Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vi vil ikke bidra til å abortere levedyktige barn

Jordmorforbundet og Rådet for sykepleieetikk mener det er nødvendig å tydeliggjøre dagens lovverk slik at abortpraksisen tåler dagens lys.

Publisert: 2014-02-10 — 10.49 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.09)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Hanne Schjelderup-Eriksen, leder for Jordmorforbundet NSF
Berit Daae Hustad, leder i Rådet for sykepleieetikk

17 FOSTRE som var gamle nok til å leve, har blitt abortert i Norge siden 2001. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 17 fostre ble abortert i uke 22 og 23 mellom 2001 og 2011. Nå skal loven endres slik at abort blir absolutt forbudt etter uke 22. Ingen aborter har blitt gjennomført etter uke 22 siden 2011, men praksisen skal nå lovfestes.

Rikshospitalets jordmødre varslet ledelsen ved sykehuset i mai 2011 om at det var foretatt abort av et friskt foster, nesten seks måneder ut i svangerskapet. Sykehuset fryktet at det var begått et lovbrudd og varslet Helsedirektoratet.

Kvinnene fikk innvilget abortene av det som kalles sosiale grunner. De betyr at de kan ha blitt gravide som følge av incest eller voldtekt, eller at de har vært psykisk syke.

ETISK GRUNNLAG. Jordmødrene ved fødeavdelingen på Rikshospitalet reagerte på at de måtte foreta slike senaborter, samtidig som de arbeidet med premature fødsler der de reddet liv i samme svangerskapsuker.

På generelt grunnlag kan man si at det er problematisk å redde liv og ta abort så nært opp til hverandre. I verste fall kan man tenke seg at grensene i enkelte tilfeller krysser hverandre og da innfører man en praksis som er vanskelig å forsvare. Man må ikke la morens ønske om abort og selvbestemmelse være styrende overfor fosteret, som ikke har egen autonomi. I ettertid kan det medføre til uverdige forhold for alle parter.

RETTIGHETER. Sykepleie- og jordmortjenesten skal bygge på omsorg, respekt og barmhjertighet. Da må den som er den svake part, og som ikke kan forsvare seg selv, tas vare på. Hvis fosteret er levedyktig, har barnet rettigheter. Bare hvis situasjonen er livstruende for mor, eller hvis barnet ikke er levedyktig, kan det fremdeles innvilges abort etter 22 fullgåtte uker.

Jordmorforbundet og Rådet for sykepleieetikk mener at abort ikke skal skje på fostre som har mulighet for å kunne leve. Vi vil minne om Yrkesetiske retningslinjer, som er styrende for faget vårt. Der grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Myndighetene må tørre å sette en grense som ivaretar alle parter, både mor, barn og den enkelte jordmor. Å tøye grensene der abort blir utført på levedyktige fostre, er ikke den riktige veien å gå.

NØDVENDIG. Et forslag til ny forskrift blir snart sendt ut på høring. Loven er ikke endret, men innskjerpet, slik at den ikke kan tolkes videre. Jordmorforbundet og Rådet for sykepleieetikk mener det er positivt og nødvendig å tydeliggjøre dagens lovverk slik at abortpraksisen tåler dagens lys.

Det å abortere fostre som er levedyktige, strider mot abortlovgivningen, slik vi ser det, og hvordan vi mener den skal praktiseres.

Vi vet at antallet graviditetsuker enkelte ganger kan ha en usikkerhetsmargin. Grensen for senabort må derfor settes slik at vi aldri foretar abort på et liv som kunne ha vært reddet.

RESPEKT. Sykepleiens og jordmortjenestens grunnlag, sammen med yrkesetiske retningslinjer, er vårt viktigste verktøy i møter med etiske spørsmål og dilemmaer i vår yrkesutøvelse. Derfor er det viktig at vi kontinuerlig stiller spørsmål om hvordan klinisk praksis utøves.

Særskilte sårbare grupper må forsvares. Respekten for livet er styrende, og vårt menneskesyn og grunnleggende verdier må vi aldri gå på akkord med.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 03/2014

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!