Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Testosteron fremmer sexlysten hos kvinner

Tilskudd av testosteron øker lysten på sex signifikant hos kvinner som har fjernet livmor og eggstokker - og som har vært plaget av manglende seksuell lyst. Dette viser en amerikansk studie.
Publisert: 2005-09-30 — 00.00
Mens 67 prosent av kvinnene som ble behandlet med 300 mikrogram testosteron pr. dag (plaster) i 24 uker fikk økt sexlyst, kunne 48 prosent i placebogruppen angi bedring av lystproblemer. Frekvensen på seksuell aktivitet hadde økt hos nær åtte av ti i behandlingsgruppen, og hos drøyt fire av ti på placebo. Behandling med 450 mikrogram/dag ga ikke signifikant bedre effekt enn 300 mikrograms plaster. Dobbeltblindet
Den amerikanske undersøkelsen, som er publisert i Archives of Internal Medicine i juli (Braunstein m.fl.), omfatter cirka 300 kvinner i alderen 24-70 år. Kvinnene var rekruttert ut fra en større pasientgruppe ved 39 ulike klinikker. Alle hadde fått fjernet eggstokker og livmor i løpet av det siste året og var blitt behandlet med oralt østrogen i minst 12 uker. På spørreskjemaet hadde de angitt at de hadde nedsatt seksuell lyst. Den randomiserte placebokontrollerte studien var dobbeltblindet. Får mindre lyst
Seksjonsoverlege Unni Kirste ved Gynekologisk avdeling på Rikshospitalet synes studien er interessant. - Funnene kan tyde på at testosteron kan være god behandling ved lystproblemer for denne spesielle pasientgruppen, uttaler Kirste til Dagens Medisin. Sirkulerende testosteron faller gjerne 50 prosent ved fjerning av livmor og eggstokker. Mellom 30 og 50 prosent av disse kvinnene får problemer med seksuell lyst etter inngrepet. Østrogen
I Norge er det ikke vanlig å gi testosteron til kvinner som før menopause har fått fjernet eggstokker og livmor. De fleste av disse kvinnene får i stedet østrogen. - Problemet i forhold til manglende seksuell lyst kan imidlertid forsterkes ved østrogen, som bidrar til økt mengde av det såkalte SHBG, sex-hormone binding globulin. SHBG kan bidra til mindre mengde testosteron ved å binde mer testosteron slik at mindre sirkulerende testosteron frigjøres, forklarer Kirste. Problematisk
Hun ser ikke bort fra at det kan bli vanligere å behandle med testosteron, eventuelt i tillegg til østrogen. - Den viktigste grunnen til at dette ikke har vært vanlig behandling, har vært manglende dokumentasjon på effekt og sikkerhet og uklar indikasjon for behandling, som klare grenser for hva som er lavt testosteronnivå. I tillegg har en del fått hudproblemer ved bruk av testosteronplaster - og det har vært vanskelig å finne frem til riktig dosering av andre testosterontilskudd, sier Kirste.
Effektiv behandling ved menopausale plager Også kvinner med eggstokker og livmor intakt kan ha svært god effekt av testosterontilskudd, ifølge androlog Ken Purvis: - Menopausale kvinner med lystproblemer forteller om en ny tilværelse etter behandling. Økt seksuell lyst, økt nytelse, mer energi, mindre depresjon og vektnedgang. Dette rapporterer kvinnene etter behandling med testosterontilskudd for plager i forbindelse med overgangsalderen, fortrinnsvis problemer med sexlyst. - Disse kvinnene har kommet til meg - desperate etter å få hjelp fordi de ikke har fått noe tilbud om behandling noe annet sted, sier privatpraktiserende androlog Ken Purvis i Oslo. Rammer mange
Han har de siste fem årene behandlet flere titalls kvinnelige pasienter med testosteron - med svært gode resultater. - Manglende lyst er den vanligste av plagene i forbindelse med seksuallivet hos kvinner mellom 18 og 55 år, og plagene tiltar med årene, sier Purvis. - Det er frustrerende at det ikke finnes noe medikamentelt tilbud til preklimakteriske kvinner. I forbindelse med klimakteriet har opptil annenhver kvinne problemer med seksuell lyst, og de kan behandles med testosteron. De jeg har behandlet, forteller om en helt ny tilværelse etter behandling. - Hva med bivirkninger? - Dosering er viktig, og med riktig dose rapporterer ikke kvinnene bivirkninger, heller ikke når det gjelder økt hårvekst eller dypere stemme. Trygg behandling
- Det er ikke gjennomført mange studier på testosteronbehandling av kvinner, og vi kjenner ikke til langtidseffekten. Er dette trygg behandling? - Ja, når det gjøres kontrollert og i riktig dosering, svarer Purvis. Det har vært gjort flere studier på dette, uten at det har vært klare holdepunkt for eventuelle kontraindikasjoner. Han legger til at testosteron tidligere ble brukt ved behandling av brystkreft. - Hvor lenge anser du det forsvarlig å behandle med testosteron? - Det kan være aktuelt med behandling i flere år. Til sist er det kvinnen selv som må veie gevinsten av økt livskvalitet opp mot eventuelle bivirkninger ut fra den informasjon jeg som lege gir henne. Helhetsvurdering
Purvis behandler ikke kvinner som har et høyt testosteronnivå. - Men det er vanskelig å sette en eksakt grense for hva som er lavt. Viktigere enn mengden av fritt testosteron er vevsfølsomheten - i hvilken grad reseptorene er i stand til å oppta sirkulerende testosteron, understreker Purvis. - I tillegg er det vesentlig at vi utelukker andre årsaker til manglende seksuell lyst, og at vi tar hensyn til om kvinnene også har andre plager - som lite energi og depresjon. De jeg behandler, har utelukkende et godt seksuelt forhold til sin partner, og lystproblemene kan ikke forklares med problemer i parforholdet eller livet for øvrig. Må avvise pasienter
Seksjonsoverlege Unni Kirste ved Rikshospitalets gynekologiske avdeling bekrefter også at manglende lyst er et stort problem. - Her på sykehuset må vi avvise pasienter med lystproblemer. Jeg tviler ikke på at mange kvinner ikke får hjelp for problemene sine, kommenterer Kirste. - Det er viktig å utelukke andre årsaker enn lavt testosteronnivå når det gjelder plager i forbindelse med seksuallivet. På samme tid er det vanskelig å definere hva som er et lavt testosteronnivå. Dette varierer fra kvinne til kvinne. - Personlig er jeg nok mer tilbakeholden enn mange av mine kolleger når det gjelder å behandle med hormoner, legger hun til.
Opphav:
Dagens Medisin 16/05

Lisbeth Nilsen

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!