Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vil forske på LP

Barbara Baumgarten, lege og leder for ME/CFS-senteret på Ullevål, vil i en prospektiv studie se på effekten av Lightning Process (LP).  

Publisert: 2009-03-26 — 12.55 (Oppdatert: 2015-05-21 — 17.15)
Denne artikkelen er over syv år gammel.


Senteret planlegger to studier. - I den første ønsker vi å sammenligne kognitiv adferdsterapi med mestringskurset vi har på Ullevål. Dette blir en randomisert studie med en kontrollgruppe, sier lege og leder Barbara Baumgarten ved ME/CFS-senteret på Ullevål.

Ergoterapispesialist Irma Pinxsterhuis er hovedansvarlig for denne studien.

Opplegget for den kognitive adferdsterapien er ennå under utvikling. Mestringskurset består blant annet av undervisning i sykdomsforståelse, aktivitetstilpassing, ernæring og trygderettigheter. Dessuten belyses det å leve med en kronisk sykdom, og pasientene møter lege, ergoterapeut, fysioterapeut og andre aktuelle yrkesgrupper.

Fire av ti norske
2.000 nordmenn har de siste to årene gått på Phil Parker Lightning Process i England, opplyser selskapet til Dagens Medisin.

Tilsammen har 5.000 mennesker lært LP her. De norske utgjør altså 40 prosent av deltakerne.
I tillegg har rundt 500 lært LP i Norge, ifølge instruktør Live Landmark, de aller fleste for ME eller ME-lignende tilstander.

Hvis man går ut fra en pris på rundt 15.000 kroner, som er veiledende kurspris i Norge, betyr dette at over 35 millioner norske kroner er brukt på LP.

Vil teste LP-deltakere
Baumgarten ønsker å se på effekten av denne metoden.

- Denne studien kan imidlertid ikke være randomisert. De som ønsker å delta i LP, vil være en selektert gruppe som er svært motivert, og de vil ikke godta å bli randomisert til en annen behandling, eller vente et år som kontrollgruppe, sier hun.

Derfor kan ikke pasientene sammenlignes med den uselekterte gruppen som deltar på mestringskurset. - Vi vil likevel teste dem med de samme spørreskjemaene og biologiske markører som i den andre studien, sier hun.

Baumgarten har også sett mange pasienter som ikke har hatt nytte av LP. - Mediene forteller kun om dem som har effekt, men LP er en behandling for en selektert gruppe, sier hun.

Mindre effekt
Baumgarten mener ME-pasienter som er analytiske i tankegangen, har mindre sjanse for å lykkes med LP enn dem som er mer følelsesmessig styrt.

- De som søker seg til kursene må gjennom et intervju for å kartlegge om de vil ha utbytte av metoden. Det er blant annet nødvendig med visualisering for å oppnå en positiv følelse. Man må legge all tvil til side. De som ikke greier det, vil ikke ha nytte av LP. Det er også noen som gjennomfører LP «riktig», men som likevel ikke har effekt, sier hun.

Baumgarten bekrefter at hun har sett pasienter som har blitt langvarig bedre av LP, men hun har også sett mange som ikke har blitt bedre eller har falt tilbake igjen kort tid etter kurset. - For noen settes det antakelig i gang en fysiologisk respons, som kan forklare bedringen Det er noe av det vi ønsker å se på i studien. Men LP vil alltid være forbeholdt en selektert gruppe, sier hun.

Ikke i det offentlige
Baumgarten ser ikke for seg LP som en del av det offentlige helsevesenet. - Effekten er foreløpig ikke dokumentert, sier Baumgarten.

Phil Parker, som har utviklet metoden, hevder at 85 prosent av deltakerne blir friske.

- Dette sier han ut fra et skjema som pasientene fyller ut siste dag. Disse tallene er ingenting verdt. Pasientene må si at de ikke har ME: Hvis de sier noe annet, gjør de ikke LP på riktig måte, sier hun.
Hun påpeker at det foreløpig ikke finnes noen studier som viser hvordan det går med disse pasientene etter seks-tolv måneder.


Ber om å sende LP-historier

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ber pasienter som har deltatt i LP om å sende inn sine historier, hvis det kan defineres som et eksepsjonelt sykdomsforløp.

- Dette gjelder enten de har hatt en positiv effekt eller negativ. Slik kan vi samle opp fellestrekk i et register. Men vi kan ikke ut fra dette si noe om hvor stor effekten av LP er. For at vi skal kunne det, kan LP for eksempel sammenlignes med en annen behandlingsmetode, sier seniorforsker Terje Alræk ved senteret.

Han påpeker at det også er viktig å melde fra hvis man har hatt negativ effekt.

Lightning Process (LP)

LP er et tre dager langt treningsprogram som briten Phil Parker har utviklet.

- LP kombinerer teknikker innen osteopati, nevrolingvistisk programmering (NLP), hypnoterapi og coaching.

- LP er egnet ved flere lidelser/tilstander, som blant annet ME (myalgisk encefalopati)/CFS (kronisk tretthetssyndrom), depresjon, stress, angst, fibromyalgi, ved å påvirke kroppens immunologiske, nevrologiske og muskel- og skjelettsystem.

- Phil Parker Lightning Process i London opplyser til Dagens Medisin at de siste to årene har cirka 2000 nordmenn gjennomgått LP i England. Dette utgjør 40 prosent av samtlige LP-deltakerne på kurs i England.

- I tillegg kommer anslagsvis 500 deltagere på kurs i Norge.

- Pr. dags dato er fem nordmenn godkjente instruktører i LP.

- Anslagsvis 9000-18000 nordmenn er rammet av CFS/ME.

Kilder: Phil Parker Lightning Process i London, Aktiv Prosess og rapport fra Helsedirektoratet (2007).


SØKELYS PÅ ME-BEHANDLING:

- Valfarter til omstridt ME-behandling
- Vil forske på LP
- Britisk spesialist tilbyr ME-kurs for norske leger
- Utfordrende finansiering
- Mange blir ikke friske med LP
- Lærer LP i London
- Etterlyser intensiv ME-behandling i helsevesenet

Alle saker fra Dagens Medisin 06/09

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!