosent ville skjule hypoglykemi
I et foredrag under diabeteskongressen EASD 2015 gjennomgikk den skotske forskeren Brian M. Frier forskning om risikoen for trafikkulykker forårsaket av hypoglykemi. Frier konkluderte med at samtidig som det er belegg for å konkludere med at opplevd hypoglykemi øker risikoen for trafikkulykker, er det grunn til å tro at EU-reglene får flere pasienter til å la være å fortelle legen om hypoglykemi:

En dansk studie som ble publisert i journalen Diabetes Care høsten 2014 konkluderer med at pasientenes rapportering av hypoglykemi sank med 55 prosent etter at danske myndigheter iverksatte de nye EU-reglene i 2012.

I en tsjekkisk spørreundersøkelse som i skrivende stund ikke er publisert, svarte 26 prosent av de 663 respondentene at de helt sikkert eller sannsynligvis ville skjule episoder med hypoglykemi for legen, dersom det å melde fra kunne føre til at de mistet førerkortet. Blant respondentene som oppga at de ikke ville rapportere om hypoglykemi, var det en overrepresentasjon av personer som var avhengige av førerkort i yrket sitt.

Etisk dilemma
Ifølge Frier kan EU-reglene dermed oppmuntre til å holde hypoglykemi skjult, noe som kan få store juridiske konsekvenser:

– Det kan få følger for sjåførene selv – særlig om de forårsaker en dødelig trafikkulykke – men det kan også slå tilbake på leger, hvis de går sammen med pasienten og gir en medisinsk rapport som gir pasienten et «rent rulleblad» selv om de vet at vedkommende har alvorlige tilfeller av hypoglykemi, uttalte Frier i sitt foredrag:

– Dette gir oss et etisk dilemma; bør taushetsplikten kompromitteres av leger hvis de vet at pasienten har gjentakende tilfeller av alvorlig hypoglykemi, og at dette holdes skjult med vilje, fortsatte han.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Dienzoebang 29.12.2015 11.41.52

  Intressant inle4gg. Jag kom osf6kt att te4nka pe5 min fru som efter att ha ge5tt upp och ned i vikt via kalorirestriktion, nu har ge5tt f6ver till LCHF, men ste5r och stapmar lite grann, kilona vill inte sle4ppa. Jag te4nkte mer specifikt pe5 det du skrev om TEF, dvs att kroppstemperaturen hf6js efter en me5ltid. Nu har ju inte min fru me4tt sin temperatur, men hon bf6rjar frysa efter i stort sett varje me5ltid. Ff6r min del le5ter det som ett solklart fall av ff6r le5g e4mnesomse4ttning.c4r det att e4ta mer som e4r lf6sningen, tror du?Jag skall kanske tille4gga att vi e4ter ungefe4r det som du ne4mner ovan: "bra ne4ringste4t mat... ... fre5n ekologiska grf6nsaker, rotfrukter, frukter, be4r till kf6tt, fisk, e4gg, mm."

 • Katheryn 29.12.2015 11.43.38

  Helen: Jag e4ter ne4stan konstant, se5 fort det finns plats igen fylelr jag he5lrummet, 17 bananer och 1 kg potatis ihop med massa annat pe5 en och samma dag se4ger sig sje4lvt att det blir att ligga i.Ff6rra veckan blev det inget pass, men lite pendling (bl.a ett nytt rekord till jobbet t.o.m). Denna veckan te4nker jag de4remot vila och e4ta upp mig ordentligt.Nystrf6ms studie: Fre5gan e4r hur me5nga som gick och semisvalt sig efter att ha ge5tt upp flera kilo. Att de sakta men se4kert le4gger pe5 sig mer och mer fett (men inte muskler) tycker jag le5ter som att de sabbat ne5got i e4mnesomse4ttningen. Kanske va f6vere4tningen bra och mf6jliggjorde snabb viktminskning pga ff6rhf6jd e4mnesomse4ttning eller ockse5 kanske det va ff6r mycket omega6 och socker i snabbmatsdieten? Eller ockse5 bantade hela bunten ner sig... ff6r att sedan successivt ge5 upp allt igen - det va precis det som Ancel Keys se5g he4nde dem i Minnesota-experimentet.

 • Mateus 17.12.2015 17.21.09

  Jase5, och jag som trodde att "studierna reaegrde". Studier pe5 kost och he4lsa e4r ff6r sve5ra att utff6ra pga den stora me4ngden parametrar som inverkar i en me4nniskas liv. Se5 e4r det, se5 kommer det ff6rbli. Det e4r de4rff6r vi fortfarande knappt vet ett skit trots hundra e5rs intensiv forskning.Men det kan vara en bra ide9 att inte vara ff6r extrem e5t ne5got he5ll. Ke4ka lite av varje. Kvaliteten pe5 re5varorna e4r det prime4ra. Ingen fabriksmat, se5 klarar man sig nog re4tt fint. Dr Oz ja... Han e4r fel ute om han tror att man slipper cancer om man slutar med kf6tt och mjf6lk. Det finns folk som e4r friska pe5 kf6tt och mjf6lk och finns folk som e4r friska pe5 grf6nsaker. Det e4r kvaliteten som re4knas. Kf6tt och mjf6lk fre5n kraftfoderuppff6dda, anitibiotika-kor e4r kanske ingen hf6jdare. Men det e4r e5 andra sidan kanske inte genmanipulerade tomater fre5n ett je4tteve4xthus utanff6r Amsterdam heller.Det he4r e4r ett skf6nt Dr Oz-citat som jag hittade. Killen har stenkoll: Take coconut oil. It's loaded with artery-clogging saturated fat and oozing with calories (117 per tablespoon, to be exact). But the buzz on the street is that it's a natural miracle food that can melt off unwanted weight, lower your blood pressure, boost your immune system, fight heart disease and fend off cancer without the artery-clogging effects of other high-sat-fat foods like beef, cream and cheese But don't be fooled. Plant-based or not, both of these oils are loaded with saturated fat, and coconut oil is the all-star: It has more saturated fat than pretty much any food out there. How much? A mind-boggling 87 percent. Compare that with 63 percent in butter or 38 percent in a burger, and you get the picture.

 • Lars Dolven 07.10.2015 20.35.12

  Legen håper det nå er helt slutt på å BEGRENSE utskriving av ANTALL stix for blodsukkermåling. Det er meget viktig for bilsjåfører å få måle seg mange ggr dgl.

 • lege 01.10.2015 23.50.23

  Hva blir det til med de ekstremt strenge ( iforhold til Eu) og dårlig begrunnede og dårlig dokumenterte kravene i forbindelse med vanedannende medisiner, jf. FHI, Jørgen Bramnes, Legeforeningens m.fl. kritikk av dette. Dette er forøvrig en del av de samme pasientene som ikke får tilgang til fysioterapi og psykoterapi- og derfor må medisineres med ulikek b-preparater- og så blir fratatt førerkortet- fordi kommunene bryter loven og ikke har tilstrekkelig kompetente fysioterapeuter. Slik faller mennesker ut av yrkeslivet - og ut av livet. Det var visst heller ikke dokumentert annet enn at fylkeslegene vil få mindre å gjøre ved å frata pasientene retten til individuell vurdering- ikke at det i realiteten vil kjøres mindre i ruset tilstand. De som vil kjøre ruset- vil gjøre det selv om de ikke har førerkort.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp6

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Annonse:

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!