HØYEST ANDEL: Fastleger over 60 år er fremdeles gruppen hvor andelen med spesialitet er høyest viser tall fra Helsedirektoratet. Foto: Getty Images

HØYEST ANDEL: Fastleger over 60 år er fremdeles gruppen hvor andelen med spesialitet er høyest viser tall fra Helsedirektoratet.

Foto: Getty Images

Andelen av fastleger med spesialisering øker sakte

Tall fra Helsedirektoratet viser en svak økning i andelen av fastleger med spesialisering.

Ved utgangen av 2021 hadde 63,9 prosent av landets fastleger spesialisering. Dette er en økning fra 63,2 prosent i 2020.

Helsedirektoratet skriver at over tid kan noe av økningen tilskrives kompetanseforskriften, som krever at alle leger som starter som fastlege eller i annet pasientrettet arbeid i den kommunal helse- og omsorgstjenesten etter 1. mars 2017, skal være spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin.

– Kravet om å spesialisere seg i allmennmedisin er et viktig kvalitetskrav i den offentlige fastlegeordningen. De ferdige spesialistene veileder de mer uerfarne som er i spesialisering, og slik bygger man kunnskap og kompetanse mellom kolleger. At vi klarer beholde spesialistene i jobb, er derfor viktig for både pasientene og for legene som kommer etter, uttaler divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

Gruppen av leger under 40 år øker mest
Fastleger over 60 år utgjør fremdeles gruppen der andelen med spesialitet er høyest, etterfulgt av gruppen mellom 40 til 60 år. Gruppen under 40 år øker mest. I denne gruppen har det vært en økning på 1,7 prosentpoeng sammenlignet med året før. Økningen for fastleger totalt sett er på 0,7 prosentpoeng.

Siden 2015 har det vært en økning i andelen av fastleger med spesialisering i alle landets fylker.

Oslo har over tid hatt høyest andel i landet, og i 2021 var 73,7 prosent av fastlegene i Oslo spesialister.

I målinger over tid har de to nordligste fylkene ligget lavest. I 2021 var andelen i Nordland på 52,9 prosent, mens i Troms og Finnmark var den på 57,9 prosent.

Økning i utbetaling til ALIS-avtaler
Nylig lyste Helsedirektoratet ut 225 millioner kroner i tilskudd til kommuner som ønsker å inngå ALIS-avtaler med leger. ALIS står for leger i spesialisering i allmennmedisin. ALIS-ordningen ble en nasjonal ordning fra 1. januar i år.

Gjennom ALIS-avtaler kan leger få faste opplæringsstillinger for å bli spesialister i allmennmedisin.

I 2020 ble det utbetalt 16,2 millioner kroner til ALIS-avtale, mens det i 2021 ble utbetalt 129,5 millioner kroner.

Tall fra Helsedirektoratet viser at antallet utbetalte tilskudd til ALIS-avtale økte fra 71 i 2020 til 564 i 2021.

Powered by Labrador CMS