HAR FÅTT NOK: Kjetil Sørdal Klungre, fastlege i Verdal, har sagt opp sin stilling fra 1. september. Han er lei av løfter som ikke fører til handling og ga klar beskjed til politikerne, fra venstre: Hans Inge Myrvold, Senterpartiet, Seher Aydar, Rødt, Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre, Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiet De Grønne, Ole Henrik Krat Bjørkholt, Ap, Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet og Marian Hussein, SV.

Foto: Andreas Haslegaard / Vidar Sandnes

Fastleger har fått nok: – Vi tror ikke på det dere sier!

Norske fastleger har fått nok av valgløfter som ikke blir innfridd. Under Allmennlegeforeningens våruke tok de bladet fra munnen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

SCANDIC FORNEBU (Dagens Medisin): Det er tverrpolitisk enighet om at det er krise i fastlegeordningen. Men selv om krisen har vært varslet over mange år, har den ikke blitt løst, tvert imot, ifølge Allmennlegeforeningen, som avholder sitt årlige vårmøte denne uken. 

Handlingsplan for allmennlegetjenesten ble presentert i mai 2020.

  • Antallet fastleger økte med 59 i perioden første kvartal 2020 til fjerde kvartal i 2021, ifølge Helsedirektoratets kvartalsrapport.
  • Samtidig gikk gjennomsnittlig listelengde ned, slik at kapasiteten ikke økte.
  • Det begynte 572 nye leger i samme periode.
  • 513 sluttet. Av disse var halvparten under 50 år og en firedel under 40 år.

En av dem er Kjetil Sørdal Klungre, fastlege i Verdal som har sagt opp sin stilling fra 1. september.

– Dere sier at det er bra at dere er enige om hvor alvorlig dette er, jeg opplever enigheten som provoserende, innledet han foran politikerpanelet bestående av Ole Henrik Krat Bjørkholt, Ap, Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre, Hans Inge Myrvold, Senterpartiet, Seher Aydar, Rødt, Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet, Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiet De Grønne og Marian Hussein, SV.

– Vi tror ikke på dere lenger! sa fastlege Kjetil Sørdal Klungre og fikk full støtte fra et samlet legekorps under Allmennlegeforeningens vårmøte tirsdag.  Foto: Andreas Haslegaard / Legeforeningen

– Kjerkol er den nye Høie

– Dere er de samme politikerne som sier de samme tingene enten dere går inn eller ut av regjering. Kjerkol er den nye Høie, Hoksrud er den nye Kjerkol og Bjørkholt den nye Jahrmann Bjerke. Det er ikke mulig å høre forskjell på dere – og det skjer ingenting, sa han.

– Det er underskudd på økonomi, men det er også et enormt underskudd på tillit til Staten som en profesjonell og forutsigbar avtalepartner. Handlingsplanen er altfor lite kraftfull, og selv om dere sier at pandemihåndteringen gjorde det vanskelig å få nok tid til å håndtere fastlegekrisen, så klarte dere å finne tid til å innføre et bøteleggingsregime for legene. 

– Vi tror ikke på dere lenger! Hva skal dere gjøre for å gjenopprette den tilliten når vi ikke tror på det dere sier?

Kjerkol er den nye Høie, Hoksrud er den nye Kjerkol og Bjørkholt den nye Jahrmann Bjerke. Kjetil Sørdal Klungre

– Vi har ikke levert godt nok

Tone Trøen fra Høyre synes det veldig leit å høre at Klungre har mistet all tillit til politikerne.

– Det går veldig inn på meg. Det er utrolig trist at du ikke lenger har tillit til oss, sa, hun, men ble avbrutt av salen som ropte:

– Det er ikke bare han – det er vi!

– Ingen av oss har det!

– Jeg håper dere kan ta oss såpass på alvor at dere ser at dette er vi veldig opptatt av. At trepartssamarbeidet mellom Legeforeningen, KS og Staten ivaretas.  At dere har gode avtaler og drøftinger om hvordan vi skal følge opp handlingsplanen videre, og om den bør endres, og om man må se på mer kraftfulle tiltak.

– Men dere må ikke tro at det ikke betyr noe for oss. At du sier det du sier. Vi er ikke helsepolitikere uten at dette opptar oss. Vi er også pasienter, pårørende. Vi ser hvor krevende det er ute i kommunene, hvor fortvilet mange er. Fordi de klarer ikke å tilby fastlegetjenester til innbyggerne sine. Dette er vi opptatt av. Vi har ikke levert godt nok, men tro meg; dette er viktig for meg, og jeg tror vi kan finne gode løsninger som gjør at vi ser at flere fastleger blir i jobben og at flere blir rekruttert inn. Dere er virkelig portvokterne og en av de aller viktigste funksjonene i vår helsetjeneste.

Lover penger i 2022

–  Det er to ting jeg kan love i løpet av 2022, som jeg håper kan bringe tilbake tillit, sa Bjørkholt fra Ap:

– Punkt én: Vi kommer til å peke ut en klar retning, og kommunisere tydelig ut, for å unngå usikkerhet. Punkt to: I statsbudsjettet for 2023, som legges frem til høsten, vil vi putte friske midler inn i ordningen.

– Jeg tar det du sier på alvor, forsikret Marian Hussein i SV og fortsatte:

– Jeg mener vi må se på hva vi kan gjøre fremover. Jeg har ikke løsningen, men jeg tror vi må tenke nytt om hvordan vi behandler helsepersonell. Ikke behandle dem som om de enkelt kan erstattes. Jeg håper vi etter hvert klarer å lokke deg tilbake til fastlegeyrket med gode arbeidsvilkår og fagutvikling.

– Vi må bevise at vi leverer på det vi har sagt og blitt utfordret på her i dag og av veldig mange andre. Det må vi ta på alvor. Det vi kan gjøre i opposisjon er å trykke på inn mot regjeringen – og det skal vi gjøre på en så god måte som mulig. Så får vi se, det hender jo at vi klarer å få til gode kompromisser sammen i Stortinget også. Det ville vært bra, sa Bård Hoksrud fra Frp.

– Jeg tror politikerne må handle i tråd med det de sier. Så tror jeg det hadde vært veldig hjelpsomt om velgerne hadde sluttet å stemme på dem som ikke gjør det, kommenterte MDGs Kristoffer Robin Haug.

Forstår frustrasjonen

– Vi er kanskje enige i problemet, men vi er ikke enige om løsningene. Jeg er glad for at du sier det du sier, på vegne av flere i salen her. Jeg forstår frustrasjonen veldig godt. Det er vi som må skjerpe oss, uten tvil. Så tror jeg at vi må levere på det vi sier, men det gjelder ikke minst for regjeringen. Og vi må ikke vedta flere mistillitssystemer mot de som skal forvalte velferden vår. Det vil i alle fall ikke gjøre oss tilliten verdig, sa Seher Aydar i Rødt.

– Jeg kjenner igjen det du beskriver. Som tidligere ordfører satt jeg med disse utfordringene. Vi har en stor jobb foran oss, både når det gjelder prioriteringer, men også med å samle politikere på Stortinget om å sikre forutsigbare rammevilkår. Det er en stor jobb som jeg har tenkt å bidra inn i. Vi i regjeringspartiene vil prøve å få landet dette på en god måte. Så håper jeg opposisjonspartiene ser at vi må prioritere.

– Vi kan ikke prioritere alt alltid. Nå må vi løse det som er viktigst først – og det er fastlegeordningen, fastslo Senterpartiets Hans Inge Myrvold avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS