Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Barometer avslørte store henvisningsforskjeller

Et nytt samhandlingsbarometer avslører blant annet at en kommune henviste fire ganger oftere til røntgen enn nabokommunen.

Publisert: 2013-05-23 — 09.46 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.48)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

SAMHANDLINGSBAROMETERET


INITATIVTAKERE: Helse Førde, kommunene og høgskulen i Sogn og Fjordane.

BAKGRUNN OG MÅL: Utgangspunktet for å opprette nettsiden, er et «ønske om åpenhet rundt henvisninger og forbruk av spesialisthelsetjenesten som grunnlag for refleksjon og en kunnskapsbasert utvikling av tjenestene.

HVORDAN: Nettsiden inneholder statistikk som viser kommunene i Sogn og Fjordanes henvisninger og forbruk av spesialisthelsetjenesten i foretaket. En kan også se henvisninger til poliklinikk per innbygger på en legeliste. Disse tallene kan være et supplement til kommunene og legekollegiets interne refleksjoner om hvordan de bruker spesialisthelsetjenesten. Legekollegiet kan, eventuelt sammen med kommuneledelsen, forklare statistikken ut fra egen praksis og drøfte grunnen til en eventuell variasjon i henvisninger - og dermed forbruk av spesialisthelsetjenesten.

STATUS: I gang.

Helse Førde har utviklet et Samhandlingsbarometer som avslører store kommunale forskjeller i henvisninger fra primær- til spesialisthelsetjenesten.

Høyt sykehusforbruk
Det var et høyt sykehusforbruk i Sogn og Fjordane som var en av årsakene til Samhandlingsbarometeret, som skal gi styringsinformasjon og styrke samarbeidet mellom tjenestenivåene i fylket.

Fagdirektør Hans Johan Breidablik i Helse Førde mener at grunnlaget for folkehelsearbeid i større grad må være basert på kunnskap, og han tror Samhandlingsbarometeret kan bidra til dette.

Barometeret gir svar på hvilke tjenester og hvilken behandling som gis av de ulike tjenestenivåene i Sogn og Fjordane, og noen tall er allerede utarbeidet.

Så langt viser tallene svært store forskjeller i henvisninger til spesialisthelsetjenesten:

 • For eksempel var det i én kommune fire ganger så mange henvisninger som i en annen til røntgenundersøkelser.
 • Barometeret har også vist at det er en variasjonsfaktor på 4,5 prosent i henvisninger til hudpoliklinisk behandling kommunevis i fylket.


Gode intensjoner
- Mye folkehelsearbeid er basert på gode intensjoner og på personlig tro og tvil om hva som er viktig og nyttig, eller ikke. Det fins lite forskningslitteratur på effekt av ulike tiltak. Mitt inntrykk er også at mange som arbeider med dette, har for lite fokus på at tiltak må være evaluert før de tas i bruk i stor stil, sier Breidablik til Dagens Medisin.

- I dette ligger også at forskning på folkehelseområdet både har hatt lite midler og prestisje frem til nå. Dette må endres dersom vi skal lykkes, sier han.

Store forskjeller
I Folkehelsemeldingen som kom i april, heter det at regjeringen har som et mål å gjøre folkehelsearbeidet mer kunnskapsbasert. Det fastslås at «et bærekraftig folkehelsearbeid må bygge på et vitenskapelig fundament». Som mer eller mindre konkrete tiltak for å nå dette målet, nevnes blant annet ulike helseregistre - og det skal «vurderes tiltak for å bygge opp kompetanse på folkehelse i kommunene».

Henviste 24 ganger mer
- I Helse Førde ser vi blant annet også på forholdet mellom antallet henvisninger til poliklinikker per innbygger på den enkelte leges liste, og på øyeblikkelig hjelp-henvisninger per innbygger på legenes liste. Vi er også opptatt av forskjeller i omfanget av ulike behandlinger i spesialisthelsetjenesten, eksempelvis lysbehandling for hudlidelser: Her bruker en kommune 24 ganger mer av slik behandling enn en annen, opplyser Breidablik.

Vil ha lokale diskusjoner
Tanken med barometeret er å gjøre at dataene, som både kommuner og helseforetak er interessert i, blir tilgjengelige ett felles sted. Helse Bergen ønsker seg nå også inn i prosjektet.

- Grunnideen er at barometeret gir grunnlag for lokale diskusjoner og refleksjoner, der en tar utgangspunkt i fakta og hvordan ting faktisk er. Barometeret gir ikke svaret, men danner utgangspunkt for diskusjon knyttet til samhandling lokalt, sier han.Tema: Folkehelse, Dagens Medisin 10/2013

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!