Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Klasseromsundervisning kan forebygge selvmord hos ungdom

Forskere fant færre selvmordsforsøk blant elever som har gjennomgått et interaktivt undervisningsopplegg om psykisk helse.

Publisert: 2015-01-09 — 11.55 (Oppdatert: 2015-05-08 — 14.27)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Et skoleopplegg for bevisstgjøring av egen psykisk helse hos tenåringer kan forebygge selvmord. Slik konkluderer en ny europeisk studie der mer enn 11.000 skoleelever fra ti land har deltatt.

Opplegget The Youth Aware of Mental Health Programme (YAM) er utviklet i forbindelse med studien. Det gjennomføres i løpet av fem skoletimer over fire uker, og omfatter blant annet rollespill, interaktive workshops og forelesninger i klasserommet. Hensikten er å lære elevene om angst og depresjon, samt hvordan takle stress, motgang og selvmordstanker, ifølge forskningsrapporten.

Nedgang på 50 prosent
– Den rapporterte nedgangen i forekomsten av selvmordsforsøk var mer enn 50 prosent med YAM, sammenlignet med kontrollgruppen. Denne effekten er høyere enn effektene som er notert ved andre vellykkede helsetiltak, for eksempel innen mobbing og bestemte skolebaserte tiltak som tar for seg røykeslutt, heter det i rapporten.

Studien konkluderer videre med at man i snitt kan forhindre ett selvmordsforsøk per 167 elever som deltar i opplegget.

Undersøkte 170 skoler
Undersøkelsen omfattet nærmere 170 skoler i ti EU-land. Skolene ble tilfeldig inndelt i fire grupper, hvorav tre ble tilegnet hvert sitt tiltak for forebygging av selvmord: et program for å bevisstgjøre ungdom om egen psykisk helse, et screeningprogram der elever som viste tegn til bekymring fikk tilbud om profesjonell behandling, og et program der lærere fikk opplæring i å fange opp elever som ble vurdert å være i faresonen for selvmord. Resten av skolene utgjorde kontrollgruppen.

Forskerne undersøkte, henholdsvis tre og tolv måneder etter studiens oppstart, hvorvidt elevene hadde forsøkt å ta livet sitt. I tillegg ble elevene spurt om de hadde hatt alvorlige selvmordstanker opp til to uker i forkant av oppfølgingsintervjuene.

Øvrige tiltak ikke effektive
På denne bakgrunnen konkluderer forskerne med at både antall selvmordsforsøk og antall elever med alvorlige selvmordstanker er signifikant lavere hos skolene som gjennomgikk bevissthetsprogrammet enn i kontrollgruppen, etter 12 måneder. Derimot fant de ingen statistisk signifikant effekt av de øvrige tiltakene som ble undersøkt.

– Endringer i suicidal oppførsel skjer kanskje heller hvis elevene er personlig engasjert i tiltaket, snarere enn gjennom tiltak drevet av voksne, som ungdom kan ha en større motvilje mot å akseptere, skriver forskerne som en mulig forklaring på den manglende effekten av de øvrige tiltakene.

Selvrapportering
Som studiens viktigste begrensning, anfører forskerne at de har vært nødt til å basere seg på selvrapportering fra elevene.

– Imidlertid anser vi det lite trolig at opplæring i bevissthet om psykisk helse, som ble gjennomført i YAM, skulle påvirke selvrapporteringen av selvmordsforsøk og alvorlige selvmordstanker negativt, heter det i rapporten.

Studien er finansiert av EUs forskningsprogram, og er publisert i The Lancet.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!