Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Studenter er pragmatiske til abort

– Mange medisinstudenter har kanskje en litt mer pragmatisk holdning til abort enn leger i 40-årsalderen, mener studentleder Bjørg Bakke. Hun hevder at landsstyredebatten om legers reservasjonsmulighet i juni var basert på eldre legers holdninger.

Publisert: 2013-08-20 — 10.50 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.38)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
STUDENTLEDEREN: - For de fleste studenter er spørsmål knyttet til abort en helt naturlig del av medisinen og yrket vårt, sier Bjørg Bakke.

I artikkelen Én av ti sier ja til reservasjonsrett skrev Dagens Medisin at bare hver tiende medisinstudent i femte og sjette studieår støtter reservasjonsadgang ved henvisning til abort. Flertallet er derfor uenig med Legeforeningens landsstyre i dette spørsmålet, som ble heftig debattert blant annet i Dagens Medisin.

– Det er synd at denne debatten har vært ført av leger over 40 år, som har en annen holdning til dette spørsmålet enn yngre leger og medisinstudenter. Yngre har kanskje en litt mer pragmatiske holdning til disse spørsmålene enn leger over 40, sier Bjørg Bakke til Dagens Medisin.

– En merkelig debatt
Lederen i Norsk medisinstudentforening synes debatten om reservasjonsadgang for å henvise til debatt har vært litt merkelig:

– Det er litt merkelig at man som profesjonell yrkesutøver skal kunne reservere seg mot å gjøre noe i yrket sitt. For de fleste studenter er spørsmål knyttet til abort en helt naturlig del av medisinen og yrket vårt.

Hun er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen, som hun tror har sammenheng med at dagens generasjon med studenter har vokst opp i et samfunn, der det å få utført abort er en selvsagt rett. At det dessuten er mange kvinner som studerer medisin, tror hun også kan bety noe for holdningene i dette spørsmålet.

– Mange har nok tenkt på egen situasjon, når de svarte på dette spørsmålet, sier hun.

– Religion har ingen plass i yrket
Bjørg Bakke tror at en så liten andel av studentene støtter reservasjonsadgang ved henvisning til abort, skyldes at de inntar en objektiv holdning i slike spørsmål og at de kanskje mener at religion ikke bør ha noen plass i yrket.

– Mange synes nok det blir litt merkelig å reservere seg mot noe som ikke bare er lov, men som de også kanskje ser på som en nødvendig helserett for kvinner. Det er kanskje ikke helt greit at noen skal ha renere samvittighet enn andre, og dermed få mulighet til å reservere seg. Men dette er vanskelige spørsmål, erkjenner hun overfor Dagens Medisin.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!