Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hudkreftpasienter mer utsatt for annen kreft

Personer som har hatt hudkreft har opptil dobbelt så stor risiko for å få annen type kreft, sammenlignet med ikke hudkreft-rammede.

Annons:

Det viser en studie av alle norske menn og kvinner diagnostisert med hudkreft mellom 1955 og 2008, som er sammenlignet med personer som ikke har hatt hudkreft.

Personer som har hatt plateepitelkarsinom i hud var spesielt utsatt og hadde 90 prosent høyere risiko for å bli rammet av kreft på nytt. Personer som har hatt føflekkreft hadde 50 prosent større risiko for å få en ny kreftdiagnose.

Sosioøkonomiske faktorer påvirker
– Risikoen var særlig høy for å få en annen type hudkreft, men vi så også at de hadde høyere risiko for andre kreftformer enn, sier førsteforfatter og forsker Trude Eid Robsahm ved  Kreftregisteret.

Den økte risikoen gjaldt kreft i lunger, tykktarm, bryst, prostata, munn/svelg, skjoldbruskkjertel, blod, lymfer og sentralnervesystem.

Forskerne har justert for sosioøkonomiske faktorer som kjønn, alder, utdannelse, bosted, sivilstand, og inntekt, samt kreftsykdom hos foreldre.

Risikoen for ny kreftsykdom var høyere for menn enn kvinner og hos eldre. Risikoen økte dess lengre sør i landet folk bor. En forhøyet risiko var også forbundet med lav utdanning og lav inntekt.

Identifisere risikogrupper
Arvelighet spilte imidlertid liten rolle for de som fikk plateepitelkarsinom i hud, men ser ut til å spille en større rolle for dem som fikk føflekkreft før 40 års alder, ifølge Kreftregisteret.

– Vi håper å kunne identifisere grupper som er under høyere risiko enn andre, slik at man vet hvem som eventuelt skulle ha bedre medisinsk oppfølging, samt informasjon og råd for å endre atferd, for å forebygge nye krefttilfeller, sier Robsahm.    

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!