VIL BLI HØRT OM AKSON: Tannlegeforeningens president, Camilla Hansen Steinum (t.v), Fagforbundets representant for politisk ledelse, Trond Finstad og legepresident Marit Hermansen, har sammen levert en felles uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet om Akson. Foto: Vidar Sandnes/Tannlegeforbundet/Fagforbundet

VIL BLI HØRT OM AKSON: Tannlegeforeningens president, Camilla Hansen Steinum (t.v), Fagforbundets representant for politisk ledelse, Trond Finstad og legepresident Marit Hermansen, har sammen levert en felles uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet om Akson.

Foto: Vidar Sandnes/Tannlegeforbundet/Fagforbundet

Fagforeninger krever å bli tatt med på råd om journalløsning

De tre fagforeningene Legeforeningen, Tannlegeforeningen og Fagforbundet har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet med bekymring om det omstridte journal- og samandlingsprosjektet Akson.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I brevet viser foreningene til at de til sammen representerer rundt 440.000 medlemmer som vil få sin arbeidsdag påvirket av Akson på ulike måter.

De krever nå å bli hørt med sine synspunkter på den foreslåtte kommunale journal- og samhandlingsløsningen.

– Stortinget står derfor overfor viktige beslutninger nå i høst, og vi som representerer flertallet av de som arbeider i helse-, omsorgs-og tannhelsetjenester i kommunene krever å bli tatt med på råd. Både vi og våre pasienter fortjener de beste og mest avanserte løsningene framtida kan tilby, skriver lederne for de tre foreningene.

Dagens Medisins artikler om Èn innbygger, én journal er samlet her

Foreningene skriver alle er enige i målene, blant annet at nødvendig informasjon skal være tilgjengelig for pasient og helsepersonell ved behov, bedre samhandling og bedre muligheter for uttrekk av data til pasientnært kvalitetsarbeid, forskning og ledelse.

Men foreningene uttrykker bekymring for at samhandling mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten ikke er en del av Akson, men skal utredes videre.

– I sum er dette en gammeldags tilnærming med høy risiko for kostnadsoverskridelser, lav kvalitet, for mye makt til monopolleverandører og for høye byttekostnader for å erstatte en dårlig løsning. Dette er heller ikke i tråd med Helse-og omsorgsdepartementets oppdrag om å utforme en risikoreduserende og stegvis tilnærming i åpne plattformløsninger basert på et levende, konkurrerende leverandørmarked, heter det i brevet.

Og videre:

– Helsepersonell i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene trenger sterkt forbedrede journalsystemer med moderne samhandlingsfunksjonalitet. Samtidig er fastlege- og legevaktsystemene allerede koblet på alle nasjonale felleskomponenter for samhandling, og kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten går via digital meldingsutveksling.

Legemiddelliste
De tre foreningene understreker også at både pasientene og helse-, omsorgs- og tannhelsetjenesten må ha tilgang til en oppdatert, korrekt liste over pasientens legemidler i bruk, i sanntid:
– En samlet sektor har prioritert dette aller høyest i flere år og Stortinget har vedtatt innføring. Likevel har den såkalte konsensusbaserte styringsmodellen ikke bidratt til at det foreligger noen troverdig plan for innføring fra Direktoratet for e-helse, skriver foreningene i den felles uttalelsen.

Powered by Labrador CMS