Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

INGEN OVERSIKT: Det finnes ingen offisiell stattistikk over hvor mange som venter på sykehjemsplass i Norge. Men nå foreslår regjeringen at kommunene må føre statistikk over dette.

INGEN OVERSIKT: Det finnes ingen offisiell stattistikk over hvor mange som venter på sykehjemsplass i Norge. Men nå foreslår regjeringen at kommunene må føre statistikk over dette. Foto: Colourbox

Vil kreve ventelister fra kommunene

Regjeringen vil pålegge kommunene å gi oversikt over dem som venter på sykehjemsplass.

“Norsk eldrepolitikk minner om Sovjet”

- Helseøkonom Hans Olav Melberg til Dagens Medisin i 2014

Kommunen skal føre ventelister over pasienter som oppfyller kommunens kriterier for å få sykehjemsplass, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsplass.

Lovet statistikk
Det er innholdet i et nytt lovforslag som Helse- og omsorgsdepartementet nå har sendt til høring

Før valget i 2013 sa Bent Høie (H), nåværende helseminister, at dette er noe han lovet å få på plass.

– Vi skal jobbe med kommunene for å få bedre oversikt over behovet for sykehjemsplasser. Vi jobber nå sammen med KS for å finne en egnet metode for dette, sa han til Dagens Medisin i 2013.

– Dette betyr mer trygghet og forutsigbarhet for pleietrengende og deres pårørende. Ventelister vil bidra til å ivareta kommunens behov for oversikt og planlegging. Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legger vi et sterkere press på kommunene, uttaler Høie i en pressemelding denne uken.

I Norge eksisterer det nå ingen offisiell statistikk over hvor mange som venter på sykehjemsplass fordi alle, etter loven, har krav på plass.

"Minner om Sovjet"
Blant andre helseøkonom Hans Olav Melberg har langet ut mot det han kaller absurditeten i norsk sykehjemspolitikk:

I en kronikk i Dagens Medisin viste Melberg til den uoffisielle ventelistestatistikken, og blant annet avdekket TV2 at minst 3000  personer står i sykehjemskø.

Les mer: - Norsk eldrepolitikk minner om Sovjet

Klargjør rett til sykehjemsplass
HODs lovforslag innebærer rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og plikt til å føre ventelister over pleietrengende som venter på plass.

– Det skal fremgå klart av loven at pasienten har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige tjenester. Behandlende leges vurderinger skal vektlegges og være en del av beslutningsgrunnlaget for kommunen, heter det i forslaget.

Regjeringen foreslår at det skal utarbeides nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

– Kriteriene skal bidra til økt kvalitet og et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunegrensene, sier Høie.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!