Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Her gjennomgås Time Out-delen av sjekklisten på Haukeland universitetssjukehus. F.v. operasjonssykepleier Heidi Hoddevik, ortopedene Klaus Jakobsen og Pål Høvding samt operasjonssykepleier Unni Håskjold Larsen.

Her gjennomgås Time Out-delen av sjekklisten på Haukeland universitetssjukehus. F.v. operasjonssykepleier Heidi Hoddevik, ortopedene Klaus Jakobsen og Pål Høvding samt operasjonssykepleier Unni Håskjold Larsen. Foto: Arvid Steinar Haugen

Komplikasjoner nesten halvert med sjekkliste

Bruk av sjekkliste under operasjon ga 42 prosent færre komplikasjoner og nær ett døgn kortere liggetid, viser en studie fra Helse Vest.

Annons:

- Studien viser at det ikke finnes unnskyldninger for ikke å bruke sjekklisten. Vi vet at den virker, sier Arvid Haugen, fagsjef for sjukepleie ved Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland universitetssjukehus.

Sammen med kolleger ved eget sykehus og Førde sentralsjukehus har han undersøkt effekten av sjekklisten for Trygg kirurgi, som er utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon. Resultatene er akkurat publisert i Annals of Surgery.

Kortere liggetid
- Etter innføringen har komplikasjoner tilknyttet blant annet infeksjoner, blødninger og operasjonssår, blitt redusert fra 19,9 til 11,5 prosent. Dette er et svært godt resultat. I tillegg ble den gjennomsnittlige liggetiden ved sykehuset redusert med 19 timer, altså nesten et døgn, sier forskeren.

Studien er en såkalt stegvis grupperandomisert studie. Sjekklisten ble gradvis innført ved ulike avdelinger i 2009-2010, og resultatene er sammenlignet med hvordan det var før sjekklisten ble tatt i bruk.

Sammenligner med håndvask
Stig Harthug, professor og leder ved seksjon for pasientsikkerhet ved Haukeland universitetssjukehus, kaller sjekklisten for et betydelig gjennombrudd.

- Ingen andre tiltak for å få ned komplikasjoner under kirurgiske inngrep har hatt større effekt enn bruk av denne sjekklisten. Det eneste jeg kommer på som kan måle seg, er da kirurgene begynte å vaske hendene før operasjon, sier han.

Bygger ned hierarki
Sjekklisten består av tre deler. Først bekreftes pasientens identitet og mulige allergier. Når alt er klart til operasjon, tar man en «time out» på om lag ett minutt hvor operasjonsteamet presenteres for hverandre før kirurgen gjennomgår kritiske faser ved inngrepet.

- Formålet med presentasjon er å sikre bedre kommunikasjon og bygge ned hierarki på operasjonsstuen. Særlig operasjonssykepleierne føler seg mer som en del av teamet etter at sjekklisten ble innført, sier Haugen.

Kan lære av piloter
Etter at operasjonssåret er lukket, brukes sjekklisten til å sikre at utstyr ikke er glemt igjen og at prøver er merket riktig. Det gir best resultat å bruke alle de tre fasene i sjekklisten, ifølge studien.

Fortsatt er det norske sykehus som ikke har tatt i bruk sjekklisten, eller som ikke bruker den riktig.

- Man skal gå gjennom punkt for punkt på en profesjonell måte, og ikke bare ramse opp. Piloter blir også trøtt av sjekklister, men ingen passasjerer ville ha satt seg inn i et fly uten at piloten gikk gjennom sjekklisten, sier Haugen.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Bilde av Nils Fredrik Wisløff og Lisbeth Normann

Helse-Norges mektigste

Strid i juryen om maktvinner1

Bent Høie, Helseminister, Stortinget

Helse-Norges mektigste 2018

Bent Høie: Makten min er redusert

Helse-Norges mektigste 2018

Dette er makteliten i Helse-Norge2

Espen Remme

PENGEMANGEL I HELSE MØRE OG ROMSDAL

Sykehus må betale lønn med kreditt6

Paneldebatt DM Arena Vaksine: Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

ETTERLYSER KOMMUNEANSVAR FOR MASSEVAKSINASJON

Skal vaksinere 1,6 millioner nordmenn hvert år4

MENER KOMMUNENE HINDRER SALG AV LEGEHJEMMEL

Tar fastlegetvist til retten5

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!