Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Terminfastsettelse: Vil kreve at alle bruker samme metode

Snart må hele landet sannsynligvis bruke samme metode for å estimere termin hos gravide. - Kvinner skal oppleve likhet for loven, sier Torunn Janbu.

Publisert: 2014-09-19 — 16.02 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.47)
Helsedirektoratets Torunn Janbu.

Etter debatten om grensen for senabort, etter at det kom frem at noen kvinner fikk ta abort etter 22. svangerskapsuke, presiserte Helsedirektoratet at den absolutte grensen er på 21 uker og 6 dager.

Ulike metoder skaper forskjeller
Men i Norge brukes ulike metoder for å bestemme svangerskapets lengde, og det vil derfor vil bli systematiske forskjeller rundt om i landet.

Gynekologiprofessor Ole Erik Iversen ved Haukeland universitetssjukehus kaller løsningen, som skulle sikre likhet for loven, en "skinnløsning".

Les mer: - Senabortgrensen en "skinnløsning"

Forskning på temaet fra 2012,  som tar for seg metoder for fastsetting av termin, konkluderer med at en undersøkelse som tilbys alle gravide, bør være standardisert, og resultatene til å stole på.

– Dette rådet vil Helsedirektoratet etter all sannsynlighet følge, bekrefter avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet.

Vil unngå forskjeller
På spørsmål om grensen som nå er satt, i praksis er en «skinngrense», svarer Janbu:

– Grensen som er satt, er vurdert ut ifra dagens kunnskap om når fostret ikke er levedyktig. Grensen er satt av Helsedepartementets ekspertgruppe for senaborter, som leverte sin innstilling i 2013. Det er ikke mulig å bestemme sikkert en eksakt lengde på svangerskapet ned til et nøyaktig antall dager. Det er uansett viktig i størst mulig grad å unngå systematiske forskjeller over landet. Det betyr at samme metode for bestemmelse av svangerskapets varighet bør brukes av alle, sier Janbu til Dagens Medisin.

Vurderer nytt verktøy
– Er det aktuelt å kreve at alle benytter samme metode for å estimere termin?

– Ja, det er aktuelt, for at alle kvinner skal oppleve likhet for loven. Vi må unngå at det blir systematiske forskjeller avhengig av hvor i landet kvinnen undersøkes fordi man bruker ulike metoder. Ekspertgruppen konkluderte med at det til enhver tid mest presise og forskningsbaserte verktøy for vurdering av svangerskapets lengde og termin, må brukes, sier Janbu.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere hvilket verktøy for å beregne svangerskapets varighet som fyller dette kriteriet, og hvordan myndighetene kan sikre at dette verktøyet brukes i alle fagmiljøer. Dette oppdraget skal ferdigstilles i løpet av året.


Senabort

 •  I mai 2011 fikk Helsedirektoratet (Hdir) og klinisk etikkomité ved Oslo universitetssykehus vite at sene svangerskapsavbrudd innvilget av den sentrale abortnemnda, også omfattet fostre eldre enn 22 uker.
 • I 2012 presiserte Helsedirektoratet begrepet levedyktighet i abortloven ved å uttale at grensen for sene svangerskapsavbrudd går ved 22 fullgåtte uker.
 •  Etter råd fra en uavhengig ekspertgruppe endret Hdir i år forskriften slik at det fremgår tydelig at et foster vanligvis anses som levedyktig etter 21 uker + 6 dager.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!