Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hudkreftpasienter mer utsatt for annen kreft

Personer som har hatt hudkreft har opptil dobbelt så stor risiko for å få annen type kreft, sammenlignet med ikke hudkreft-rammede.

Annons:

Det viser en studie av alle norske menn og kvinner diagnostisert med hudkreft mellom 1955 og 2008, som er sammenlignet med personer som ikke har hatt hudkreft.

Personer som har hatt plateepitelkarsinom i hud var spesielt utsatt og hadde 90 prosent høyere risiko for å bli rammet av kreft på nytt. Personer som har hatt føflekkreft hadde 50 prosent større risiko for å få en ny kreftdiagnose.

Sosioøkonomiske faktorer påvirker
– Risikoen var særlig høy for å få en annen type hudkreft, men vi så også at de hadde høyere risiko for andre kreftformer enn, sier førsteforfatter og forsker Trude Eid Robsahm ved  Kreftregisteret.

Den økte risikoen gjaldt kreft i lunger, tykktarm, bryst, prostata, munn/svelg, skjoldbruskkjertel, blod, lymfer og sentralnervesystem.

Forskerne har justert for sosioøkonomiske faktorer som kjønn, alder, utdannelse, bosted, sivilstand, og inntekt, samt kreftsykdom hos foreldre.

Risikoen for ny kreftsykdom var høyere for menn enn kvinner og hos eldre. Risikoen økte dess lengre sør i landet folk bor. En forhøyet risiko var også forbundet med lav utdanning og lav inntekt.

Identifisere risikogrupper
Arvelighet spilte imidlertid liten rolle for de som fikk plateepitelkarsinom i hud, men ser ut til å spille en større rolle for dem som fikk føflekkreft før 40 års alder, ifølge Kreftregisteret.

– Vi håper å kunne identifisere grupper som er under høyere risiko enn andre, slik at man vet hvem som eventuelt skulle ha bedre medisinsk oppfølging, samt informasjon og råd for å endre atferd, for å forebygge nye krefttilfeller, sier Robsahm.    

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Bilde av Nils Fredrik Wisløff og Lisbeth Normann

Helse-Norges mektigste

Strid i juryen om maktvinner1

Bent Høie, Helseminister, Stortinget

Helse-Norges mektigste 2018

Bent Høie: Makten min er redusert

Helse-Norges mektigste 2018

Dette er makteliten i Helse-Norge2

Espen Remme

PENGEMANGEL I HELSE MØRE OG ROMSDAL

Sykehus må betale lønn med kreditt6

Paneldebatt DM Arena Vaksine: Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

ETTERLYSER KOMMUNEANSVAR FOR MASSEVAKSINASJON

Skal vaksinere 1,6 millioner nordmenn hvert år4

MENER KOMMUNENE HINDRER SALG AV LEGEHJEMMEL

Tar fastlegetvist til retten5

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!