Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vil gi 50 millioner til brystrekonstruksjon

I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til de regionale helseforetakene med 50 millioner kroner for å øke tilbudet til pasienter som venter på brystrekonstruksjon med eget vev eller protese.

Annons:

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet innebærer dette en betydelig reduksjon i ventetiden for denne pasientgruppen.

1400 venter
Det har vært reist sterk kritikk mot dagens mangelfulle tilbud om brystrekonstruktsjon, ikke minst fra brystkreftopererte kvinner som har krevd at rekonstruksjon må utføres samtidig som de får fjernet brystet.

Totalt venter om lag 1400 kvinner på brystrekonstruksjon etter behandling for brystkreft.

Om lag 600 kvinner venter på brystrekonstruksjon med eget vev og om lag 800 kvinner venter på rekonstruksjon med protese.

Skal redusere ventetiden
Regjeringen presenterte 15. mai forslag til revidert nasjonalbudsjett. Stortinget tar innen sommeren stillling til de økte midlene til brystrekonstruksjon og de andre forslagene i stortingsproposisjonen.

– Det viktigste av alt er resultatene av kreftbehandlingen. Norske kreftleger har nå noen av verdens beste resultater. Norge har verdens høyeste andel av kvinner som overlever livmorhalskreft og Europas høyeste overlevelse av brystkreft, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, ifølge en pressemelding

Hun sier at brystrekonstruksjon er viktig for langtidshelse og velvære for mange kvinner.

– Det er gledelig at vi nå får på plass et tilbud, slik at disse kvinnene slipper å vente så lenge, slik mange har måttet gjøre frem til i dag, legger hun til.

Faglige retningslinjer på vei
Helsedirektoratet ferdigstiller nå de faglige retningslinjene for brystrekonstruksjon.

– Rapporten om brystrekonstruksjon viser at det er mulig å gjøre behandlingen bedre for kvinner etter brystkreft. Vi vil nå gjennomføre tiltak for å fjerne køen og redusere ventetid. Regjeringens mål er at langt flere kvinner får nytt bryst med en gang, uten ventetid, sier statsråden videre.

Hun viser til at hun i fjor sommer satte et mål om at 80 prosent av kreftpasientene skal være i gang med behandling innen 20 virkedager etter henvisning.

– Mange sykehus klarer i dag denne målsettingen for brystkreftpasientene, sier Strøm-Erichsen.

Alle regionene får penger
Dersom forslaget går gjennom i Stortinget, vil pengene bli fordelt slik til de regionale helseforetakene:

 • Helse Sør-Øst:18,9 millioner kroner
 • Helse Vest: 6,6 millioner kroner
 • Helse Midt-Norge: 5 millioner kroner
 • Helse Nord: 4,5 millioner kroner.

En slikt tilskudd innebærer at bevilgningen til innsatsstyrt finansiering som skal dekke om lag 40 prosent av gjennomsnittskostnadene må økes med 15 millioner kroner.

Ifølge departementet skal satsingen på brystrekonstruksjon blant annet skje på følgende sykehus:

Oslo Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs hospital, Haukeland universitetessykehus, Sykehuset Telemark, Stavanger universitetssykehus og Sykehuset Østfold.

De regionale helseforetakene kan benytte private tilbydere dersom det er hensiktsmessig og nødvendig for å redusere køene.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering2

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2