Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Foto: Colourbox

Kritisk mangel på øyeleger

Alvorlig mangel på øyeleger og leger i spesialisering rammer pasientene hardt. Det trengs cirka 50 prosent flere øyeleger i 2016. - Dette er dramatisk. Utdanningskapasiteten må dobles, sier overlege Alexander Skau.

Publisert: 2013-02-22 — 09.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.55)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Han sier til Dagens Medisin at dekningen av spesialister i øyesykdommer i Norge er i ferd med å bli bekymringsfull dårlig - og at utdanningskapasiteten har vært langt under anbefalingene i årrekke.

- Endret demografi gjør seg gjeldende fra nå, og mange pasienter venter i over ett år på time, sier Alexander Skau, som er overlege ved Nordlandssykehuset.

Etterlyser strakstiltak
Situasjonen beskrives i Norsk oftalmologisk forening (Norsk øyelegeforening) sin rapport om kartlegging og fremtidsstatus for øyefaget. Foruten økt antall eldre og stigende antall med type 2-diabetes og diabetesrelatert øyesykdom, har ny behandling, særlig for våt AMD, ført til en kraftig økning av antallet konsultasjoner.

Det er særlig to hovedområder som krever umiddelbar innsats: Å styrke utdanningskapasiteten og opprette flere hjemler/stillinger, både overlege- og avtalespesialiststillinger.

Økning på 75 prosent
For hoveddiagnosene aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), katarakt (grå stær) og glaukom (grønn stær) er det beregnet en økning av konsultasjoner, ut ifra økt antall eldre, på hele 76 prosent frem mot år 2030.

Legeforeningen har regnet ut at fra 2007-2016 må antallet yrkesaktive øyespesialister økes med cirka 50 prosent, for å kunne dekke den økende etterspørselen frem til 2016. I 1999 var utdanningskapasiteten på 0,19, som er forholdet mellom antall utdanningsstillinger og spesialiststillinger. I 2009 var den på 0,25. Det er omtrent halvparten av det som regnes som bærekraftig, ifølge rapporten.

«Dramatisk»
- Dette er dramatisk. Utdanningskapasiteten må dobles. Allerede i 1999 gang vedtok helsemyndighetene at fagområdet vårt skulle prioriteres, men lite har skjedd. Dette er en fortvilende situasjon. Vi er nødt til å prioritere hardt, og det hviler på oss spesialister fordi administrative myndigheter og politikerne ikke klarer å prioritere, sier Skau til Dagens Medisin.

Han var leder av Norsk oftalmologisk forening da rapporten ble sluttført og klar på at øyelegemangelen og lange ventetider rammer mange pasienter hardt.

Venter i 15 måneder
Ifølge frittsykehusvalg.no varierer ventetiden på utredning for grå stær fra 10 til 64 uker. Skau forteller at disse pasientene nå kan risikere å vente i 15 måneder før de får en time ved Nordlandssykehuset.

- Vi er selvfølgelig nødt til å prioritere dem med mest alvorlig sykdom, som blant annet AMD og glaukom. Men for en rekke tilstander kan lang ventetid føre til dårligere prognose og fare for irreversible synskader. Det er ingen tvil om at livskvaliteten blir dårlig, og det gir ringvirkninger som økt pleiebehov og økt risiko for skader - som er dyrere å behandle enn selv øyesykdommen, fremholder overlegen.

Uetisk å hente fra utlandet
De siste tre årene har nesten halvparten av godkjente øyespesialister kommet fra utlandet. - Dette bidrar til å skjule en svært lav utdanningskapasitet, og det kan være mindre stabil arbeidskraft. Et annet vesentlig poeng er at underdekningen av øyeleger ikke bare gjelder Norge, men resten av verdenen. Da blir det ikke etisk riktig at vi skal hente ferdige spesialister fra utlandet, understreker Skau.

Øyesykdommer står for nesten 70 prosent av all aktivitet i avtalepraksis, og over halvparten av spesialistene i øyesykdommer - 53 prosent - jobber i avtalepraksis. - Derfor mener vi det også bør være mulig at spesialisering også kan skje utenfor sykehusene. Men det krever både et rammeverk og en finansieringsmodell.

Mer penger!
Skau er også opptatt av mulighetene for å bruke dagens ressurser bedre.

- For eksempel må injeksjon ved våt AMD utføres på sykehus fordi det ikke finnes noen takst for dette utenfor sykehus. Vi mener også at screening for øyesykdom hos personer med diabetes kan organiseres annerledes. Men uansett er det umulig å møte det økte behovet for spesialister uten å tilføre mer penger, mener Skau.

Dagens Medisin 04/2013

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!