USIKKERT: Helseøkonom Jon Magnussen mener anslagene over økt arbeidstid for fastlegene er svært usikre, og at man vet for lite om inntektsnivå og inntektsutvikling, blant annet. Foto: Vidar Sandnes

– Ikke innbyrdes konsistens i alle forslagene fra fastlegene

Professor i helseøkonomi, Jon Magnussen, mener fastlegene må trekke pusten og vente på evalueringen som skal være klar neste år.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Verden «går ikke under» før den tid, iallfall ikke på grunn av fastlegeordningen, mener Magnussen.

Helseøkonomen oppfordret nylig på Twitter fastlegene til å trekke pusten, og til å vente på evalueringene av fastlegeordningen, som skal være ferdig neste år.

«Fastlegedebatten oppsummert: «Alle» er enige om at «noe» må gjøres. Hva «noe» innebærer er det lite enighet om. Det er begrenset empiri på effekten av ulike virkemidler, mao er kanskje en strategi hvor man trekker pusten og tar seg tid til å utrede/evaluere ikke den dummeste».

Overfor Dagens Medisin utdyper Magnussen:

– Vi vet noe, men det er mye vi ikke vet.  Evalueringsoppdragene som er gitt vil se på alle sider ved ordningen, og er ferdig om et år. De stiller de fleste spørsmålene vi egentlig ikke vet svaret på.

– Når man ser på det som skrives av innlegg så enes alle om flere utdanningsstillinger, det er greit nok. Mer penger til praksis er også greit nok. Så har vi politikere som antyder bruk av fastlønn og større oppgaveglidning.

«Veldig mange tiltak»
– Ingen av disse forslagene vil falle i god jord hos Legeforeningen. Og, mens mange er nøye med å si at dette ikke er lønnskamp vil Trønderopprøret ha en halv million i økt driftstilskudd og normtallet for antall listepasienter ned.

– Veldig mange tiltak, konkluderer han.  
– Og i fjor vinter var det en debatt om fastlønn til fastlegene. Da slo Tom Ole Øren (leder av Allmennlegeforeningen, red.anm) fast at en næringsmodell var den beste for fastlegene. Så klager man nå på at en næringsmodell gir for dårlige sosiale rettigheter.
Les Allmennlegeforeningens leder Tom Ole Ørens svar på Magnussens kritikk her.

– Det er ikke innbyrdes konsistens i alle forslagene som kommer. Fastlønnsmodellen har mange attraktive sider, men det kan også argumenteres med at modellen ikke gir så sterkt incitament til å la være å henvise til spesialisthelsetjenesten.
– Jeg savner et bedre beslutningsgrunnlag for store helsepolitiske endringer. Anslagene over økt arbeidstid er svært usikre; Vi vet lite om inntektsnivå og inntektsutvikling. Sammenhengene mellom finansieringsmodell og henvisningsrater og mellom listestørrelse og henvisningsrate, og så videre, er usikre. Alt dette vil en evaluering gi oss bedre svar på, mener Magnussen. 

– Vi kan ikke basere store helsepolitiske endringer på usikkerhet.

 Magnussen foreslår at nyutdannede leger som ikke har fått jobb, kan settes inn:

– Man kan vurdere kortsiktige tiltak som økt bruk av nyutdannede leger der det er prekært, men basere den langsiktige politikkutformingen på et solid kunnskapsgrunnlag, foreslår han.

Evalueringen skal være ferdig 1. september 2019. Våren 2020 skal denne følges opp med en handlingsplan.

Powered by Labrador CMS