BEKYMRET: – Folk stoler på apotekene, som er bra, men jeg er bekymret over at homeopatiske midler får et godkjent stempel når de blir solgt fra apotekene, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson for SV. Foto: Arkiv

Foto:

– Apotekene skal ikke ha plikt til å selge humbug

Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV) og medlem av helse- og omsorgskomiteen, ønsker å se på mulighet for å fjerne plikten apotek har til å føre homeopatiske legemidler.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Saken er oppdatert 14. 01. 2021, kl. 11:17 med svar fra helsepolitisk talsperson fra Senterpartiet om hvorfor de stemte imot forslag.

– SV ønsker å stoppe markedsføring av behandlingsformer, som antyder at de har effekt mot en lidelse uten at effekten er dokumentert. Vi vil innføre tydelig merking av slike produkter og fjerne apotekenes plikt til å føre homeopatiske midler, sier Wilkinson.

Forslaget

Det var i innstilling til helse- og omsorgsbudsjettet at SV og Arbeiderpartiets (Ap) medlemmer i helse- og omsorgskomiteen fremmet forslag om å utrede mulighet for å fjerne plikten apotek har til å føre homeopatiske legemidler. Alle andre partier stemte imot.

I forslaget står det:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker en gjennomgang av hva som kan markedsføres som legemidler. Behandlingsmidler som antyder å ha effekt mot ulike lidelser, men der effekten ikke er dokumentert, bør ikke markedsføres som legemidler. Disse medlemmer mener at det bør innføres tydelig merking av slike produkter. Disse medlemmer viser til at apotekene har en plikt til å føre homeopatiske midler.»

– Folk stoler på apotekene, som er bra, men jeg er bekymret over at homeopatiske midler får et godkjent stempel når de blir solgt fra apotekene. I en tid der feilinformasjon og konspirasjonsteorier er store samfunnsproblemer, er det viktig at behandlingsmidler som ikke fortjener det får godkjentstempel fra helseinstitusjoner, sier Wilkinson.

ENDRE: – Hvis vi skulle gjort som SV foreslår, må den endres også i det gjeldende EU-direktivet, sier Sveinung Stensland. Foto: Vidar Sandnes

Homeopatiske legemidler ble fra 1. januar 2021, inkludert i Legemidler Utenom Apotek (LUA)-ordningen.

– Homeopatimidler kan bli solgt fra andre butikker, så de som gjerne vil kjøpe sukkerpiller vil fortsatt kunne få tak i dem, og apotekene skal ikke ha plikt til å selge humbug.

– Ikke verdt bryet

– SV fremmet et forslag for å bare se på mulighetene for å fjerne plikten. Utenom Arbeiderpartiet stemte de andre partiene imot. Jeg håper at de ikke har blitt fanget inn av homeopatitankegangen, sier Wilkinson.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, svarer på spørsmål om hvorfor Høyre stemte imot, at hvis man skal fjerne plikten må man gjøre om legemiddeldefinisjonen.

– Homeopatiske legemidler er legemidler etter legemiddeldefinisjonen. Hvis vi skulle gjort som SV foreslår, må den endres også i det gjeldende EU-direktivet. Det er ikke bryet verdt å starte et så omfattende arbeid for så lite. Derfor stemte vi imot.

– Det viktigste for oss var å få homeopatiske legemidler inn i LUA-ordningen. Og så vidt jeg vet er ikke det noe problem for apotekene heller. Når det ikke går å fjerne det, er det viktig for oss å få spredt det ut av apotekene, sier Stensland.

– Blir mer byråkrati

Kari Kjønaas Kjos, medlem i helse- og omsorgskomiteen fra Fremskrittspartiet (Frp), skriver i en e-post til Dagens Medisin at forslaget hadde en svært kort merknad med seg.

–  Og ingen hadde tatt opp med oss at dette var et problem som absolutt burde vært utredet. SV har en tendens til å ville ha utredninger på det meste, og det er nødvendig å gjøre noen avveininger på hva som er viktigst og hva som haster mest.

– Frp er opptatt av å kutte i byråkratiet, noe vi også gjorde i vårt alternative budsjett. Skulle vi støttet alle forslag til utredninger, hadde vi ikke kunnet kutte i helsebyråkratiet, men tvert imot vært nødt til å styrke det, skriver Kjos.

PLIKTIG: – Vi er ikke negative til å fjerne plikten til å føre homeopatiske legemidler i apotek, sier fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen. Foto: Apotekforeningen

Wilkinson svarer i en kommentar til svar fra Stensland at Høyre er mer konservativ enn han trodde.

– Jeg vil gjerne jobbe med Høyre for å kaste ut sukkerpillene fra apotekene. Men da må de være med å gjøre jobben som trengs for å få til endring.

Wilkinson responderer til Kjos' svar med å si at det er et tullesvar.

– De fremmer også en rekke forslag på Stortinget som bruker byråkratiet. Politikere må være villige til å tenke nytt og planlegge for endring, hvis ikke har vi ikke noe på Stortinget å gjøre.

Kjersto Toppe skriver til Dagens Medisin at grunnen til at dem stemte imot var følgende:

– Vi stemte ikke for fordi det var veldig mye på gang rundt budsjettet når det gjaldt alternativ behandling, der SV og Ap også støttet momsplikt og også helsepersonell som driver med alternativ behandling skulle få momsplikt. Jeg mener at dette ikke kunne avgjøres over bordet slik, og Senterpartiet var heller ikke enig i forslag om å innføre momsplikt på all alternativ behandling. Sp foreslo at dette måtte vurderes i en helhetlig sak der man sørget for en gjennomgang av registerordningen.

– På denne bakgrunn stemte vi heller ikke for dette forslaget fra SV, som kom rett over bordet uten noen nærmere saksframstilling, skriver Toppe.

– Vanskelig å forholde seg til

Fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen skriver til Dagens Medisin at Apotekforeningen ikke er negative.

– Vi er ikke negative til å fjerne plikten til å føre homeopatiske legemidler i apotek. Nå er det åpnet for at andre aktører enn apotek kan selge produktene.

– For helsepersonellet i apotek, som baserer sin faglige rådgivning på legemidler og andre produkter med vitenskapelig dokumentert virkning, er det vanskelig å forholde seg profesjonelt til salg av og rådgivning om homeopatiske legemidler som ikke har krav om effektdokumentasjon. Apotekbransjen ser seg ikke tjent med å gi legitimitet til slike produkter.

Andresen skriver at risiko ved å bruke homeopatiske legemidler vurderes til å være svært liten.

– Den største faren er at pasientene ikke får riktig dokumentert og anbefalt behandling med markedsførte legemidler for sine plager, men for kunder som likevel ønsker å bruke homeopatiske legemidler mener vi tilgjengeligheten vil være sikret også uten plikt for apotek til å omsette produktene.

Powered by Labrador CMS