Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

96% av studier i allmennpraksis finansieres av industrien

- Flere legemiddelstudier bør være uavhengige, mener Anja Maria Brænd ved seksjon for allmennmedisin, UiO.

Annons:

Brænd har nylig publisert en studie i tidsskriftet Trials, der hun har sett på alle kliniske legemiddelstudier som har foregått helt eller delvis i allmennpraksis i en tiårsperiode (1998-2007).

Det viste seg at nesten alle de 196 studiene var finansiert av legemiddelindustrien.

Problematisk
- 96 prosent er en svært høy andel, og høyere enn i publikasjoner som har sett på legemiddelstudier generelt, sier Brænd.

Hun mener dette kan være problematisk.

- Legemiddelindustrien ønsker å finansiere studier på nye legemidler. Men man bør også forske på eksisterende medisiner, for eksempel for å finne ut hvordan de kan brukes i nye typer behandling, sier Brænd.

Også på de veletablerte
Derfor må det være rammer for å forske også på de veletablerte medisinene, mener hun.

- Kunnskap om å kombinere medisiner og seponere medisiner er svært viktig for allmennmedisinen, sier hun.

Brænd fant kun én studie som så på det å avslutte behandling av pasienter.

- Å fjerne medisiner fra pasienter som har stått på en behandling over lengre tid, er en viktig problemstilling. Hva skjer med pasienten når medisinen fjernes? Dette burde langt flere se nærmere på, og det er ikke noe legemiddelindustrien vanligvis tar initiativ til, sier hun.

Ulike pasientgrupper
Brænd fant også at bare én av fire studier ble gjennomført utelukkende i allmennpraksis.

- De aller fleste inkluderte både pasienter i sykehus og pasienter i allmennpraksis. Disse to gruppene er ikke like, sykehuspasientene er oftest sykere, mens de som går til fastlegen sin oftere har flere tilleggslidelser, påpeker Brænd.

Legemidler hos folk flest
Hun mener derfor at flere studier burde se kun på legemiddelbruken i allmennpraksis.

- Det som er gyldig for en diabetespasient innlagt på sykehus, er ikke nødvendigvis gyldig for fru Hansen, som kun har behov for jevnlig oppfølging av fastlegen. Vi trenger mer forskning på legemiddelbruk hos "vanlige folk", 90 prosent av legemidlene i Norge skrives ut i allmennpraksis, sier Brænd.

Trenger økte bevilgninger
Marit Hermansen, leder for Norsk forening for allmennmedisin, mener studien er svært viktig.

- Dette bekrefter det vi egentlig har visst. Her er det egentlig legemiddelindustrien som forsker på sine legemidler. Det vi trenger, er allmennmedisinsk forskning, der vi ser på vår egen praksis, og stiller kritiske spørsmål til oss selv, sier Hermansen.

- Hva kan gjøres for å få mer relevant forskning i allmennmedisinen?

- Vi trenger økte bevilgninger, slik at vi får vitenskapelig kompetanse som kan veilede, og finansiering uavhengig av industrien. Med den type studier, vil vi også naturlig benytte pasienter i allmennmedisinen, som er annerledes enn pasientene i spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Relaterte saker
Ny leder i Allmennlegeforeningen

Kommentarer

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!