KREVENDE: Legepresident Marit Hermansen sier forhandlingene har vært krevende. Foto: Vidar Sandnes

180 millioner til fastlegeordningen

Helse- og omsorgsdepartementet, RHF-ene og KS er overens med Legeforeningen i ­forhandlingene om ny statsavtale.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Avtalen betyr at fastlegeordningen blir styrket med 180 millioner kroner for å underbygge rekruttering, stabilisering og samhandling.

Fastlegene får også samme lønnsvekst som andre grupper har fått i årets oppgjør ifølge HOD.

Ny takst for samhandling

  • Det vil bli etablert en ny tilskuddsordning på 50 millioner kroner for å kompensere næringsdrivende fastleger med mange pasienter på listen som krever mye oppfølging.
  • Det vil bli etablert en egen tilskuddsordning på 60 millioner kroner som skal tilrettelegge for at selvstendig nærings­drivende fastleger i kommuner med rekrutteringsutfordringer spesialiserer seg.
  • Det vil bli etablert en egen ny takst for fastleger som skal stimulere til økt samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Oppgjøret støtter opp under fastlegene som selvstendig næringsdrivende. Den nye taksten og det nye tilskuddet skal sammen stimulere til mer samhandling om og bedre oppfølging av pasienter med store og langvarige behov.

Oppgjøret skal også legge til rette for mer bruk av e-konsultasjon.

 Helseminister Bent Høie (H) mener fastlegeordningen nå blir rustet for fremtiden:

–   Vi sørger for at pasientene har en fastlege å gå til og at fastlegene har en jobb de ønsker å stå i, sier han i en pressemelding.

– Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi har fått på plass helt nødvendige strakstiltak for fastlegeordningen, i påvente av regjeringens handlingsplan. Vi har også kommet i havn med et godt oppgjør for avtalespesialistene, uttaler Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

–  Vi tror en tredeling av midlene bidrar til å gjøre det lettere å rekruttere og å beholde fastleger, i tillegg til at det sikrer en bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, heter det fra styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Evalueringen av fastlegeordingen skal være klar til høsten, og departementet skal deretter sammen med Legeforeningen og KS vurdere endringer i ordningen. Evalueringen vil bli fulgt opp av en egen handlingsplan våren 2020.

Powered by Labrador CMS