ENDRINGER: Torsdag ga helseminister Ingvild Kjerkol de regionale helseforetakene i oppdrag å endre Ekspertpanel-ordningen. Her tidligere avbildet sammen med administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

ENDRINGER: Torsdag ga helseminister Ingvild Kjerkol de regionale helseforetakene i oppdrag å endre Ekspertpanel-ordningen. Her tidligere avbildet sammen med administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne.

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Slik følger helseministeren opp evalueringen av Ekspertpanelet

Regional vurdering før henvisning, utvidelse av panel-sammensetning og erstatning av veiledende grense er endringer helseminister Ingvild Kjerkol gjør i ordningen med Ekspertpanelet.

For tre års tid siden ble det nedsatt et eget panel med eksperter som fikk i oppgave å gi dødssyke pasienter en ny vurdering. Det var tidligere helseminister Bent Høie som ba sykehusene få i stand en nasjonal ordning for second opinion.

I fjor vår bestilte Høie en evaluering av ordningen. Den kom sammen med en beskjed om at ALS-pasienter skal inkluderes i ordningen.

Her kan du lese Dagens Medisins saker om Ekspertpanelet

I januar ble evalueringsrapporten av Ekspertpanelet publisert. Evalueringen er gjennomført av konsulentselskapet PwC, på oppdrag av Helse Vest regionale helseforetak, som fikk i oppdrag å lede arbeidet med evalueringen fra de regionale helseforetakenes side.

Evalueringsrapporten ble, sammen med et «supplerende dokument» fra RHF-ene sendt på høring.

Torsdag ga helseminister Ingvild Kjerkol de regionale helseforetakene i oppdrag å endre Ekspertpanel-ordningen.

Inkluderer nevrolog

Ekspertpanelets sammensetning utvides med en nevrolog. Dagens veiledende grense på forventet levetid på ett år erstattes med et utgangspunkt der alle behandlingsalternativer er utprøvd uten tilstrekkelig effekt, og at pasienten har en alvorlig tilstand. Endringene betyr at det åpnes for at pasienter med ALS kan få sin sak vurdert.

Ekspertpanelets mandat, at panelet ikke kan gi råd om behandling som er under vurdering i systemet for Nye metoder, eller der Beslutningsforum har sagt nei til innføring av metode for det aktuelle bruksområdet, videreføres.

– Regjeringen ønsker en sterk offentlig helsetjeneste, som sørger for trygghet i hverdagen og tilgang på helsehjelp av høy kvalitet. Ekspertpanelet kan bidra til både trygghet og kvalitet. I dag har jeg gitt de regionale helseforetakene et oppdrag om å gjennomføre flere endringer i ordningen. Endringene skal bidra til at flere pasienter kan være trygge på at deres sak er grundig vurdert, uttaler helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Skal vurdere teknisk løsning

I evalueringen fremgår det at PwC er svært kritiske til dagens tekniske løsning for å sende inn henvendelser til panelet.

Selskapet skriver rett ut at løsningen i verste fall kan være en direkte årsak til at panelet ikke får henvisninger. Det påpekes også på utfordringer knyttet til lagring av informasjon.

RHF-ene får nå i oppdrag å vurdere alternative tekniske løsninger for henvisning av pasienter til panelet.

Regional vurdering

Helse- og omsorgsdepartementet gir tilslutning til fagdirektørenes forslag om at pasientens situasjon og behandlingsmuligheter først gjennomgås i regionen, før saken sendes til Ekspertpanelet. Departementet vurderer at det er en videreføring av gjeldende mandat.

Et forslag leder av Ekspertpanelet synes var bekymringsfullt.

Helseministeren sier at endringene innebærer at det må settes av mer ressurser til Ekspertpanelet.

– Det er helseregionene som gjennom sin basisbevilgning finansierer Ekspertpanelet. Endringene innebærer at det må settes av mer ressurser til Ekspertpanelet, også slik at Ekspertpanelets etablerte praksis med rask og kompetent vurdering av henvisninger fortsetter. Evalueringen trekker opp enkelte juridiske problemstillinger. Departementet vil komme tilbake til disse i et rundskriv, sier Kjerkol.

Powered by Labrador CMS