Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Vi ser en kraftig økning i resistente bakterier

Andel resistente bakterier ved infeksjon etter hofteleddsoperasjoner øker, viser ny studie. Overlege anbefaler mer tverrfaglig samarbeid. 

Publisert: 2014-11-19 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.39)

Antibiotikaresistens er et økende problem på verdensbasis. Infeksjonsmedisinere og ortopeder i Bergen har nå sett nærmere på hva slags type bakterier som rammer personer som er utsatt for infeksjon i forbindelse med hofteleddproteser. 

– Vi ser en kraftig økning i resistente bakterier, fra den første tidsperioden til den siste tidsperioden, sier Olav Lutro, overlege ved Seksjon for infeksjonssykdommer ved medisinsk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.  

Økte fra 1993 til 2007
Lutro og kollegene har hentet informasjon fra det nasjonale registeret for hofteleddproteser i tidsrommet fra 1993 til 2007. Dette har de sammenstilt med svar på bakteriologiske prøver som er tatt av den enkelte pasient. Disse svarene ble hentet inn manuelt fra hele landet. Totalt deltok 278 pasienter som hadde vært gjennom en re-operasjon på grunn av infeksjon. 

For den vanligste bakterietypen, hvite stafylokokker, var andel resistente bakterier i den første perioden på 57 prosent, mens i den siste perioden fra 2003 til 2007 var 84 prosent av bakteriene resistente. Den nest vanligste bakterietypen var gule stafylokokker. Det var ikke tilsvarende resistensproblem for denne bakterietypen.

Tror resistente bakterier har økt ytterligere
– For 15 år siden var det en høyere andel som kunne behandles med konvensjonell stafylokokk-antibiotika enn det det ser ut til å være nå. Basert på erfaring på Haukeland, tror vi andel resistente bakterier også har økt siden 2007, sier Lutro. 

Han forklarer at det gjør det vanskeligere å behandle pasientene. 

– Det er veldig utfordrende. Det er en komplisert kirurgisk tilstand og i tillegg får man bakterier som det er vanskelig å behandle. Det er viktig at de som møter disse pasientene er klar over at en så stor andel av bakteriene kan være resistente, sier Lutro. 

For pasienten kan en infeksjon med resistente bakterier bety økt liggetid på sykehus fordi man trenger behandling med medikamenter som kun kan gis intravenøst. For sykehuset betyr det økt press på kapasiteten. 

Samarbeider for best tilbud
Lutro anbefaler at infeksjonsmedisinere og ortopeder jobber tett sammen for å få et best mulig tilbud til pasientene. 

– Det er viktig at man er oppmerksom på at bakterier ved disse infeksjonene kan være resistente og at man har en tett dialog. Dette er komplisert selv for oss som er eksperter på dette, derfor er det viktig at man spør om råd og hjelp dersom det er behov for det, sier Lutro. 

De siste årene mener Lutro at sykehuset har merket en sentralisering av operasjoner av denne pasientgruppen. 

– Dette kan ha sammenheng med at det blir mer komplisert når mange av pasientene ikke kan bruke konvensjonell antibiotika, men vi har ikke undersøkt denne sammenhengen i denne studien. 

Lokale ressursgrupper
Men han mener ikke at disse pasientene kun skal behandles ved de største sykehusene.  

– Dette kan og skal også behandles ved lokale sykehus, men da er det veldig viktig at man bygger opp lokale ressursgrupper som jobber med dette sammen. Det er viktig at man er bevisst på at det er en stor andel resistente bakterier ved slike infeksjoner, og at dette må legges vekt på både når man velger kirurgiske løsninger og ved antibiotikabehandling.

Ny studie
I Bergen er Lutro og kollegene nå i gang med å planlegge et prosjekt de ønsker å se på alle re-operasjoner for infeksjon i hele det nasjonale registeret.

Relaterte saker
Vil ha oversikt over legenes antibiotikaforskrivning
Tusenvis dør av resistente mikrober

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!