Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Depresjon og aldring svekker hjernen likedan

Kognitiv svekkelse i høy alder er umulig å skille fra depresjon i høy alder, ifølge ny studie.

Publisert: 2014-04-16 — 09.03 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.07)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

 - Vi finner at depresjon og aldring gir tilsvarende reduksjon i mentalt tempo, sier Maria Stylianou Korsnes, forskningsleder ved alderspsykiatrisk avdeling på Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

Hun står bak en ny litteraturstudie som nylig er publisert i Journal of Behavioral and Brain Science.

Svekket mentalt tempo
Svekket mentalt tempo gjør at pasientene ikke klarer å prosessere informasjon, og dermed ikke husker informasjonen når de blir spurt om å gjenta den senere. Ifølge forskerne er dette den viktigste grunnen til at vi ikke får tid nok til å ta imot inntrykk og strukturere dem for videre oppfølging.

- Siden både aldringsprosessen og depresjon medfører at hjernen får problemer med å prosessere informasjon med samme hastighet som før oppstår en kjedereaksjon med redusert oppmerksomhet, og mindre tid til å vurdere nytt materiale og sortere ut det viktig fra det uviktige, sier Korsnes til Dagens Medisin.

Svekkelse i disse grunnleggende kognitive funksjonene forårsaker redusert oppdatering av korttidshukommelse, som igjen medfører læringsvansker.

- En kombinasjon av aldring og depresjon forsterker den kognitive svekkelsen, men vi vet ikke hva som er hovedårsaken og vi som klinikere trenger flere verktøy for å kvalitetssikre tiltak.

Trenger flere verktøy
Ifølge Korsnes fins det gode spørreskjemaer som kan detektere depresjon, men psykologene mangler gode verktøy som kan vurdere om depresjonen medfører kognitive problemer hos eldre pasienter.

- Oppmerksomhet og evne til å ignorere uviktig informasjon er nært beslektede kognitive funksjoner, og vår litteraturgjennomgang viser at denne sammenhengen bør undersøkes nærmere, for eventuelt å finne frem til tester som er sensitive til å skille mellom depresjon og aldring som årsak til kognitiv svekkelse. Det er helt klart forskjellige underliggende hjerneorganiske årsaker, sier forskeren.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!