Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Xtandi skal brukes fremfor Zytiga

Beslutningsforum mener prostatakreft-legemidlene er medisinsk likeverdige, og har bestemt at sykehusene skal bruke det billigste.

Publisert: 2014-11-19 — 11.43 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.38)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Artikkelen er oppdatert 21. november med nyere kostadsberegninger fra Statens legemiddelverk.

Enzalutamid (Xtandi) og abirateron (Zytiga) vurderes som medisinsk likeverdige medikamenter ved andrelinjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft.

- Zytiga og Xtandi er medisinsk likeverdige, men Xtandi er rimeligere. Derfor anbefaler vi at man bruker Xtandi som førstevalg, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord og leder av Beslutningsforum.

Valg av Xtandi som førstevalg gjelder frem slutten av 2015, da skal det innhentes nye anbud og prissituasjonen kan endre seg.

Mindre prisforskjell enn før
Statens legemiddelverk har tidligere kommet frem til at sykehusene kan spare 18-22 millioner kroner på å velge det billigste alternativet. Dette prisanslaget ble imidlertid gjort før LIS-anbudet i mai i år, da prisen på Zytiga ble redusert.

I en rapport datert september i år skriver SLV at Zytiga er et dyrere alternativ enn Xtandi ved ellers like forhold. Anslaget er om lag 15.000 kroner høyere legemiddelkostnad per pasient gitt en behandlingsperiode på 8,4 måneder med anbefalt dosering i hele perioden.

- Det er fortsatt prisforskjell, men prisdifferansen er ikke like stor. Xtandi er billigere enn Zytiga på gruppenivå også med det nye LIS-anbudet fordi man fortsatt må ha en del kontroller og oppfølging med Zytiga som man ikke trenger med Xtandi, sier Kristin Svanqvist, seksjonssjef i SLV.

Med den nye LIS-prisen vil sykehusene spare 10 millioner kroner, halvparten av det tidligere anslaget, ved å benytte Xtandi fremfor Zytiga. Dette viser ferske beregninger fra SLV, som bygger på det samme datagrunnlaget som tidligere.

Prisforskjellen på selve legemiddelet utgjør seks millioner, mens de resterende millionene viser til økte monitoreringsutgifter knyttet til Zytiga.  

Ja til Avastin i lav dose
Da Beslutningsforum møttes mandag denne uken, ble det også bestemt at Bevacizumab (Avastin) i lav dose (7,5 mg/kg) kan brukes til førstelinjebehandling av metastastisk ovarialkreft.

- Effekten er god og prisen er mye rimeligere ved lav dose, sier Vorland.

Nei til Xgeva
Derimot sier Beslutningsforum i utgangspunktet nei til bruken av Denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte hendelse ved benmetastaser fra solide tumorer.

«Med dagens legemiddelpriser har bruk av Xgeva en merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår på 2-3 millioner kroner. Dette er vesentlig høyere en det som vanligvis regnes som kostnadseffektiv behandling», skriver fagdirektørene i sin tilråding til Beslutningsforum.

De peker på at «en så kostnadskrevende behandling kan reise spørsmål om likeverdig behandling».

Brukes av 700
- Xgeva skal ikke brukes som førstepreparat, fordi det finnes alternativer som er mye rimeligere. Men for de som ikke kan bruke zoledronsyre, for eksempel på grunn av nyresykdom, sier vi at Xgeva kan brukes. Og de som allerede bruker Xgeva kan fortsette behandlingen, sier Vorland. 

I dag er det cirka 650-700 pasienter som allerede benytter Xgeva.

Eget forhandlingsutvalg
På møtet ble det også bestemt at det skal opprettes et eget forhandlingsutvalg for Beslutningsforum som skal gjennomføre prisforhandlinger med leverandører i forbindelse med metodevurderingene.

- Når medikamentet er godt dokumentert, men kostnadseffektiviteten ikke er god nok, trenger vi noen som kan forhandle pris for oss. Vi skal se på om vi skal bruke LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet) eller et eget forhandlingsutvalg. Målet er at pris skal forhandles frem før vi foretar bestemmelsen for at dette ikke skal dra ut i tid, sier Vorland.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!