Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

HVER DAG: Femteklassinger som deltar i prosjektet har en time ekstra fysisk aktivitet hver skoledag. 

HVER DAG: Femteklassinger som deltar i prosjektet har en time ekstra fysisk aktivitet hver skoledag.  Foto: ASK-prosjektet, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Skole innfører mer aktivitet etter forskningsprosjekt

Stor studie blant barn ser på hvordan økt fysisk aktivitet påvirker helse, skoleprestasjoner og trivsel.

Annons:

Utviklings – og forskningsprosjektet Active Smarter Kids (ASK) ledes fra Høgskulen i Sogn og Fjordane. I skoleåret 2014/2015 har forskerne fulgt 5.klasse-elevene i Sogn og Fjordane.

Halvparten av skolene innførte fem ekstra timer med fysisk aktivitet i uken, mens resten gjorde som før og var kontrollgruppe. Nå er studien som beskriver designet for ASK-studien publisert i BMC Public Health

Inkluderte 1150 barn
Aldri før har så mange som 1150 barn blitt inkludert i en lignende studie.

– Dette er banebrytende også internasjonalt, sier Geir Kåre Resaland, prosjektkoordinator for ASK og førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Prosjektet skal undersøke om fysisk aktivitet i samspill med de tradisjonelle fagene, påvirker skoleprestasjon, skoletrivsel og helse. De fem ekstra aktivitetstimene i uken, er både rene aktivitetsøkter og aktivitet som inngår i de vanlige skolefagene.

Ulike tester
Før og etter forsøksperioden ble barna testet i skoleprestasjon og kognisjon, fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og motorikk. Det ble også tatt blodprøver, blodtrykk, midjemål, vekt, høyde og BMI. Deltakerne svarte også på ulike spørreskjema om blant annet livskvalitet. Noen få elever og lærere var også med på kvalitative tester.

– Verdifull kunnskap
– ASK-prosjektet vil trolig gi samfunnet verdifull kunnskap om organisering av skolehverdagen, metoder for bedre læring og forebyggende helsearbeid, sier Resaland.

Forsøksperioden ble avsluttet før skoleferien. Nå skal resultatene analyseres, og vil være ferdig i slutten av 2015 eller begynnelsen av 2016.

Men ute på skolene ser forskerne allerede nå at prosjektet er i ferd med å føre til endringer.

Innfører mer aktivitet
– Når det gjelder hva som skjer ute på skolene etter prosjektet, vet vi allerede nå en del resultater. Et eksempel er Vassenden skole utenfor Førde. De har bestemt seg for å innføre ASK-modellen for alle elever fra 1. til 10.trinn fra august 2015. Dette gjør de på grunnlag av ASK-prosjektet, og de positive erfaringene skolen har gjort, sier Resaland.

Prosjektet har en egen idébank hvor lærere og andre kan finne inspirasjon til hvordan man kan skape en mer aktiv skolehverdag.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!