HELIKOPTER-BEKYMRING: Forsvarets helikopter (bildet) i Kirkenes blir erstattet av et sivilt ambulansehelikopter. Legene i Finnmark er bekymret, og mener et flerbrukshelikopter er den beste løsningen. Men sjefslege Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk luftambulanse mener et flerbrukshelikopter ikke vil gagne helsetjenesten fordi det ikke blir eksklusivt for helsetjenesten i området: Det vil også måtte konkurrere med brann- og politiutrykninger.

Foto: Arne-Willy Nordstrøm Aune-Henriksen

Leger bekymret over redusert beredskap i Øst-Finnmark

Forsvarets helikopter skal ikke lenger ha driften av ambulansehelikopteret i Øst-Finnmark. Operatørbyttet skaper bekymring blant legene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Fra 15. juli blir Forsvarets helikopter i Kirkenes, som ble lenger enn det var tenkt for å avhjelpe under koronakrisen, erstattet av et sivilt ambulansehelikopter som driftes av Norsk Luftambulanse AS.

Dette reagerer Finnmark legeforening på, og de har sendt et brev til helsemyndighetene om frykten for redusert beredskap i Øst-Finnmark.
Legeforeningen er bekymret for økt responstid, blant annet, og mener også at en rendyrket helse-helikoptertjeneste ikke er veien å gå.

De tar til orde for et flerbrukshelikopter, drevet fra en militær plattform etter modell fra redningshelikoptrene.

– Det løser alle beredskapsutfordringer for en liten befolkning i et geografisk stort område til en mye lavere kostnad enn det regjeringen nå legger opp til, skriver Finnmark legeforening i brevet.

- Man har ingen garanti for at helikopteret er i bruk av brann eller politi, når helsetjenesten trenger det, sier Stephen Sollid.  Foto: Arkivfoto

Kritisk til flerbrukshelikopter
Stephen Sollid, sjeflege i Stiftelsen Norsk luftambulanse, som eier operatøren Norsk luftambulanse AS, understreker at de er helt enig med Finnmark legeforening i at det er uakseptabelt med dårligere responstid i Kirkenes enn i resten av tjenesten. 
– Vi har flere ganger tidligere på generelt grunnlag sagt fra om at vi mener responstidkravet i Norge er for dårlig, sier Sollid. 
– Så er det slik at det til syvende og sist er helseforetakene som eier luftambulansetjenesten i Norge. Det er deres ansvar at kravene til leveransene er i tråd med dem i resten av landet. Og selskapet er prisgitt det oppdragsgiver ønsker, viser Sollid til.

– Vil måtte konkurrere
Legeforeningens ønske om et flerbrukshelikopter er han imidlertid kritisk til: 
– Den viktigste grunnen er at vi tror dette vil gi dårligere responstid. Da må tre tjenester - brann, politi og helse - konkurrere om samme helikopter. Man har dermed ingen garanti for at helikopteret ikke er i bruk av brann eller politi, når helsetjenesten trenger det. Denne problematikken kjenner vi gjennom mange år fra redningshelikopteret, der det av og til blir konkurranse mellom helseoppdrag og redningsoppdrag, sier Sollid, som selv har flydd Sea King i flere år. 
– Det er et viktig prinsipp i Norge at luftambulansetjenesten er en sivil helseressurs. Det er prinsipielt vanskelig å blande helse og politi i samme ressurs.

– Helsedirektoratet har gitt ut retningslinjer på hvordan luftambulansetjenesten skal forholde seg til forespørsler fra politiet. De er veldig tydelige på at politi kun skal tas med på luftambulanse-oppdrag når det er for å beskytte personell eller det er betydelig helsegevinst, som for eksempel 22. juli. 
– Og så vil et flerbrukshelikopter også reise spørsmålet om hvem som skal bestemme hvem som skal bruke helikopteret, for her finnes det ingen overordnet myndighet. Løsningen vil gi problemer som ikke gagner pasientene, sier Sollid til Dagens Medisin.

Høie lover uendret responstid
Finnmark legeforening skriver i bekymringsmeldingen at blant utfordringene er at den nye operatøren mangler fasiliteter for hvile for sitt personell, fordi de må sover på hotell som ligger et stykke unna hangaren. Dette vil gi ekstra utrykningstid, skriver de.

Mandag kunne imidlertid helseminister Bent Høie (H) love at det ikke blir endringer i responstiden – fordi mannskapet fra Norsk luftambulanse i første omgang får bo ved hangaren, der Forsvarets personell har bodd, opplyses det i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS