Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

55 registre skal hjelpe legene

For å bidra til bedre behandling, har en nystartet internasjonal organisasjon gjort tilgjengelig 55 kvalitetsregistre fra 20 land.

Publisert: 2013-01-11 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.57)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Nonprofitt-organisasjonen International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) ble etablert i fjor høst. Målet er å bidra til bedre kvalitetsmåling og kvalitetsutvikling gjennom offentliggjøring, deling og sammenligning av behandlingsresultater.

Ifølge ICHOM er det å sette mål på helseutfall, den eneste løsningen for å forbedre kvaliteten og snu den stadig stigende kostnadskurven.

Transparens motiverer
ICHOM har tilgjengelig en søkbar database med data fra 55 kvalitetsregistre fra 20 ulike land og på 16 alvorlige diagnoser. Forskningsdekan og professor Martin Ingvar ved Karolinska Institutet (KI) i Stockholm er én av de tre som etablerte ICHOM i oktober i fjor.

I et debattinnlegg i Aftenposten (2. januar) skriver Ingvar og de to andre grunnleggerne, Harvard-professor Michael Porter og partner Stefan Larsson i Boston Consulting Group, at offentliggjøring av kvalitetsdata som for livskvalitet, overlevelsesandel og komplikasjonsfrekvens ved behandling vil øke behandlingskvaliteten. Artikkelforfatterne viser til at 77 prosent av svenske leger synes at transparente behandlingsresultater øker motivasjonen for og implementeringen av kvalitetsarbeid.

- Den svenske suksessen med kvalitetsarbeid bygger på innsikten om at legene blir stolte av å levere kvalitet, og ikke av å levere et økonomisk bra resultat. Nå er oppmerksomheten rettet mot å innlemme levert kvalitet som en del av betalingen til helsevesenet. Det er også viktig at dette er åpne prosesser, og at det gis direkte tilbakemelding fortløpende om de kvalitetsdataene som ligger til grunn. Effekten av å handle ut fra kjent kunnskap, er mye større enn å handle ut fra innovasjon. På sikt trues den medisinske forskningens status hvis ikke kvalitetsarbeidet samtidig utvikles og blir en del av all helsetjeneste, sier Martin Ingvar til Dagens Medisin.

Norsk kvalitetsregister
I Sverige har dødeligheten etter hjerteinfarkt blitt redusert med 49 prosent i løpet av ti år med kvalitetsregister for hjerte- og karsykdom. Ingvar er klar på at registeret har bidratt sterkt til bedre behandling og økt overlevelse.

I Norge har Rectumcancerregisteret, som ble etablert i 1993, vært et viktig kvalitetsforbedrende tiltak for endetarmskreft. Effekten av behandling ble registrert, delt og meddelt hvert enkelt sykehus. Sammen med innføring av ny operasjonsmetode, bidro kvalitetsregisteret til at femårs-overlevelsen økte fra 55 til 71 prosent. 

Dagens Medisin 01/2013

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!