Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Gir to milliarder til sykehusene

Regjeringen foreslår å styrke pasientbehandlingen med to milliarder kroner.

Publisert: 2014-10-08 — 10.48 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.43)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Regjeringen mener for mange pasienter venter for lenge i helsevesenet. I årets budsjettforslag, som er det første fra Høyre- og Frp-regjeringen, legges det derfor til rette for en vekst i all pasientbehandling på om lag 2,15 prosent.

- Dette gir høy aktivitetsvekst sammenlignet med tidligere år. Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. Vi ser likevel at mange pasienter venter unødvendig lenge på behandling, selv om ledig kapasitet finnes. Dette må vi få utnyttet bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

«Regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører årlige tiltak for å øke produktiviteteten», heter det i statsbudsjettet.

- Bommer grovt
Legeforenigen sier i en pressemelding at «regjeringen bommer grovt dersom den nå pålegger bastante krav om ytterligere effektivisering i sykehusene, uten at det følger tilstrekkelig midler med».

De viser til at Høie under valgkampen var tydelig på at de offentlige sykehusene trenger minst 12 milliarder kroner i friske midler de neste fire årene, altså minimum 3 milliarder i året.

- Regjeringen bommer grovt dersom den legger opp til at sykehusene skal gjøre stadig mer, men med mindre ressurser. Leger løper raskere enn noen gang og får stadig mindre tid til pasientene. Faren er derfor stor for at regjeringens forslag vil virke mot sin hensikt og føre til mindre og dårligere pasientbehandling, sier president Hege Gjessing i Legeforeningen.

150 millioner til fritt behandlingsvalg
150 millioner er tillagt innføring av fritt behandlingsvalg i spasialhelsetjenesten. Dette utgjør bare 0,15 prosent av den samlede veksten i pasientbehandling. I tillegg kommer 20 mill. kroner til administrasjon av ordningen.

Retten til fritt behandlingsvalg skal først innføres innen tverrfaglig spesialisert rushehandling, psykisk helsevern og enkelte områder av somatikken. Som en del av reformen skal sykehusene utvide sitt kjøp av privat kapasitet gjennom anbud.

80 IKT-millioner
Det legges opp til en fortsatt satsing på rus- og psykiatri. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kommunene med 400 millioner kroner. Halvparten av dette skal gå til styrking av kommunale tjenester til personer med rus og psykiske problemer.

IKT-arbeidet skal styrkes med 80 millioner kroner i statsbudsjettet, og av dette skal 55 millioner gå til infomrasjonssikkerhet og helseadministrative registre.

Nye byggeprosjekter
Regjeringen foreslår videre 3,5 millioner kroner til å videreføre arbeide med standardiserte pakkeløp for kreftpasienter.

Som allerede varslet i en budsjettlekkasje dobles gebyret for manglende oppmøte til poliklinisk undersøkelse fra 320 til 640 kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet ber helseregionene utvise skjønn for rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser når de skal utstede slike gebyr.

I tillegg foreslås det å gi lån til to nye byggeprosjekter med til sammen 90 mill. kroner til utbygging av Sykehuset i Vestfold og nytt barne- og ungdomssenter ved Haukeland universitetssykehus.

Har du innspill til statsbudsjettet? Kontakt redaksjonen.
Si din mening om årets statsbudsjett i kommentarfeltet.

Relaterte saker
Her er helse-lekkasjene
Hever bagatellgrensen til 25 millioner

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!