Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Foto: Illustrasjon, Colourbox

STUDIE: 13 prosent av KOLS-diagnoser kan være feil

Nylig publisert artikkel i BMJ mener nye kriterier bidrar til å overdiagnostisere eldre menn og underdiagnostisere yngre kvinner.

Annons:

En nylig publisert artikkel i The BMJ argumenterer for at GOLD-diagnosekriteriene for KOLS må endres. Ettersom de fører til underdiagnostisering hos yngre kvinner og overdiagnostisering hos eldre menn, konkluderer artikkelforfatterne, Prof. Martin Miller og Dr. Mark Levy.

– Opp mot 13 prosent av dem med en KOLS-diagnose etter GOLD-kriteriene kan være feildiagnostisert, oppsummerer de.

“Feildiagnostisering er en problemstilling vi har vært kjent med i mange år”

- Anders Østrem, fastlege ved Gransdalen Legesenter i Groruddalen.

Flere KOLS-diagnoser
BMJ-artikkelen peker på en økningen i KOLS-diagnoser med GOLD-kriteriene sammenliknet med de internasjonale LLN-kriteriene. Sistnevnte kriterier tar høyde for alder, høyde og andre faktorer, skriver forskerne.

22,2 prosent av personer eldre enn 40 år i England og Wales fikk en KOLS-diagnose etter GOLD-kriteriene, mot bare 13,1 prosent etter LLN-kriteriene, heter det i artikkelen.

Fast grenseverdi
I Norge brukes GOLD-kriteriene, som er en vurdering av sykehistorie og lungefunksjon.

– Feildiagnostisering er en problemstilling vi har vært kjent med i mange år, sier Anders Østrem, fastlege ved Gransdalen Legesenter i Groruddalen. Han sitter for øyeblikket som leder for Lunger i Praksis og er medlem av Nasjonalt KOLS-råd.

FOR GOLD:– For å diagnostisere og behandle så pragmatisk som mulig, så har de satt en fast grenseverdi for diagnose, i GOLD-kriteriene. Disse brukes av Norge og mange andre land, sier Anders Østrem, fastlege i Oslo og leder i Lunger i Praksis. (Her avbildet under DM Arena, i fjor)
Foto: Arkiv

– Svenskene har for eksempel brukt andre diagnosekriterier i flere år, for å ta hensyn til om de som diagnostiseres er eldre, sier Østrem.

Han utdyper at en i Sverige derfor skiller på om pasienten er over eller under 65 år, til fordel for en konstant grenseverdi.

Pragmatiske kriterier
Østrem peker på at han mener at diagnosekriteriene som brukes må gjøre det så enkelt som mulig å stille en diagnose. Han peker også på at GOLD-kriteriene er satt sammen av en stor gruppe internasjonale eksperter – og derfor kan antas å være troverdige.

– For å diagnostisere og behandle så pragmatisk som mulig, så har de satt en fast grenseverdi for diagnose i GOLD-kriteriene. Disse brukes av Norge og mange andre land, sier han.

Feildiagnose av hjertesykdom
Forskerne i artikkelen peker på at GOLD-kriteriene kan føre til at eldre menn med hjertesykdom feil-diagnostiseres med KOLS, på grunn av dårlig pustefunksjon.

– Vi skal alltid tilstrebe å stille rett diagnose. Men utfordringen er at vi sjelden oppdager og diagnostiserer KOLS, sier Østrem.

Dagens utfordring
Østrem mener at eventuell feildiagnostisering er én av utfordringene med å følge opp kronisk syke pasienter.

– Det at man stiller en diagnose én gang utelukker ikke at en på et senere tidspunkt revurderer og endrer diagnosen. God behandling, det innebærer å revurdere diagnosen regelmessig, sier han.

Interessekonflikter: Artikkelforfatterne oppgir at de har mottatt foredragshonorar fra flere legemiddelselskap.

Artikkelen i The BMJ: http://www.bmj.com/content/351/bmj.h3021

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: