Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Farmasøytene vil fornye resepter

Fornyelse av resepter for p-piller og rekvirering av legemidler ved øyeinfeksjon og betennelsesdempende geler kan utføres av farmasøyter, mener Apotekforeningen.

Publisert: 2012-03-27 — 09.35 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.44)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

I sitt høringssvar om revidert fastlegeforskrift foreslår Apotekforeningen at det bør gjøres en gjennomgang av hvilke oppgaver fastlegene gjør i dag som kan løses av andre, blant andre apotekene.

– Gi oss fornyelsesrett
Blant annet ønsker foreningen å innføre såkalte apotekresepter, eller farmasøytrekvirering, for å øke tilgjengeligheten til enkelte mye brukte reseptbelagte legemidler.

– Gi farmasøytene rekvireringsrett for enkelte legemidler. Vi mener at farmasøyter med fordel kan fornye resepter på for eksempel p-piller, og ha selvstendig rekvireringsrett på legemidler som brukes ved øyeinfeksjon og betennelsesdempende geler til behandling av milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske bløtdelskader, sier konstituert fagdirektør Hilde Ariansen til Dagens Medisin.

I motsetning til landets fastleger, støtter Apotekforeningen hovedlinjene i forslag til revidert fastlegeforskrift. I sitt høringssvar gjør foreningen blant annet et poeng av at apotek kan løse noen av fastlegenes oppgaver alene eller i samhandling med fastlegen.

Vil gå gjennom legemiddelbruken
Ifølge foreningen er legemiddelgjennomgang og legemiddelsamtale tiltak som kan utgjøre et system for å identifisere pasienter med risiko for legemiddelrelaterte problem. Farmasøyter i apotek kan sammen med fastlegene på denne måten bidra til økt pasientsikkerhet på legemiddelområdet.

– Vi tror apotekene kan avlaste fastlegene, både ved å gjøre oppgaver som legen fremdeles vil ha ansvar for, men også ved å frita fastlegene for noe ansvar, sier fagdirektøren videre til Dagens Medisin.

Hun viser til høringsdokumentet som blant annet tar opp behovet for tiltak som kan føre til riktigere legemiddelbruk, slik at pasientene unngår unødvendige bivirkninger og andre problemer, for eksempel som følge av interaksjoner.

– Vi har kunnskapen
Hilde Ariansen trekker frem forslaget om at legene skal foreta en legemiddelgjennomgang når en pasient står på flere enn seks legemidler. Hun gjør et poeng av at farmasøytene gjennom utdanningen blant annet får god kunnskap om medikamentenes virkning, bivirkninger, interaksjoner og hvordan de brytes ned og skilles ut av kroppen.

– Vi mener at legemiddelgjennomgang og legemiddelsamtaler med pasientene er en oppgave som farmasøytene er godt egnet til. Det er lurt at andre enn legen gjør denne revisjonen fordi det er vanskelig å se sine egne feil, sier Ariansen.

Hun mener at farmasøytene vil ha en annen innfallsvinkel til slike gjennomganger og samtaler med pasientene enn legene, og hun mener det vil være en fordel at legemiddelbruken ses fra to sider.

– Vi kan ta utgangspunkt i hva pasienten er opptatt av, og ved feil eller mangelfull bruk kan vi prøve å finne årsaken og hjelpe dem på rett vei, sier Ariansen.

Hun understreker at farmasøytene må gjøre dette gjennom et samarbeid med fastlegen, blant annet ved å melde tilbake til legen ved behov.

– Det er legen som må bestemme endringer i legemiddelbehandlingen, presiserer hun.

Ønsker ikke å provosere
– Forslaget til revidert fastlegeforskrift er en betent sak, som har ført til et vell av kritiske høringssvar. Dere er ikke redd for å komme på kant med fastlegene når dere foreslår tiltak innenfor legenes ansvarsområde?

– Vi opplever at noen har vanskelig for å få legetime, og intensjonen med våre forslag er å rekke ut en hånd til legene ved å avlaste dem med noen oppgaver. Vi håper at det ikke oppfattes provokativt, svarer fagdirektøren.

Apotekforeningen mener det er viktig å se på hvilke oppgaver fastlegene har som med fordel kan utføres av andre yrkesgrupper, det være seg farmasøyter, sykepleiere eller fysioterapeuter, og hvilke oppgaver legene selv bør utføre.

– Legene må ikke tviholde på alle sine oppgaver, men det er viktig at de har legemiddelansvaret og har oversikt over alle legemidler som pasientene deres står på, understreker hun.

– Flere stillinger ikke nødvendigvis svaret
– Hvorfor mener dere at flere fastlegehjemler ikke nødvendigvis er svaret, slik legene tar så sterkt til orde for?

– Ensidig fokus på flere fastlegehjemler løser ikke alle problemer, det er blant annet viktig å se på hvilke oppgaver som mer hensiktsmessig kan løses av andre yrkesgrupper ut ifra prinsippet om at riktig helsepersonell blir brukt på rett sted. Fastlegen må uansett ha en koordinatorrrolle når det gjelder legemidler, understreker Hilde Ariansen overfor Dagens Medisin.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!