Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KONSEKVENSER: Ifølge fungerende avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet, kunne oppkjøpet av Teres ført til vesentlig begrenset konkurranse innen salg av ortopediske tjenester og plastikkirurgi til det offentlige, forsikringsselskap og privatpersoner i Midt-Norge og Nord-Norge.

KONSEKVENSER: Ifølge fungerende avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet, kunne oppkjøpet av Teres ført til vesentlig begrenset konkurranse innen salg av ortopediske tjenester og plastikkirurgi til det offentlige, forsikringsselskap og privatpersoner i Midt-Norge og Nord-Norge. Foto: Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet godkjenner Aleris sitt oppkjøp

Konkurransetilsynet tillater at Aleris Helse kjøper Teres Medical Group på visse vilkår: – Aleris har forpliktet seg til å selge deler av Teres sin virksomhet til Capio, for å unngå at oppkjøpet svekker konkurransen, sier fungerende avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet.

I april i år ble det kjent at Aleris hadde inngått avtale om kjøp av Teres Medical Group AS, som har 17 klinikker og private sykehus i Skandinavia.

Konkurransetilsynet har kommet til at oppkjøpet av Teres kunne ført til vesentlig begrenset konkurranse innen salg av ortopediske tjenester og plastikkirurgi til det offentlige, forsikringsselskap og privatpersoner, i Midt- og Nord-Norge.

Må selge deler
Oppkjøpet godkjennes imidlertid, men på visse vilkår:

– Aleris har forpliktet seg til å selge deler av Teres sin virksomhet til Capio, for å unngå at oppkjøpet svekker konkurransen, sier fungerende avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet.

Capio AB eier Volvat Medisinske Senter AS.

Ville fått monopol
For å løse konkurranseproblemene har Aleris foreslått å selge Teres´ klinikk i Trondheim (Teres Stokkan) og Teres´ klinikk i Tromsø (Teres Tromsø) til Capio.

Det er ifølge Konkurransetilsynet en forutsetning for tilsynets godkjenning at klinikkene blir overdratt til Capio senest på det tidspunktet Aleris overtar Teres.

– Uten salget av disse to klinikkene til Capio ville Aleris fått monopol eller tilnærmet monopol i Midt- og Nord-Norge. Det ville ført til svekket konkurranse. Svekket konkurranse kan bl.a. føre til høyere priser eller lavere kvalitet til skade for både helseforetak, forsikringsselskap og pasienter, sier seniorrådgiver Hanne Dahl Amundsen i Konkurransetilsynet.

Hun legger til at salget til Capio medfører at det ikke skjer en reduksjon i antall tilbydere av tjenester i de markedene tilsynet er bekymret for. Aleris har foreslått tiltak som avhjelper tilsynets bekymringer, og vi har derfor godkjent oppkjøpet, sier Dahl Amundsen.

Komplementær ekspertise
Kjøpet av Teres er ifølge administrerende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved, et viktig steg på veien til å realisere Aleris sin strategi om «et landsdekkende nettverk av private sykehus med et bredt tjenestespekter».

Aasved sier at Aleris de siste årene satset stort på å utvikle sine tjenester i Norge.

– Teres er et selskap med komplementær medisinskfaglig ekspertise, og med samme høye krav til kvalitet som Aleris.  Det er derfor svært gledelig å få dem med på laget, uttaler Aasved i en pressemelding fra Aleris.

Med Aleris sitt kjøp av 15 av Teres sine 17 klinikker og private sykehus, blir det nå Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak, skriver Aleris.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!