Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelevrket, konkluderer Riksrevisjonen. Foto: Vidar Sandnes

Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelevrket, konkluderer Riksrevisjonen.

Foto: Vidar Sandnes

Har brutt reglene i 11 av 14 anskaffelser Riksrevisjonen har undersøkt

– Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelverket og har ikke god nok styring og kontroll med anskaffelsene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dette konkluderer Rikrevisjonen i en granskingsrapport om En innbygger, en journal og Direktoratet for e-helses konsulentbruk som ble lagt frem tirsdag.
De har undersøkt 14 anskaffelser til en verdi av 390 millioner kroner, og har funnet omfattende og gjennomgående feil:
–  Vi har avdekket brudd på reglene i 11 av de 14 anskaffelsene.

Direktoratet:

  • har brutt prinsippene i anskaffelsesloven om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet
  • har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere avhengigheten av enkeltkonsulenter og enkeltleverandører
  • sikrer ikke tilstrekkelig kostnadskontroll i anskaffelsene

I januar i fjor skrev Dagens Medisin at Direktoratet for e-helse, siden det ble opprettet i 2016 og frem til og med 2019, hadde brukt over 1,2 milliarder kroner på konsulenter. I samme periode fikk direktoratet bevilget nær tre milliarder kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Utgiftene til konsulenter, 1,2 milliarder, utgjorde dermed over en tredel av de offentlige bevilgingene direktoratet har fått i perioden.

Dagens Medisin har tidligere skrevet at PwC var  mottaker av 19 prosent av konsulentutgiftene direktoratet hadde i 2016 og frem til og med 2019. De fakturerte over 191 millioner kroner til direktoratet. 

Selskapet toppet i de tre årene fram mot 2019 listen over selskapene som tjener mest på å selge tjenester til direktoratet.

Direktoratet fikk ytterlige kritikk for bruken av konsulenter, og Aftenposten avdekket blant annet at  en ansatt i PwC fikk være prosjektleder for store satsinger i direktoratet over tid.

I januar i år konkluderte en gjennomgang av flere store konsulentanskaffelser i Helsedataprogrammet, at Direktoratet for e-helse har brutt prinsipper i anskaffelsesregelverket.

Flere av kontraktene er tildelt konsulentselskapet PwC.
Gjennomgangen var bestilt av direktoratet selv.

Powered by Labrador CMS