Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Krever handlingsplan for kols

Hele 400.000 nordmenn har kols og det er en av våre største folkesykdommer, men så langt finnes ikke en egen handlingsplan for sykdommen. 

Publisert: 2014-05-30 — 15.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.54)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Mens både diabetes og kreft har egne handlingsplaner, har ikke kols dette. 

 – Noe må gjøres. Slik det er i dag er ikke bra nok. Det er fortsatt mye som er uavklart og uferdig når det gjelder oppdagelse og oppfølging av kols-pasienter, sier Olav Kåre Refvem, lungespesialist og leder for Nasjonalt kolsråd . 

Rådet ble nedsatt av Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) i fjor og består av åtte tverrfaglige eksperter. Nå har rådet lagt frem et forslag for Helse – og omsorgsdepartementet der de foreslår å lage en egen handlingsplan for kols. 

Økende antall kols-pasienter
Ifølge studier ved Haukeland universitetssjukehus er rundt 400.000 nordmenn rammet av kols. Omkring 280.000 er ikke selv klar over at de har kols.  

– Antall personer med kols har økt i mange år allerede og det bare fortsetter å øke. Vi er nødt til å vite hvordan vi skal organisere innsatsen for å håndtere denne pasientgruppen best mulig. 

Refvem viser til at den forrige regjeringen la frem en NCD-strategi (Noncommunicable chronic deaseses) for forebygging, behandling og rehabilitering av de fire ikke-smittsomme folkesykdommene hjerte – og karsykdommer, diabetes, kols og kreft.  

– Her finnes mange gode ønsker og visjoner som vi kan slutte oss til, men nå må vi omsette dette til handling gjennom en handlingsplan. 

– Det er deprimerende
Han peker på at det i dag er en rekke utfordringer innen forebygging, behandling og rehabilitering av kols-pasienter. 

– Vi har forholdt oss til kols i lang tid uten at vi klarer å få forebygget at flere får sykdommen. Det er deprimerende. Vi må få bedre rutiner til å oppdage kols tidligere. En kols som ikke oppdages tidlig, kan utvikle alvorlig pustebesvær hvis det ikke settes i gang mottiltak i tide. Det som da er skadet i lungene kan dessverre ikke repareres. 

Vil ha klarere ansvarsfordeling
Refvem mener det i dag er uklare linjer når det gjelder hvem som skal ta seg av de ulike kols-pasientene.  

– Hvor går grensene mellom hvilke pasienter som skal få hjelp hvor? I dag er dette litt tilfeldig, sier Refvem. Og kontakten mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste er ofte for dårlig.

Det nasjonale kolsrådet mener de største utfordringene knyttet til oppfølgingen av kols-pasientene er i primærhelsetjenesten. At de har fått mer ansvar for disse pasientene gjennom samhandlingsreformen, men at man lider under mangel på ressurser og kompetanse. 

– Man må sørge for en klar oppgavefordeling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er en forutsetning for å kunne planlegge og få inn gode oppfølgingsrutiner i primærhelsetjenesten. I dag kan oppfølgingen av kols-pasienter ofte bli tilfeldig, sier Refvem. 

Ønsker ikke handlingsplan
Helse – og omsorgsdepartementet mener det ikke er nødvendig å lage en egen handlingsplan for kols. 

– Vi synes det er positivt at LHL har etablert et nasjonalt kolsråd, som også skal legge frem ny kolsstrategi i løpet av 2014/15. Departementet har utarbeidet en egen NCD-strategi for forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft. Planen inneholder en rekke mål og tiltak på kolsområdet. Helsedirektoratet har fått i oppgave å følge opp planen. Vi ser derfor ikke behov for å utarbeide en egen handlingsplan i tillegg til NCD-strategien, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.  

I 2015 vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om primærhelsetjenesten og en nasjonal helse – og sykehusplan. 

– Kroniske sykdommer vil være et viktig tema her, og vi vil ta med innspillene fra Nasjonalt kolsråd inn i arbeidet med stortingsmeldingen og helse- og sykehusplanen, sier Erlandsen. 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Finch 26.04.2016 07.25.15

  I really apiarcpete free, succinct, reliable data like this.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!