Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
SPØRSMÅL OM TID: Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth mener det bare er et spørsmål om tid før forslaget om lovfestet rett til telemedisin blir en realitet.

Vil ha lovfestet rett til telemedisin

Alle pasienter med to eller flere kroniske sykdommer bør ha rett til medisinsk oppfølging via digitale plattformer, mener Venstre.

Publisert: 2015-03-17 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-08 — 14.46)

Denne helgen besluttet Venstres landsstyre at alle pasienter som har to eller flere kroniske sykdommer bør ha en lovfestet rett til medisinsk oppfølging uten å måtte oppsøke helsepersonell – såkalt telemedisin.

«Med velferdsteknologi vil mange kronikere selv kunne ta større ansvar for oppfølging av egen helse, ved hjelpemidler og nettbasert kommunikasjon. Venstre vil derfor lovfeste retten til å bli fulgt opp på avstand (telemedisin) dersom man har to kroniske lidelser eller mer», heter det i uttalelsen fra partiets landsstyre.

Konsultasjoner via nettbrett
Ifølge Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth innebærer en slik rettighet at kronikere skal ha mulighet til jevnlig å levere inn data om seg selv til helsevesenet – for eksempel målinger av blodtrykk, blodsukker, puls og lungekapasitet – ved hjelp av nettbrett eller andre digitale plattformer.

Dersom verdiene avviker, skal også oppfølging i form av konsultasjoner og samtaler med for eksempel leger, psykologer, sykepleiere og fysioterapeuter skje over nettet. En innføring av telemedisin innebærer dessuten at helsepersonell i noen tilfeller må reise hjem til pasientene, snarere enn at pasientene må oppsøke helsepersonell.

– Hva slags konsekvenser får det for helsebudsjettene om dette blir en lovfestet rettighet?

– Det har vi ikke finregnet på ennå. De teknologiske investeringene er ikke så høye: I mange tilfeller har brukerne allerede et nettbrett, og hvis dette er noe vi må subsidiere, koster ikke det så mange tusen kroner for hver bruker. Den store utfordringen er heller å få helsevesenet til å organisere seg på en måte som gjør at de kan møte en slik endring, sier Kjenseth til Dagens Medisin.

– Spørsmål om tid
Kjenseth forteller at Venstre vil løfte opp spørsmålet i arbeidet med kommende stortingsmeldinger, deriblant folkehelsemeldingen og primæromsorgsmeldingen, men at en eventuell lovendring trolig ligger noen år frem i tid. Ifølge stortingspolitikeren vil det i alle tilfeller bli aktuelt med en gradvis innfasing, for eksempel ved at noen pasientsegmenter eller kronikergrupper får retten til telemedisin før det blir en generell rettighet.

– Hvor realistisk er det at dere får gjennomslag for en lovfestet rettighet til telemedisin?

– Det er bare et spørsmål om tid – et spørsmål om når det blir helsevesenet som skal tilpasse seg pasientene og ikke omvendt, sier Kjenseth.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!