Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Direkte til fysioterapeut – feil vei å gå

Først må regjeringen utvide fysioterapiutdanningen til minimum fem år – og deretter vurdere om forutsetningene for direkteadgang er til stede.

Publisert: 2015-08-28 — 15.00 (Oppdatert: 2015-08-28 — 15.53)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Freddy Kaltenborn, fysioterapeut/pensjonist. Æresmedlem av Norsk Fysioterapeutforbund

REGJERINGEN vurderer å gi pasientene direkte tilgang til fysioterapi uten henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor (1). En slik ordning krever at man først endrer utdanningen fundamentalt.

Jeg har gjennom en lang yrkeskarriere, og nå også som pensjonist, vært engasjert i fagutviklingen i fysioterapi og manuellterapi. Jeg har lenge sett med bekymring på at stadig nye teoretiske elementer tas inn i utdanningen, uten at utdanningslengden utvides.

Dette er en bekymring som også tidligere høgskolelektor Bjørn Støre deler. Vi er ikke alene om denne vurderingen.

ET PRESSET STUDIUM. Professor Eline Thornquist ved Universitetet i Bergen (UiB) sier at det nå er presset inn så mange elementer i utdanningen at den nesten «knekker sammen» (2). Hun får støtte av UiO-professor Anne Marit Mengshoel, som konstaterer at manglende praksis og kliniske ferdigheter hos nyutdannede kan gjøre fremtidige fysioterapeuter lite egnet til å møte de krav de vil bli stilt overfor i arbeidslivet (3).

Tidligere leder av Norsk Fysioterapeutforbunds fag- og spesialistråd og lektor ved fysioterapeututdanningen i Oslo, Anne Riiser Svensen, uttaler at «tre år ikke er nok tid til å gi studentene all den kunnskap de trenger», og at «fysioterapiutdanningen i dag er et presset studium» (4).

MÅ FORLENGES. Høgskolelektor May L.T. Ringvold, som også har vært medlem av fag- og spesialistrådet og leder av Fysioterapeutforbundets fagseksjon, sier likeledes at «tre år ikke er nok til å gi studentene all den kunnskap de trenger på ulike felt», og «Slik jeg ser det, vil en endring av grunnutdanningen til femårig masterutdanning være det optimale for pasientene, fysioterapeutene selv, faget og fagutviklingen.» (4).

Vi er altså enige om at selv med dagens oppgaver som er tillagt fysioterapeutene, er utdanningen for kort.

FARLIG ADGANG. En direkteadgang vil gi fysioterapeutene et mye større selvstendig ansvar enn i dag, ved at de blant annet får ansvar for å stille diagnose og å avdekke annen underliggende sykdom. Det vil utvilsomt være bra for fysioterapeutenes status, men det vil være farlig for pasientene slik utdanningen er i dag.

Her må regjeringen gjøre ting i riktig rekkefølge: Først utvide utdanningen til minimum fem år, så vurdere om forutsetningene for direkteadgang er til stede.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Referanser:

1) St. meld. 26. (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, side 62.

2) Klassekampen 28. september 2013.

3) Fysioterapeuten 12.11.2013. 

4) Fysioterapeuten 4/2011.

5) Fysioterapeuten 5/2011.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Bård Bogen 03.10.2015 15.50.22

  Eline Thornquist er for øvrig professor ved Høgskolen i Bergen og ikke ved Universitetet i Bergen.

 • Mikael Olsen 02.10.2015 14.19.49

  Fysioterapeuter kan allerede undersøke og behandle pasienter uten henvisning fra leger og andre. Dette skjer i stor skala i kommunehelsetjenesten og i det private. Det er ingen dokumentasjon eller grunn til å tro at dette er farlig for pasientene. Bekymringene til Kaltenborn er derfor fri fantasi fra hans side. Det eneste som nye med forslaget er at fysioterapeuter med driftsavtale kan få økonomisk refusjon uten å måtte ha henvisning fra lege. Det blir mindre papirarbeid for legene, sannsynligvis mindre trykk på legekontorene og, ikke minst, enklere og kjappere å komme seg til fysioterapeut. Norsk fysioterapeutforbund støtter dette forslaget 100 prosent. Manuellterapien står ikke i noen særstilling i fysioterapien. Evidensen er ikke bedre enn ”vanlig” fysioterapi. Fysioterapi er et bredt og evidensbasert fagområde. Gurutankegang og påstander uten vitenskapelig ryggdekning har ingen plass i framtidens fysioterapi.

 • Lennart Bentsen 05.09.2015 23.52.33

  Kaltenborns Manipulasjon? Tematikken med utvidet (feks 5-årig) utdanning har vært ønsket, diskutert og foreslått av flere tidligere, uavhengig av direkte tilgang eller ikke. Pasienter kan uansett gå direkte til fysioterapeuter som autorisert helsegruppe, men da uten refusjonsrett. Forskjellen er i hovedsak administrativt og samfunnsøkonomisk. Forfatter har «ingen oppgitte interessekonflikter». La oss se nærmere på det: -Han titulerer seg i artikkelen som «fysioterapeut», noe han for øvrig aldri ellers gjør. Ihvertfall ikke bare som det. -Han titulerer seg i artikkelen som «Æredsmedlem av Norsk Fysioterapeutforbund», noe han ikke ønsker å være. Det har han uttrykt flere ganger. -Han har jobbet i 70 år for at manuellterapi skal bli egen godkjent yrkesgruppe. -Han har aktivt og offentlig støttet Norsk Manuellterapeutforenings kamp for autorisasjon av manuellterapeuter. -Han har offentlig kritisert NFF for å jobbe mot autorisasjon av fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi. -Han er også æredsmedlem (2011) av Manuellterapeutenes Servicekontor som har samme ledelse som NMF og som i praksis står for samme fagpolitikk. -Direkte tilgang er et av elementene som gjør yrkesutøvelsen til manuellterapeuter «vesensforskjellig» fra fysioterapeuter – et hovedargument NMF bruker i sin kamp for autorisasjon

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!