Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ja til lymfekreft-medisin

Til tross for at det er «umulig» å beregne kostnadseffektiviteten til legemidlet Adcetris, skal behandlingen tas i bruk ved norske sykehus.

Publisert: 2015-02-23 — 14.55 (Oppdatert: 2015-05-08 — 14.45)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Det bestemte Beslutningsforum i et møte mandag. Adcetris (brentuximab vedotin) brukes i behandlingen av pasienter med Hodgkins lymfom (HL) og systematisk anaplastisk storcellet lymfom (sALCL).

Få pasienter
Det er svært få pasienter som er aktuelle for behandlingen i Norge; bare mellom 8 og 13 pasienter årlig. Statens legemiddelverk fikk i oppdrag fra Bestillerforum å vurdere hvorvidt legemidlet er kostnadseffektivt.

Konklusjonen er at de «ikke har grunnlag for å konkludere om hvorvidt Adcetris er kostnadseffektiv behandling eller ikke for de få pasientene i Norge som er aktuelle for slik behandling av denne meget alvorlige sykdommen».  

– Det er et sparsomt materiale, men vi ser at legemidlet har svært god effekt for noen pasienter som ellers knapt har behandlingstilbud, sier leder av Beslutningsforum, Lars Vorland, om bakgrunnen for avgjørelsen.

«Spekulativt» å beregne kostnadseffektivitet
SLV har anslått at bruken av medikamentet vil koste sykehusene totalt seks til ti millioner kroner årlig, men mener det blir «spekulativt» å komme med et anslag for kostnadseffektiviteten for Adcetris.

– Her har dere valgt å si ja til et legemiddel uten egentlig å kjenne prisen?

– Ja, og det er vi komfortable med. Her er det ikke mulig å beregne QALY (pris per kvalitetsjusterte leveår). Derfor må vi bruke mye mer skjønn enn vi vanligvis legger til grunn. Vi forventer flere av denne typen medikamenter med stort potensiale. Hvor stort potensialet er, er vanskelig å si før man får større data, sier Vorland.

Ung pasientgruppe
Adcetris reiser en viktig problemstilling i hvordan man skal stille seg til nye og lovende metoder der pasientgruppene er så små at randomiserte studier neppe vil komme.

I sin innstilling til Beslutningsforum har fagdirektørene i de regionale helseforetakene vektlagt at pasientgruppen har en gjennomsnittlig alder på cirka 30 år, og at responsraten er høy for pasienter som allerede har vært gjennom omfattende behandling.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!