Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Unge leger like reflekterte som eldre

Fastlege Elisabeth Swensen er uenig med kollega i at unge leger ikke har samme grad av dybderefleksjon som eldre.

Publisert: 2013-08-22 — 08.46 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.38)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Lederen av Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett, fastlege Eilif Haaland ved Helse+ Gården senter i Bergen kommenterte onsdag resultatene av en undersøkelse blant medisinstudenter om deres holdning til å reservere seg mot visse oppgaver i yrket.

Haaland uttalte blant annet at det kan hende at dagens studenter ikke har samme grad av dybderefleksjon når det gjelder etiske problemstillinger som dem som er utdannet for flere tiår siden.

– De unge legene er minst like reflekterte som sine eldre kolleger, man skal i alle fall vokte seg for å avskrive deres standpunkter som "ureflekterte" eller uttrykk for "moralsk forfall". Etikk er ikke statisk, fastslår Elisabeth Swensen, kommunelege i Seljord overfor Dagens Medisin.

Hun har markert seg som motstander av å gjeninnføre ordningen med at leger kan reservere seg mot å henvise kvinner til abort.

– Yngre er mer pragmatiske
Elisabeth Swensen har mye med studenter og unge kolleger å gjøre i arbeidet sitt som underviser og veileder. Hun sier seg enig med medisinstudentenes leder Bjørg Bakke om at Studenter er pragmatiske til abort.

– Når det gjelder selve abortspørsmålet har nok yngre kolleger et mer pragmatisk syn på abort, i tråd med sekulariseringen av samfunnet generelt.

Dessuten tror hun at synet på legerollen har endret seg.

– Det er færre som oppfatter seg som "embedsmenn", hevet over almuen og demokratisk fattede vedtak. Jeg er glad for en slik endring, sier kommunelegen.

Ikke overrasket over resultatene
Swensen er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen som viser at et stort flertall av studentene er imot reservasjonsrett i spørsmålet om henvisning til abort.

– Det er også interessant å merke seg at bortimot halvparten også er imot dagens lovverk som tillater offentlig ansatt helsepersonell å reservere seg mot å delta i abortinngrep, sier hun.

– Studenter ser nyansene
At et flertall av de spurte studentene ikke vil delta i aktiv dødshjelp – eutanasi – mener hun viser at de som er spurt evner å se nyansene i etiske spørsmål.

– Det er for de aller fleste av oss stor forskjell på å velge bort et anlegg til liv – ikke minst med tanke på hvordan naturen selv vilkårlig "velger bort" det store flertall av potensielle individer – og å ta livet av et menneske.

Swensen har forståelse for dem som av religiøse grunner ikke skiller mellom dette, men hun mener at leger som ikke vil henvise til eller delta i abortinngrep får innrette seg slik at de ikke kommer i akkurat denne konflikten.

– Det er det motsatte av etisk forsvarlig å la pasientene bli kasteballer mellom "prinsippfaste" leger som ikke vil forholde seg til norsk lov, mener hun.

– Yngre tenker annerledes
Elisabeth Swensen mener det var uheldig at Legeforeningens landsstyremøte i juni fattet et vedtak om «at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling».

– Vedtaket var uheldig fordi det signaliserte en konsensus som ikke gjenfinnes i kollegiet. At yngre og kommende kolleger tenker annerledes i dette spørsmålet enn tillitsmannskorpset i foreningen er i alle fall tankevekkende.

Hun mener at denne saken trolig er så betent og gjennomdebattert at det ikke tjener hensikten å reise den på nytt i Legeforeningen med det første.

– Uansett betyr det ikke all verden i praksis hva Legeforeningen må ha vedtatt om reservasjonsrett, hevder Elisabeth Swensen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!