Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Nav fikk utlevert komplett pasientjournal av lege

I forbindelse med en arbeidskonflikt i Finnmark krevde det lokale Nav-kontoret innsyn i en komplett pasientjournal, og fikk den utlevert av en lege.

Publisert: 2011-07-01 — 12.13 (Oppdatert: 2015-05-21 — 14.36)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

TANA/NESSEBY, FINNMARK: - Jeg opplever dette som et grovt overgrep, sier ambulansearbeider Tor Vidar Betten til Dagens Medisin. Han ble utsatt for at hele pasientjournalen hans ble utlevert til Nav - uten at han selv hadde samtykket i dette.

Uenig i sykmelding
Ambulansefører Tor Vidar Betten i hevdet å ha betydelige plager som følge av dårlig arbeidsmiljø i sin jobb som helsepersonell ved ambulansetjenesten i Tana Bru i Helse Finnmark, og han oppsøkte to leger for å fortelle om sine plager. Den første legen, en lege i Nesseby kommune, vurderte det slik at sykmelding ikke var aktuelt, mens lege nummer to, i nabokommunen Vadsø, sykmeldte Betten i ti dager.

Det lokale Nav-kontoret mente det ikke var grunn til å sykmelde ambulansearbeideren, og tok affære, ifølge dokumentasjon Dagens Medisin sitter på.

Den daværende Nav-lederen i Tana henvendte seg til kommuneoverlegen i Tana og Nesseby. I et brev datert 18.11.2010 ba Nav-lederen om å få tilsendt «utskrift av komplette journaler og epikriser». Dette fikk Nav-lederen tilsendt.

Krenker personvernet

Fjorårets hendelse opprører Tor Vidar Betten, som selv kontaktet Legeforeningen etter at hans fullstendige journal hadde kommet på avveier.

- At min journal ble utlevert til Nav uten mitt samtykke, føles som et grovt overgrep. Her sitter altså den lokale Nav-lederen, uten noen som helst form for medisinsk kompetanse og trekker sine konklusjoner ut fra hva han leser. Han uttalte også at han ikke forsto alt som sto i journalen, men han var sikker på at jeg ikke hadde rett på sykmelding fra legene i Tana/Nesseby, sier Betten til Dagens Medisin.

Svekker tilliten
Betten oppfatter at hans sak er et alvorlig eksempel på hvordan pasienters personvern kan krenkes i slike prosesser.

Å be om komplette journaler, er i strid med Navs retningslinjer, og en spore til tillitsbrudd mellom lege og pasient.

- Det blir vanskelig å ha full tillit til at legen ikke gir sensitive opplysninger videre, mener Tor Vidar Betten.

Paragraf til besvær
Marina Ingilæ er nå leder for Nav i Tana og Nesseby, kontoret som etterspurte Bettens journal. I et brev til Betten, datert 8. juni i år, forsvarte hun uthentingen av journalopplysninger. Hun refererte til Folketrygdlovens § 21-4, en paragraf som later til å bli tolket ulikt i ulike deler av landet.

- Jeg har fått bekreftet fra flere hold i Nav at de har min journal, sier Tor Vidar Betten.

Ingilæs forgjenger, som etterspurte de komplette journalene, har ikke svart på Dagens Medisins gjentatte henvendelser. Lars-Kristian Kvalheim, kommuneoverlege i Tana og Nesseby, hevder at han ikke er kjent med at det har blitt utlevert komplette pasientjournaler til Nav.

Nav lokalt: «En glipp»
I dag kaller Nav-leder Marina Ingilæ begjæringen om utlevering av Bettens komplette pasientjournal «en glipp».

- Vi skal kun be om utdrag av journal - og for bestemte tidsrom. Dersom vi har bedt om mer enn dette, har det skjedd en glipp fra vår side, og dette beklager vi. Dette er ikke vanlig praksis ved Nav Tana. Så vidt meg bekjent har vi ikke mottatt komplette journalutskrifter fra legene etter at regelverket ble klargjort for et par år siden, sier Ingilæ til Dagens Medisin.


- Feiltolker reglene

Legeforeningen mener feiltolkning av utleveringsreglene fremdeles er et betydelig problem.

Lars Duvaland, som er fagsjef og advokat i juridisk avdeling i Legeforeningen, forstår Bettens frustrasjon.

- Situasjonen som beskrives her, høres ut som et misbruk av utleveringsreglene. Kun helt, helt unntaksvis kan man tenke seg at det er nødvendig med utlevering av komplett journal, sier Duvaland til Dagens Medisin.

Problematisk
Utgangspunktet skal være at nødvendige helseopplysninger skal dokumenteres med en legeerklæring, da journalen inneholder mye sensitiv informasjon unødvendig for å belyse enkeltsaker.

- Krav om utlevering av pasientjournalen er et problem, og har vært det i lang tid. Legeforeningen har arbeidet aktivt for å begrense tilgangen til journalen og i stedet bruke legeerklæring - slik at tilliten til helsetjenesten  ikke svekkes, sier Duvaland.

Pasienter vegrer seg

Duvaland bekrefter at Legeforeningen regelmessig hører om lignende saker:

- Legeforeningen får informasjon om at pasienter vegrer seg for å gi opplysninger til leger, da de er utrygge om dette kan bli utlevert uten deres kontroll.  Som følge av fokuset på dette har nok praksisen blitt noe innskjerpet, men det er fortsatt en betydelig utfordring at pasientjournaler utbes ukritisk. Det er veldig viktig å holde et trykk på dette problemet, sier Duvaland.


- Nav har strenge krav

- Det er kun Nav Kontroll som har anledning til å hente inn komplett pasientjournal, fastslår assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt.

- Vi har veldig strenge krav til når vi ber om komplette journaler, og dette er noe vi er veldig nøye på å etterleve, sier Yngvar Åsholt til Dagens Medisin.

- Dette er et veldig følsomt område, og vi må behandle opplysningene vi får, med stor omhu, poengterer Åsholt.

- Jeg opplever at organisasjonen er innstilt på å gjøre dette nøye, og at man er klar over at det kun er Nav Kontroll som har anledning til å innhente komplette pasientjournaler, tilføyer han.

- Vi er veldig avhengig av tillit fra enkeltpersoner i de enkelte sakene, også fra medisinsk personale. Det medfører at vi ikke spør om flere opplysninger enn vi trenger, og at vi behandler de opplysningene vi får på riktig måte.

- Det er veldig skadelig for oss om disse tingene trekkes i tvil og om det gjøres feil. Dersom det gjøres feil, må det ordnes opp i med en eneste gang. Vi håndterer mye sensitiv informasjon og møter veldig mange mennesker som er i vanskelige situasjoner. Det er avgjørende for oss at vi håndterer dette skikkelig, understreker Yngvar Åsholt.

Dagens Medisin 12/2011

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!