FLERE FIKK VAKSINE: OVer 90.000 vaksineringer ble foretatt i apotek i 2020.

Foto: Arkivfoto

Over dobbelt så mange fikk influensavaksine i apotek i fjor

Over 90.000 fikk influensavaksiner er satt i apotek i 2020, ifølge legemiddelstatistikken Farmalogg. 91 prosent av apotekene satte vaksiner.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen. Foto: Norsk medisinaldepot

Høsten 2020 ble det åpnet for at influensavaksiner kan settes i apotek uten behov for resept fra lege. Farmasøyter kan nå selv rekvirere vaksiner. Endringen ble innført kort tid før årets influensasesong, men har gitt store utslag.

Tall fra legemiddelstatistikken Farmalogg viser at antallet vaksineringer i apotek er mer enn doblet fra 2019 til 2020.

  • I 2019 ble det satt 39.000 vaksiner mot sesonginfluensa i apotek. 
  • I 2020 ble det satt 94.600 influensavaksiner.

– Økningen skyldes at farmasøyter fikk rekvireringrett, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen til Dagens Medisin.

Statistikken viser at farmasøyter rekvirerte 75.500 vaksiner.

- Kunne ha vaksinert flere

Det har vært stor pågang etter influensavaksine denne sesongen.

– Det har vært mangel på vaksiner. Vi fikk nok inn rundt en tredel av det vi hadde bestilt. Hadde vi hatt flere vaksiner kunne vi ha vaksinert langt flere, sier Andresen.

Apotekene inngår ikke i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet til Folkehelseinstituttet som kjøper inn og sender ut vaksiner til kommunene, herunder fastlegene. Apotek-grossister har selv kjøpt inn influensavaksiner. 

Har solgt til legekontor

Vaksinering i apotek har skapt splid mellom fastleger og apotek. Fastlegene har tidligere nektet å forskrive influensavaksiner til pasienter som skal vaksineres i apotek. 

I november hevdet fastlege-leder Marte Kvittum Tangen at hun hadde blitt kontaktet av leger som hadde forsøkt å få utlevert influensavaksiner fra apotek og fått nei.

Årsstatistikken fra 2020 viser at en stor andel av apotekenes vaksinelagre ikke har blitt satt i apotek. 

Totalt har apotekene solgt 216.700 vaksiner. Det vil si mange flere enn de i overkant av 90.000 vaksinene som er blir satt i apotekene.

– Det totale antallet inkluderer både apotekkunder som fikk satt vaksine i apotek, legekontor som har kjøpt inn vaksiner og kunder som kjøpte vaksine i apotek for å få satt den på legekontor, sier Andresen.

Over 90 prosent har satt vaksiner

Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, uttalte i høst at mellom 700-800 apotek ville være klare til å gi influensavaksinen når den ble tilgjengelig. 

Tilsammen satte over 900 apotek vaksiner mot sesonginfluensa i 2020, viser statistikken. Dette tilsvarer 91 prosent av alle apotekene i Norge.

– Dette bekrefter at apotekene gjorde en betydelig innsats for å bidra til å øke vaksininasjonsdekningen i Norge, sier Andresen. 

Etterlyser rekvireringsrett for covid-19-vaksiner

Hun opplyser om at apotekene nå har 4000 medarbeidere som er kvalifisert til å sette vaksiner og 2000 farmasøyter som kan rekvirere influensavaksiner.

– Vi mener dette er en betydelig ressurs som norske helsemyndigheter bør benytte på en langt bedre måte, både i covid-19-vaksineringen og i andre vaksinasjonsprogrammer, i fremtiden.

Leger og helsesykepleiere kan rekvirere covid-19-vaksiner. Fra nyttår har også sykepleiere fått en midlertidig rett til å rekvirere slike vaksiner.

Apotekforeningen har tidligere bedt om at farmasøyter også skal kunne rekvirere covid-19-vaksiner. Noe også Høyre og Fremskrittspartiet har tatt til orde for.

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at det er solgt 171.972 vaksiner i apotek i 2020. Det korrekte antallet er 216.700 solgte vaksiner.

Powered by Labrador CMS