«IKKE TILGJENGELIGE RESSURSER»: Helge Garåsen er kommunaldirektør for helse og omsorg i Trondheim kommune. Han sier at de engasjerte en innleid konsulent i ledelsen i Helseplattformen i kommunen, fordi de ikke hadde egen kompetanse og tilgjengelige ressurser for å ivareta denne rollen.  Foto: Arkivfoto

 «IKKE TILGJENGELIGE RESSURSER»: Helge Garåsen er kommunaldirektør for helse og omsorg i Trondheim kommune. Han sier at de engasjerte en innleid konsulent i ledelsen i Helseplattformen i kommunen, fordi de ikke hadde egen kompetanse og tilgjengelige ressurser for å ivareta denne rollen. 

Foto: Arkivfoto

Helseplattformen i Trondheim har engasjert PwC-konsulent i toppledelsen

Milliardinvesteringen Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. I Helseplattformen i Trondheim er en konsulent fra PwC innleid i ledelsen i to år fremover.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Helseplattformen er ment å bli en felles journalløsning for kommunene, spesialisthelsetjenesten, fastlegene og avtalespesialistene i Helse Midt-Norge.
Helseplattformen er et offentlig eid aksjeselskap som ble opprettet i mars 2019. Det eies av Helse Midt Norge og Trondheim kommune. Kommunen gikk inn i selskapet i august 2019.

I Trondheim er det opprettet et eget innføringsprosjekt for Helseplattformen i kommunen. Her sitter PwC-konsulent Ingar Sandvik i toppledelsen.

Det har de siste månedene vært kritikk av bruken av konsulenter i offentlige e-helseprosjekter.

Dagens Medisins artikler om Helseplattformen er samlet her

I januar skrev Dagens Medisin at Direktoratet for E-helse har, siden det ble opprettet i 2016 og frem til og med 2019, brukt over 1,2 milliarder kroner på konsulenter.
Vi skrev også at ett konsulentselskap var mottaker av 19 prosent av konsulentutgiftene i perioden: PwC i Bergen fakturerte over 191 millioner kroner til direktoratet.  Dette utgjør 19 prosent av de totale utgiftene til konsulenter.

Selskapet har de siste tre årene fram mot 2019, toppet listen over selskapene som tjener mest på å selge tjenester til direktoratet.
Aftenposten har blant annet dokumentert at en av PwCs deleiere gjennom flere år har fått opptre som statens representant i utredningen av journalprosjektet Akson.
PwC er også involvert i Helseplattformen: Blant toppledelsen i Helseplattformen i Trondheim kommune, er Ingar Sandvik, som er såkalt Director i PwC, oppført.

Dagens Medisin har spurt rådmann Helge Garåsen i Trondheim kommune om hvorfor de har valgt å ha ha en konsulent fra PwC i toppledelsen i Helseplattformen i Trondheim kommune.

Garåsen svarer slik:

– Ingar Sandvik innehar en kompetanse som vi har behov for, og han støtter vår prosjektleder i prosjektprosessene og med gjennomføring av det lokale innføringsprosjektet. Helseplattformen er et stort og komplekst prosjekt, og kommunen hadde ikke på det tidspunktet egen kompetanse og tilgjengelige ressurser for å ivareta denne rollen. Sandvik kjenner kommunen som organisasjon, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gjennom tidligere erfaringer.

– Hvor lenge er han engasjert?

 – Sandvik ble engasjert som assisterende prosjektleder fra 1. januar 2020. Denne avtalen gjelder for inneværende år og 2021, og med mulighet for opsjon på ett år, svarer han.

Garåsen opplyser videre at dette er et avrop på gjeldende rammeavtale kommunen har med PwC.

 – Valget ble gjort etter gjennomført minikonkurranse blant rammeavtale-innehaverne.

– Hvor lenge har Sandvik vært involvert som PwC-konsulent i kommunen – i Helseplattformen? Og generelt?

– Første engasjement i Helse og velferd var i  2014-2015 knyttet til  innføring av nytt systemverktøy i Helsevakta. Neste engasjement var 2016- 2017 som prosjektleder for det nasjonale prosjektet Helsa Mi, et velferdsteknologiprosjekt. Dette var et avrop av inngåtte rammeavtaler gjennom kommunens rammeavtale og etter minikonkurranse blant rammeavtale innehaverne. Ingar Sandvik har også vært engasjert i Helseplattformen i 2018 - 2019 med ulike funksjoner inn i anskaffelsesprosjektet samt å forberede lokalt innføringsprosjekt i Trondheim kommune, svarer Garåsen.

PwC: – Ikke naturlig at PwC svarer
Dagens Medisin spurte torsdag Sandvik om hva han tenker om at han som innleid konsulent sitter i ledelsen - hva han tenker om debatten om bruk av konsulenter i e-helse (generelt) – og om hvorfor han tror det kommer så vidt sterke reaksjoner på omfattende bruk av konsulenter i arbeidet med e-helse.
Sandvik svarer ikke. I stedet får vi en epost fra sjefen til Sandvik, Jens Even Storhov, som skriver dette:
Viser til henvendelser til Ingar Sandvik vedrørende PwC sitt engasjement for Trondheim kommune.Jeg er leder for Ingar Sandvik og er derfor den som svarer på denne henvendelsen.Spørsmålene som er stilt er spørsmål om hvordan kommunen løser sine oppgaver og anvender rådgivere. Det er derfor ikke naturlig at PwC uttaler seg.

Om Helseplattformen

  • Helseplattformen i Helse Midt-Norge skulle etter planen tas i bruk fra 2021, og koster opp mot 3,3 milliarder kroner.
  • Nylig kom det frem at den er forsinket.
Powered by Labrador CMS