Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Disse sykehusene opererte i fjor

I fjor ble prostataoperasjoner utført på 14 sykehus. To av dem gjorde mindre enn 50 operasjoner.

Publisert: 2015-03-12 — 10.39 (Oppdatert: 2015-05-08 — 14.47)
Denne artikkelen er over seks år gammel.
Illustrasjonsbilde Foto: Arkiv

Tall Dagens Medisin har innhentet fra norske sykehus, viser at 14 ulike sykehus opererte for prostatakreft i fjor, og bare to mangler robot.

Til sammenligning var antallet 18 så sent som i 2011, og åtte sykehus hadde færre enn 50 operasjoner, mot bare ett sykehus i fjor. Ved flere av sykehusene er operasjonene samlet på relativt få hender, ifølge urologene som Dagens Medisin har fått informasjon av.

Tallene fra tidligere år er publisert i Kreftregisteret årsrapport 2014 for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.

Ifølge årsrapporten er antallet pasienter som gjennomgikk prostatektomi ved sykehus som utførte mer enn 50 slike operasjoner årlig, tredoblet fra cirka 500 i 2007 til cirka 1500 i 2012.

(Klikk på bildet for hele grafen)

Graf over prostatakreftoperasjoner

Siden da har blant annet antallet sykehus i Vestre Viken som opererer, blitt redusert fra tre til ett. Ved Sørlandet sykehus er operasjonen nå sentralisert til Arendal. Førde har sluttet å operere.

«Kvalitet viktigst»
Bare to av sykehusene Dagens Medisin har vært i kontakt med, utførte færre enn 50 prostatektomier i fjor. Nordlandssykehuset hadde 14 og Akershus universitetssykehus (Ahus) 28.

Nordlandssykehuset har tidligere år ligget høyere, men har ikke operert så mange som 50. Seksjonsoverlege Lars Hoem ved Urologisk avdeling sier at fjorårets tall var ekstraordinært lavt i forhold til tidligere og inneværende år. Sykehuset regner med å operere cirka 50 i år.

– Vi har allerede operert syv prostatakreftpasienter i januar, sier Hoem.

– Mener du at dere har hatt et forsvarlig volum de siste årene?

– Helseministeren må gjerne komme på bokettersyn hos oss. Til en viss grad betyr volum noe, men vi må ikke se oss blinde på tall. Kvalitet og volum henger ikke nødvendigvis sammen. Ved flere andre kreftformer aksepteres et langt lavere volum enn ved prostatakreft. Kvalitet er viktigst, og det absolutt viktigste er at resultatene dokumenteres. Vi har eget prostatasenter og et detaljert kvalitetsregister med tiårsdata som viser gode resultater, sier Hoem.

Han legger til at de to kirurgene som utfører prostatektomier, også gjorde 16 operasjoner i fjor der både blære- og prostata ble fjernet på grunn av blærekreft.

– Dette bidrar til et høyere totalvolum av bekkenkirurgi, bemerker Hoem.

Det totale antallet bekkenkirurgi-operasjoner er noe som flere av legene vi har snakket med, trekker frem som relevant for erfaring og volum – og som må ses i sammenheng med antallet prostatektomier.

Mister pasienter
Ahus utførte 87 prostatektomier i 2013, men bare 28 i fjor.

– Årsaken er at vi ikke kan tilby robotkirurgi og derfor må henvise dem som ønsker dette, til OUS, sier konstituert avdelingsoverlege Anja Løvvik ved Urologisk avdeling på Ahus.

Fire kirurger opererte i fjor, hvorav to gjorde de fleste.

– I år har vi redusert antallet kirurger til to. Vi ønsker å fortsette med prostatakirurgi og opplever at pasientene våre savner et tilbud om robotassistert kirurgi. Vi har også tidvis lang ventetid for pasienter som henvises videre for robotassistert operasjon. Oppstart av robotkirurgi er ett av satsingsområdene for Ahus i 2016, og vi håper på kjøp av robot neste år hvis økonomien tillater det, sier Løvvik.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!