Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

«ME-mødre» ut mot sykdomsforklaring

57 «ME-mødre» mener OUS har for stort fokus på hypotesen om vedvarende stressrespons som forklaring på ME, og klager til Helsetilsynet.

Publisert: 2013-08-08 — 10.33 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.36)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

I et brev til Statens helsetilsyn, med overskriften «ME-mødre ber Helsetilsynet vurdere pliktbrudd ved Rikshospitalet» skriver de at de alle er mødre til barn som utredes for eller er diagnostisert med ME, G93.3, eller med diagnoser som ofte brukes ved tilsvarende symptomer.

– Favoriserer stressrespons-hypotese
Oslo Universitetssykehus’ CFS/ME-team for Barn og Ungdom har for stort fokus på hypotesen om vedvarende stressrespons som forklaring på ME, mener de 57 mødrene.

De ber Statens helsetilsyn om å vurdere å gjøre et tilsyn med Oslo Universitetssykehus’ CFS/ME-team for Barn og Ungdom, og skriver:

– Anmodningen gjelder både utredningene som foretas ved enheten og enhetens opplevde favorisering av og fokus på hypotesen om vedvarende stressrespons som forklaring på ME. Dessuten hvordan denne teorien presenteres og formidles, både til pasienter og i behandlings- og hjelpeapparatet. Totalt sett gir praksisen i CFS/ME-teamet for barn og unge grunn til bekymring og fremstår etter vår mening som sterkt kritikkverdig.

Klinikkledelsen:  –Stressrespons kun en av flere teorier
Etter å ha blitt gjort kjent med brevet svarer klinikkledelsen at de beklager dersom mange er bekymret for utredningen.

– Teorien om at CFS/ME er forårsaket av en vedvarende stressrespons er en av flere teorier. Vi beklager dersom vi har presentert denne teorien som et faktum og ikke en av flere teorier, og vil i fremtiden bestrebe oss på at dette er tydelig, skriver klinikkleder Terje Rootwelt i sitt svar til Dagens Medisin.

Komplisert
Klinikkleder Rootwelt, leder og overlege Ingrid B. Helland og seksjonsleder Trond H. Diseth presiserer i sitt svar at CFS/ME er et spesielt komplisert område fordi man mangler en klar årsaksforståelse og effektiv behandling og fordi det finnes mange til dels motstridende teorier og tilnærminger.

–  Vi prøver i vår virksomhet å ha en åpen og bred tilnærming hvor både somatiske ogpsykologiske faktorer blir vurdert.CFS/ME er en eksklusjonsdiagnose, og det er viktig med bred utredning både somatisk og psykososialt før diagnosen stilles.

Les hele svaret fra klinikkledelsen ved OUS her


Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!