Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SSB vedgår svakheter i helsetall

- At Norge ligger i verdenstoppen på helseutgifter er rent vås, sier professor Bjarne Jensen. SSB innrømmer svakheter i sammenligningene.

Publisert: 2012-09-20 — 12.14 (Oppdatert: 2015-05-21 — 11.55)
Denne artikkelen er over seks år gammel.
DEBATT: Bjarne Jensen fra Høyskolen i Hedmark, Ann Lisbeth Brathaug fra SSB og Kjersti Helene Hærnes fra SSB møttes onsdag kveld til debatt. Foto: Mari Rian Hanger

Bjarne Jensen ved Høyskolen i Hedmark har tidligere gått ut og kritisert politikere for å bruke tall fra SSB og OECD ukritisk. Han mener Norge bruker relativt lite av sine ressurser på helse.

På et møte i Det norske medicinske Selskap i går var SSB langt på vei enig i at sammenligningen med andre land blir feil.

Brukes som begrunnelse
Bjarne Jensen mener det er uholdbart å bruke disse tallene som begrunnelse for politiske avgjørelser.

- Politikerne sier gang på gang at Norge ligger i verdenstoppen på utgifter til helse. Dette er rent vås! Likevel brukes det som begrunnelse for kutt i helsesektoren, for samhandlingsreform og for å slå sammen sykehus – som i Oslo Universitetssykehus, sier Bjarne Jensen.

Utgangspunktet for påstanden er tall fra OECD og SSB.

- Tallene fra OECD er helt misvisende. Det er umulig å sammenligne landene. For eksempel legger Norge inn alle utgifter til sykehjem og hjemmesykepleie, mens Sverige ikke gjør det. Disse utgiftene utgjør 27 % av helsebudsjettet vårt, sier Jensen.

Ikke vært tydelige nok
SSB innrømmer at det er svært vanskelig å sammenligne.

- Det er laget regler for hva man skal ta med i sammenligningen, men de tolkes ulikt. Noen land tar imidlertid med det samme som oss, og jeg mener vi tolker reglene riktig, sier Ann Lisbeth Brathaug, leder for seksjon for nasjonalregnskap i SSB.

Hun mener derfor at Bjarne Jensen har delvis rett i sine innvendinger.

- Har dere i SSB vært tydelige nok overfor media og politikere på svakhetene i statistikken?

- Nei, det er veldig vanskelig å være tydelig nok. Vi har nok ikke vært flinke nok til å forklare alt, sier Brathaug.

For lite til helse
Ifølge Bjarne Jensen bruker Norge for lite penger på helse.

- De aller fleste rike land bruker mye mer av sitt brutto nasjonalprodukt på helse enn oss. Når vi ser på helseutgifter pr innbygger, ligger vi omtrent på gjennomsnittet i Europa, når vi korrigerer for feilkildene, sier han.

Jensen mener det er to hovedårsaker til at feilene i sammenligning har oppstått.

- Den ene er at Norge rapporterer pleie- og omsorgsutgifter som helseutgifter, mens andre land rapporterer dem som sosiale utgifter, sier han.

Høyt lønnsnivå
Den andre årsaken til feilen oppstår ifølge Jensen når man sammenligner norske kroner med US dollar. - Utgiftene til helsevesenet i Norge blir drevet av at vi har et så høyt lønnsnivå her i landet. Dette gjør spesielt utslag i en sektor som helsevesenet, der utgiftene først og fremst går til lønnsutgifter til leger og sykepleiere. Det tar man ikke høyde for i sammenligningen, sier Jensen.

Ann Lisbeth Brathaug er enig i at man må korrigere spesifikt for utgiftene i helsetjenesten.

- Men pr i dag greier OECD ikke å få gode tall for dette. Målet er at vi skal få så gode sammenligningstall som Bjarne Jensen ønsker, sier hun.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!