Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FRA DEBATTEN: Mona Enstad, generalsekretær i MS-forbundet, Trygve Holmøy, professor og overlege ved Akershus Universitetssykehus (midten) og Lars Bø, professor og overlege ved Haukeland Universitetssykehus.

FRA DEBATTEN: Mona Enstad, generalsekretær i MS-forbundet, Trygve Holmøy, professor og overlege ved Akershus Universitetssykehus (midten) og Lars Bø, professor og overlege ved Haukeland Universitetssykehus. Foto: Rune Thorstein

- MS-pasienter bestemmer for lite selv

Professor Trygve Holmøy mener MS-pasienter i større grad bør få bestemme når de skal få sterkere og mer risikofylt behandling

Annons:

- Pasienter har lite autonomi i å bestemme når de skal få andrelinjebehandling. For meg er det et paradoks, sa Trygve Holmøy, professor og overlege ved Akershus universitetssykehus i MS-debatten på DM Arena torsdag ettermiddag.

Temaet for debatten var «hvor går norsk MS-behandling?».

- Mye av diskusjonen dreier seg om tablett- eller sprøytebehandling, men jeg er redd for at de skal skygge over en viktigere debatt. Retningslinjene for andrelinjebehandling er basert på våre normative antagelser om når effekt veier tyngre enn bivirkninger. Dette er et spørsmål som vanskelig kan besvares i studier fordi pasienter vektlegger effekt og risiko ulikt, mener Holmøy.

Leger under press
Siv Bohne Krogseth, seksjonsoverlege ved Sentralsykehuset i Vestfold, fortalte hvordan hun er under press fra pasienter som ønsker tablettbehandling fremfor sprøyter.

- Jeg har ikke tall på hvor mange som har spurt «når kan jeg få tabletter», og jeg synes det er forståelig at de ønsker det. Det er en utfordring å svare på hvorfor pasienten ikke kan få tabletter når det er like effektivt som sprøytebehandling.

Hun sier hun og kollegene står overfor et vanskelig dilemma, ettersom tabletter per i dag er langt dyrere enn de tradisjonelle MS-legemidlene.

- Vi er opptatt av å gi pasienten den beste behandlingen med minst mulig plager, men samtidig forvalter vi samfunnets midler.

Politiker velger pille
Politikerne Kristin Ørmen Johnsen (H) og Ketil Kjenseth (V) ga uttrykk for at de forstår dilemmaet.

- For å være helt ærlig ville jeg selv hatt tablett, erkjente Johnsen, som mener legen likevel må forklare pasienten de økonomiske hensynene som ligger bak.

Lars Bø, professor og overlege ved Haukeland universitetssykehus, viste til at flere av hans pasienter er fornøyd med stabil sprøytebehandling, og derfor ikke ønsker å bytte.

Vil sentralisere
Astrid Edland, avdelingsoverlege ved Venstre Viken, tok til orde for at MS-behandlingen bør sentraliseres på færre enheter.

- Hos noen er MS en mild sykdom, mens andre blir veldig dårlige og må ha de sterkeste medisinene. Dette er vanskelige vurderinger, og for å gi optimal behandling kreves spesiell kompetanse, både kunnskap og erfaringer med pasientgrupper. Derfor må vi i større grad tenke spesialisering, mener Edland.

Kjell Morten Myhr, professor og overlege ved Haukeland universitetssykehus, mener spesialisering er nøkkelen fremfor sentralisering. Han viste blant annet til at Førde sentralsjukehus har vel så god oppfølging av MS-pasienter som Haukeland universitetssykehus.

- Det er mye å vinne på intern organisering, mener også Holmøy.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!